Στοιχεία Επικοινωνίας Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Αλεξάνδρειας

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών – Κ.Ε.Π. Δήμου Αλεξάνδρειας

Για να εξυπηρετηθούν από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Αλεξάνδρειας, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με:

Κ.Ε.Π. Δ.Ε. Αλεξάνδρειας:
Τηλ. 23333 50200 – 7, Fax : 23330 22587, email: d.alexandreias @kep.gov.gr

Κ.Ε.Π. Δ.Ε. Πλατέος:
Τηλ. 23333 50400, Fax: 23330 53911, d.plateos @kep.gov.gr

Κ.Ε.Π. Δ.Ε. Μελίκης:
Τηλ. 23313 52301-2, Fax: 23310 82318, d.melikis @kep.gov.gr

Κ.Ε.Π. Δ.Ε. Αντιγονιδών (Καβάσιλα):
Τηλ. 23313 51804 – 7, Fax: 23310 77179, d.antigonidon @kep.gov.gr

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς