Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής: Νέα συνεδρίαση την Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων...

Περισσότερα

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου (13:00)

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 5η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2019, Πέμπτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη...

Περισσότερα

Πρόσκληση για την Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Παρασκευή 21 Ιουνίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 21η του μηνός Ιουνίου του έτους 2019, Παρασκευή και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων...

Περισσότερα

Προσκλήσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας για τη διατύπωση άποψης περί Εγκρίσεων Περιβαλλοντικών Όρων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   Α. Στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr/Ενημέρωση/Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων/Δημοσιοποιήσεις Περιφερειακού Συμβουλίου) και του Δήμου Αλεξάνδρειας (www.alexandria.gr) αναρτήθηκε η Ανακοίνωση - Πρόσκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας που αφορά το φάκελο Μελέτης Περιβαλλοντικών...

Περισσότερα

Νέα συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τη Δευτέρα, 10 Ιουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, καλείστε να προσέλθετε σε  δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 10η του μηνός Ιουλίου  του  έτους 2017, ημέρα...

Περισσότερα

Επαναληπτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλεξάνδρειας τη Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου στις 13:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια επαναληπτική συνεδρίαση (λόγω μη ύπαρξης απαρτίας στη συνεδρίαση της 26ης Σεπτεμβρίου 2016) της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  που θα γίνει στο Δημοτικό...

Περισσότερα

Ανοικτή δημόσια διαβούλευση για το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤοΣΔΑ) Δήμου Αλεξάνδρειας (έως και την Πέμπτη 19 Μαΐου 2016 και ώρα 13:00 μ.μ)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ   Ο Δήμος Αλεξάνδρειας  θέτει σε δημόσια διαβούλευση το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤοΣΔΑ) Δήμου Αλεξάνδρειας, το οποίο συντάχθηκε με μέριμνα του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής  σύμφωνα...

Περισσότερα

Πρόσκληση σε ομιλία με τίτλο “Ανακύκλωση και Κομποστοποίηση”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Tο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Αλεξάνδρειας σας προσκαλεί στην ομιλία – ενημέρωση σε θέματα ανακύκλωσης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Μαϊου 2015 και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινότητας Τρικάλων. Θέμα: "Ανακύκλωση και Κομποστοποίηση"....

Περισσότερα

Συγκέντρωση με θέμα την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε υπαίθριο χώρο διοργανώνει την Πέμπτη 6 Μαρτίου ο Δήμος Αλεξάνδρειας.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Οι ιδιοκτήτες κατ/των που αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα σε δημοτικό υπαίθριο χώρο, παρακαλούνται στις 6 Μαρτίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, να παραβρεθούν στην συγκέντρωση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου...

Περισσότερα

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής: Νέα Συνεδρίαση την Παρασκευή, 23 Αυγούστου, ώρα 14:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της   Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 23η  του μηνός Αυγούστου, του έτους 2013,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 για τη συζήτηση και...

Περισσότερα

Μέγεθος γραμματοσειράς