Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

(νέα) Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
                                                Αλεξάνδρεια, 23-06-2011 
                                                                                             Αριθ. Πρωτ. 25093

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 58, παρ. 2 του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ Α’ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
  3. Την αριθ. 2013/24-01-2011 προκήρυξη του Δήμου Αλεξάνδρειας για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης. 
  4. Τις αριθ. 34/2011 και 78/2011 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας, σύμφωνα με τις οποίες δεν επιτεύχθηκε η επιλογή (εκλογή) Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης. 
  5. Το αριθ. 27230/07-06-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διευκρινήσεις αναφορικά με τη διαδικασία εκλογής και την καταστατική θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (άρθρο 77 του Ν.3852/2010) και του Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης (άρθρο 179 του Ν.3852/2010)». 
  6. Την ανάγκη ενεργοποίησης του θεσμού του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στο Δήμο Αλεξάνδρειας,

Προκηρύσσουμε εκ νέου

την πλήρωση, δι’ εκλογής από το Δημοτικό Συμβούλιο, της θέσης Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 3852/2010, όπως εν μέρει αντικαταστάθηκαν με την παρ. 2 άρθρου 58 του Ν.3969/2011.

Η επιλογή θα γίνει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε ημερομηνία που θα καθοριστεί με την πρόσκληση της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γνωστοποιηθεί δια του Τύπου και θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Το πρόσωπο που θα επιλεγεί θα πρέπει να είναι εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.

Όσοι επιθυμούν να επιλεγούν για τη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης μπορούν να καταθέσουν αίτηση–δήλωση, συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα, στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 27 Ιουνίου 2011.
Λήξη υποβολής αιτήσεων: Η ημερομηνία συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την επιλογή του Συμπαραστάτη.

Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν τα ίδια ή άλλα, νέα πρόσωπα, ή να αποσύρουν το ενδιαφέρον τους πρόσωπα που είχαν θέσει υποψηφιότητα στα πλαίσια της προηγούμενης προκήρυξης του Δήμου.

Δεν μπορεί να επιλεγεί ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης αιρετός Δήμου ή Περιφέρειας ή Βουλευτής. Υπενθυμίζεται ότι, για την εκλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, ισχύουν τα κωλύματα και ασυμβίβαστα του άρθρου 14 του Ν.3852/2010.

Η θητεία του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης ακολουθεί τη Δημοτική περίοδο.

Πληροφορίες και έντυπα αίτησης-δήλωσης παρέχονται στους ενδιαφερόμενους, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου, στον 1ο όροφο του Δημαρχείου Αλεξάνδρειας (οδός Εθνικής Αντίστασης 42, αρμόδιος υπάλληλος κ. Πελαγία Δημητρίου, τηλ. 23333-50142).

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στις οικείες ιστοσελίδες του “Διαύγεια” και να διαβιβαστεί, με δελτίο Τύπου, στα τοπικά ΜΜΕ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Κοινοποίηση:
1. Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Αρμόδιο Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών.
3. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών.

Κοινοποίηση