Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Τροποποίηση και συμπλήρωση απόφασης Δημάρχου, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιδημάρχους

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                                                            Αλεξάνδρεια, 17-06-2011 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                             Αριθ. Πρωτ. 23844
Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντίστασης 42                                          Αριθ. Απόφασης: 96/2011
ΤΚ 593 00 Αλεξάνδρεια
Τηλέφωνο: 23333 50100
Fax: 23330 23625
Email: info@alexandria.gr


ΘEMA : Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμόν 1/2/03-01-2011 Απόφασής μας «Ορισμός Αντιδημάρχων, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου στους Αντιδημάρχους και εξουσιοδότηση υπογραφής»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 και 282 παρ. 16 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 89 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 
  3. Την αριθ. 1/2/03-01-2011 Απόφασή μας «Ορισμός Αντιδημάρχων, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου στους Αντιδημάρχους και εξουσιοδότηση υπογραφής» [ΑΔΑ:4ΑΛΘΩΨΠ-Ξ]. 
  4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλεξάνδρειας (ΦΕΚ Β’ 1116/03-06-2011). 
  5. Την αριθ. 231/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας «Εξουσιοδότηση των Υπηρεσιών του Δήμου για τη χορήγηση άδειας παραγωγών πωλητών που συμμετέχουν στις λαϊκές αγορές». 
  6. Την αριθ. πρωτ. 4189/26-5-2011 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, για την νομιμοποίηση της αριθ. 231/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α) Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμόν 1/2/03-01-2011 προηγούμενη Απόφασή μας «Ορισμός Αντιδημάρχων, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου στους Αντιδημάρχους και εξουσιοδότηση υπογραφής», ως εξής:

1. Στον ορισθέντα Αντιδήμαρχο κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΚΟΥΓΚΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ, μεταβιβάζουμε:

i) Καθ’ ύλην, τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την εποπτεία λειτουργίας της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου και του προσωπικού αυτής.
β) Την εποπτεία λειτουργίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και του προσωπικού αυτής.
γ) Την εποπτεία λειτουργίας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος και του προσωπικού αυτής, με εξαίρεση την αρμοδιότητα της Πολιτικής Προστασίας.
δ) Την εποπτεία λειτουργίας των Τμημάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και Απασχόλησης και Τουρισμού της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και του προσωπικού των ανωτέρω Τμημάτων.
ε) Τα θέματα λειτουργίας των εμποροπανηγύρεων.
στ) Την εξουσιοδότηση υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών πράξεων και εγγράφων που εκδίδονται στα πλαίσια των ανωτέρω ανατιθέμενων καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων.

ii) Κατά τόπον, στα όρια της Δημοτικής Ενότητας ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την εποπτεία της καθαριότητας και της ανακύκλωσης στη Δημοτική Ενότητα.
β) Τα θέματα λειτουργίας των λαϊκών αγορών και του υπαίθριου εμπορίου.
γ) Την εποπτεία του δημοτικού δικτύου άρδευσης στα όρια της Δημοτικής Ενότητας και την μέριμνα για την καλή διαχείριση και λειτουργία του.
δ) Την εξουσιοδότηση υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών πράξεων και εγγράφων που εκδίδονται στα πλαίσια των ανωτέρω ανατιθέμενων κατά τόπο αρμοδιοτήτων.

2. Στον ορισθέντα Αντιδήμαρχο κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΚΑΒΑΡΔΙΝΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, μεταβιβάζουμε:

i) Καθ’ ύλην, τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την Προεδρία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
β) Την εποπτεία λειτουργίας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και του προσωπικού αυτής.
γ) Την εποπτεία λειτουργίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και του προσωπικού αυτής.
δ) Την εποπτεία λειτουργίας της Διεύθυνσης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών και του προσωπικού αυτής.
ε) Την εποπτεία λειτουργίας του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Εμπορίου της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και του προσωπικού του Τμήματος, με εξαίρεση την αρμοδιότητα στα θέματα των εμποροπανηγύρεων.
στ) Την εποπτεία λειτουργίας του αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής και του προσωπικού του Τμήματος.
ζ) Την εποπτεία λειτουργίας του αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και του προσωπικού του Τμήματος.
η) Την εποπτεία του προσωπικού του αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
θ) Την εποπτεία, επίβλεψη και τον συντονισμό του έργου της Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς.
ι) Τα θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την εποπτεία της Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) για την εφαρμογή του «προγράμματος Διαύγεια» σε εφαρμογή του Ν.3861/2010.
ια) Την εξουσιοδότηση υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών πράξεων και εγγράφων που εκδίδονται στα πλαίσια των ανωτέρω ανατιθέμενων καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων.

ii) Κατά τόπον, στα όρια της Δημοτικής Ενότητας ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την εποπτεία στα θέματα εθιμοτυπίας, τελετών και εορταστικών εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα στη Δημοτική Ενότητα.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
γ) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του δημοτικού εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων που βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα.
δ) Την ευθύνη για την καλή κατάσταση και συντήρηση των Σχολικών κτηρίων και την μέριμνα εύρυθμης λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας, σε συνεργασία με τις Διοικήσεις των αντίστοιχων Νομικών Προσώπων του Δήμου.
ε) Την συνεργασία με τα Συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας, για την καταγραφή, την προώθηση και επίλυση των προβλημάτων τους.
στ) Την τέλεση πολιτικών γάμων.
ζ) Την εξουσιοδότηση υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών πράξεων και εγγράφων τα οποία εκδίδονται, στα πλαίσια των ανωτέρω ανατιθέμενων κατά τόπο αρμοδιοτήτων, από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.

3. Στον ορισθέντα Αντιδήμαρχο κ. ΣΑΒΒΑ ΑΝΔΡΟΝΙΔΗ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, μεταβιβάζουμε, κατά τόπον στα όρια της Δημοτικής Ενότητας ΠΛΑΤΕΟΣ, τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την εποπτεία των αποκεντρωμένων Δημοτικών Υπηρεσιών που λειτουργούν στη Δημοτική Ενότητα και του προσωπικού αυτών.
β) Την εποπτεία της καθαριότητας και της ανακύκλωσης στη Δημοτική Ενότητα.
γ) Την εποπτεία του δημοτικού δικτύου άρδευσης στα όρια της Δημοτικής Ενότητας και την μέριμνα για την καλή διαχείριση και λειτουργία του.
δ) Τα θέματα λειτουργίας των λαϊκών αγορών και του υπαίθριου εμπορίου.
ε) Την εποπτεία στα θέματα εθιμοτυπίας, τελετών και εορταστικών εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα στη Δημοτική Ενότητα.
στ) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
ζ) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του δημοτικού εξοπλισμού και των δημοτικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα.
η) Την ευθύνη για την καλή κατάσταση και συντήρηση των Σχολικών κτηρίων και την μέριμνα εύρυθμης λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας, σε συνεργασία με τις Διοικήσεις των αντίστοιχων Νομικών Προσώπων του Δήμου.
θ) Την συνεργασία με τα Συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας, για την καταγραφή, την προώθηση και επίλυση των προβλημάτων τους.
ι) Την τέλεση πολιτικών γάμων.
ια) Την εξουσιοδότηση υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών πράξεων και εγγράφων τα οποία εκδίδονται, στα πλαίσια των ανωτέρω ανατιθέμενων κατά τόπο αρμοδιοτήτων, από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.

4. Στον ορισθέντα Αντιδήμαρχο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, μεταβιβάζουμε:

i) Καθ’ ύλην, τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Τις αδελφοποιήσεις και τη συμμετοχή του Δήμου σε εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα.
β) Την εποπτεία λειτουργίας του Δημοτικού (Τοπικού) Συμβουλίου Νέων.
γ) Την εξουσιοδότηση υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών πράξεων και εγγράφων που εκδίδονται στα πλαίσια των ανωτέρω ανατιθέμενων καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων.

ii) Κατά τόπον, στα όρια της Δημοτικής Ενότητας ΜΕΛΙΚΗΣ, τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την εποπτεία των αποκεντρωμένων Δημοτικών Υπηρεσιών που λειτουργούν στη Δημοτική Ενότητα και του προσωπικού αυτών.
β) Την εποπτεία της καθαριότητας και της ανακύκλωσης στη Δημοτική Ενότητα.
γ) Την εποπτεία του δημοτικού δικτύου άρδευσης στα όρια της Δημοτικής Ενότητας και την μέριμνα για την καλή διαχείριση και λειτουργία του.
δ) Τα θέματα λειτουργίας των λαϊκών αγορών και του υπαίθριου εμπορίου.
ε) Την εποπτεία στα θέματα εθιμοτυπίας, τελετών και εορταστικών εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα στη Δημοτική Ενότητα.
στ) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
ζ) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του δημοτικού εξοπλισμού και των δημοτικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα.
η) Την ευθύνη για την καλή κατάσταση και συντήρηση των Σχολικών κτηρίων και την μέριμνα εύρυθμης λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας, σε συνεργασία με τις Διοικήσεις των αντίστοιχων Νομικών Προσώπων του Δήμου.
θ) Την συνεργασία με τα Συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας, για την καταγραφή, την προώθηση και επίλυση των προβλημάτων τους.
ι) Την τέλεση πολιτικών γάμων.
ια) Την εξουσιοδότηση υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών πράξεων και εγγράφων τα οποία εκδίδονται, στα πλαίσια των ανωτέρω ανατιθέμενων κατά τόπο αρμοδιοτήτων, από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.

5. Στον ορισθέντα Αντιδήμαρχο κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟ του ΣΤΑΥΡΟΥ, μεταβιβάζουμε, κατά τόπον στα όρια της Δημοτικής Ενότητας ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ, τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την εποπτεία των αποκεντρωμένων Δημοτικών Υπηρεσιών που λειτουργούν στη Δημοτική Ενότητα και του προσωπικού αυτών.
β) Την εποπτεία της καθαριότητας και της ανακύκλωσης στη Δημοτική Ενότητα.
γ) Την εποπτεία του δημοτικού δικτύου άρδευσης στα όρια της Δημοτικής Ενότητας και την μέριμνα για την καλή διαχείριση και λειτουργία του.
δ) Τα θέματα λειτουργίας των λαϊκών αγορών και του υπαίθριου εμπορίου.
ε) Την εποπτεία στα θέματα εθιμοτυπίας, τελετών και εορταστικών εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα στη Δημοτική Ενότητα.
στ) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
ζ) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του δημοτικού εξοπλισμού και των δημοτικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα.
η) Την ευθύνη για την καλή κατάσταση και συντήρηση των Σχολικών κτηρίων και την μέριμνα εύρυθμης λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας, σε συνεργασία με τις Διοικήσεις των αντίστοιχων Νομικών Προσώπων του Δήμου.
θ) Την συνεργασία με τα Συμβούλια των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας, για την καταγραφή, την προώθηση και επίλυση των προβλημάτων τους.
ι) Την τέλεση πολιτικών γάμων.
ια) Την εξουσιοδότηση υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών πράξεων και εγγράφων τα οποία εκδίδονται, στα πλαίσια των ανωτέρω ανατιθέμενων κατά τόπο αρμοδιοτήτων, από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.

Β) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των σημείων Α’, Β’, Γ’ και Δ’ της υπ’ αριθμόν 1/2/03-01-2011 προηγούμενης Απόφασή μας.

Γ) Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα της έδρας του Νομού Ημαθίας και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στην οικεία ιστοσελίδα του Προγράμματος «Διαύγεια».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Οριζόμενους Αντιδημάρχους.
2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης.
3. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας / Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας.
4. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου.
5. Προέδρους Νομικών Προσώπων του Δήμου.
6. Προέδρους Δημοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου.
7. Ειρηνοδικείο Αλεξάνδρειας.
8. Αστυνομικά Τμήματα Αλεξάνδρειας και Πλατέος.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Αρχείο.
2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου.
3. Προϊσταμένους Διευθύνσεων/Τμημάτων/Γραφείων του Δήμου.
4. κ. Θ. Μαμουδέλη, για ανάρτηση της απόφασης στο διαδίκτυο.

Κοινοποίηση