Διοικητικές Πράξεις

(νέα) Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                                                Αλεξάνδρεια, 23-06-2011                                                                                              Αριθ. Πρωτ. 25093  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα...

Περισσότερα

Τροποποίηση και συμπλήρωση απόφασης Δημάρχου, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιδημάρχους

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΑΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                                                            Αλεξάνδρεια, 17-06-2011  ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                             Αριθ. Πρωτ. 23844 Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντίστασης 42                                          Αριθ. Απόφασης: 96/2011 ΤΚ 593 00 Αλεξάνδρεια Τηλέφωνο: 23333 50100 Fax: 23330 23625 Email: info@alexandria.gr ΘEMA : Τροποποίηση και συμπλήρωση της...

Περισσότερα

Απόφαση Δημάρχου για την πρόσληψη ιδιαίτερου Γραμματέα Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                                                     Αλεξάνδρεια, 09-06-2011 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                   Αριθ. Πρωτ. 22324 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ                                Αριθ. Απόφασης 94/2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥΤαχ. Διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 42 ΤΚ 59300 Αλεξάνδρεια Πληροφορίες: Ευθυμία Κιρτικίδου Τηλέφωνο: 23333-50122 Fax: 23330-23625 Email: kirtikidou@alexandria.gr...

Περισσότερα

Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Ο.Δ.Ε. για την εφαρμογή του Προγράμματος “Διαύγεια” σε Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                                                          Αλεξάνδρεια, 08-06-2011 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,                               Αριθ. Πρωτ. 22284 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ                                            Αριθ. Απόφασης: 93/2011ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντίστασης 42 ΤΚ 59300 Αλεξάνδρεια Πληροφορίες: Θεόδωρος Μαμουδέλης Τηλέφωνο: 2333350129 Fax: 2333023625 Email: theomam@alexandria.gr ΘΕΜΑ: Συγκρότηση...

Περισσότερα

Συγκρότηση και ορισμός μελών Διεπιστημονικής Ομάδας Έργου για τη σύνταξη σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Αλεξάνδρειας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      ΑΔΑ: 4ΑΘ2ΩΨΠ-ΞΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                                                 Αλεξάνδρεια, 24-05-2011 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                                                       Αριθ. Πρωτ. 18650  ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,                         Αριθ. Απόφασης: 79/2011ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΤαχ. Δ/νση: Εθνικής Αντίστασης 42 ΤΚ 59300 Αλεξάνδρεια Πληροφορίες: Πηνελόπη Χασαπίδου Τηλέφωνο: 23333-50128 Fax: 23330-23625 Email: xasapidou@alexandria.gr...

Περισσότερα

Μέγεθος γραμματοσειράς