Δελτία Τύπου

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αλεξάνδρειας ευχαριστεί την εταιρία “ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.”

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας Παναγιώτης Γκυρίνης, ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, Στέφανος Δριστάς και τα Στελέχη του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αλεξάνδρειας, απευθύνουν εγκάρδιες ευχαριστίες στην εταιρία "ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε." και στον υπεύθυνο του καταστήματος Grand...

Περισσότερα

Ανακοίνωση των ονομάτων των πωλητών που θα συμμετέχουν στην Λαϊκή Αγορά της Αλεξάνδρειας του Σαββάτου, 30 Μαΐου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ Δ1α/Γ.Π.οικ. 27805 της 30/04/2020 (ΦΕΚ Β / 1640) των υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, και Εσωτερικών, η ανάπτυξη των πάγκων των παραγωγών και των επαγγελματιών πωλητών θα γίνεται...

Περισσότερα

Πορίσματα εκτίμησης ζημιών από το Χαλάζι της 10ης Ιουλίου 2019 αναρτήθηκαν για τις τ.κ. Σταυρού, Καβασίλων, Ξεχασμένης και Κεφαλοχωρίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε, σήµερα, 25/05/2020, τον πίνακα µε τα πορίσµατα εκτίµησης των ζηµιών από το ζηµιογόνο αίτιο ΧΑΛΑΖΙ της 10/07/2019 στις καλλιέργειες παραγωγών της ∆/Τ.Κ ΣΤΑΥΡΟΥ, ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ, ΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ, ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ. Τα πορίσµατα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφεροµένων...

Περισσότερα

Εξετάσεις για την απόκτηση Απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου την επόμενη Τετάρτη, 3 Ιουνίου στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ανακοινώνεται από την Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, ότι στις 5 Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8.30, θα γίνουν εξετάσεις σε απλά θέματα, για την απόκτηση Απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου, στα...

Περισσότερα

Πέμπτη 28 Μαΐου: Ανακοινώθηκαν οι Πωλητές που θα συμμετέχουν στην Λαϊκή Αγορά της Μελίκης

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ Δ1α/Γ.Π.οικ. 27805 της 30/04/2020 (ΦΕΚ Β / 1640) των υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, και Εσωτερικών, η ανάπτυξη των πάγκων των παραγωγών και των επαγγελματιών πωλητών θα...

Περισσότερα

Ανακοινώθηκαν τα πορίσματα εκτίμησης Ζημιών για την ανεμοθύελλα της 10ης Ιουλίου 2019 στην Δ/Κ Αλεξάνδρειας

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε, σήμερα, 20/05/2020, τον πίνακα με τα πορίσματα εκτίμησης των Ζημιών από το Ζημιογόνο αίτιο ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ της 10/07/2019 στις καλλιέργειες παραγωγών της Δ/Τ.Κ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ. Τα πορίσματα...

Περισσότερα

Οι πίνακες εκτίμησης ζημιών για το Χαλάζι της 03/08/2018 και της Ανεμοθύελλας της 10/07/2019 ανακοινώθηκαν από την τ.κ. Λουτρού

  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε, σήμερα, 22/05/2020, τον πίνακα µε τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από τα ζημιογόνα αίτια: ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ της 10/07/2019 και ΧΑΛΑΖΙ της 03/08/2018 στις καλλιέργειες παραγωγών...

Περισσότερα

Ολιγόωρη διακοπή των μαθημάτων στις Σχολικές Μονάδες Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Δ.Κ. Μελίκης λόγω βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ   Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 94, παραγρ.4, περιπτ.27 του Ν.3852/2010[ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α']"Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης"όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα. 2) Την Αριθμ. Εγκ....

Περισσότερα

Νέα Διανομή Τροφικών και Βρεφικών Ειδών μέσω της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ και του Δήμου Αλεξάνδρειας, την Δευτέρα 25 και Τρίτη 26 Μαΐου 2020 στα πλαίσια του προγράμματος ΤΕΒΑ

Διανομή Τροφικών και Βρεφικών Ειδών μέσω της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ Δευτέρα 25 και Τρίτη 26 Μαΐου 2020 στα πλαίσια του προγράμματος ΤΕΒΑ. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ενημερώνει τους ωφελούμενους του προγράμματος ότι θα πραγματοποιηθεί μέσω της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ...

Περισσότερα

Σάββατο 23 Μαΐου: Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των πωλητών που θα συμμετέχουν στην Λαϊκή Αγορά της Αλεξάνδρειας

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ Δ1α/Γ.Π.οικ. 27805 της 30/04/2020 (ΦΕΚ Β / 1640) των υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, και Εσωτερικών, η ανάπτυξη των πάγκων των παραγωγών και των επαγγελματιών πωλητών θα...

Περισσότερα

Μέγεθος γραμματοσειράς