Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Νέα συνεδρίαση της επιτροπής Ποιότητας Ζωής αύριο Τρίτη, 7 Σεπτεμβρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων...

Περισσότερα

Νέα συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλεξάνδρειας την Τετάρτη, 30 Ιουνίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων...

Περισσότερα

Την Παρασκευή 16 Απριλίου θα συνεδριάσει η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Σύμφωνα με την 55/Α'/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι: Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των πάσης φύσεως συλλογικών...

Περισσότερα

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής: Νέα συνεδρίαση την Τρίτη, 2 Μαρτίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων...

Περισσότερα

Νέα συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλεξάνδρειας τη Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Σύμφωνα με την 55/Α'/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι: Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των πάσης φύσεως συλλογικών...

Περισσότερα

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής: Νέα συνεδρίαση την Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων...

Περισσότερα

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου (13:00)

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 5η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2019, Πέμπτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη...

Περισσότερα

Πρόσκληση για την Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Παρασκευή 21 Ιουνίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 21η του μηνός Ιουνίου του έτους 2019, Παρασκευή και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων...

Περισσότερα

Προσκλήσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας για τη διατύπωση άποψης περί Εγκρίσεων Περιβαλλοντικών Όρων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   Α. Στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr/Ενημέρωση/Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων/Δημοσιοποιήσεις Περιφερειακού Συμβουλίου) και του Δήμου Αλεξάνδρειας (www.alexandria.gr) αναρτήθηκε η Ανακοίνωση - Πρόσκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας που αφορά το φάκελο Μελέτης Περιβαλλοντικών...

Περισσότερα

Νέα συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τη Δευτέρα, 10 Ιουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, καλείστε να προσέλθετε σε  δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 10η του μηνός Ιουλίου  του  έτους 2017, ημέρα...

Περισσότερα

Μέγεθος γραμματοσειράς