Εκτελεστική Επιτροπή

Τακτική συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Σύμφωνα με την 55/Α'/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι:Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19, η λήψη των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων...

Περισσότερα

Πρόσκληση για σύγκλιση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας την Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σύμφωνα με την 55/Α'/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι:Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19, η λήψη των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ...

Περισσότερα

Συνεδριάζει η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας με δύο θέματα

  Πρόσκληση Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας καλούμε να προσέλθετε στο χώρο συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Αλεξάνδρειας, σε τακτική συνεδρίαση της...

Περισσότερα

Συνεδριάζει η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας την Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου

  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις...

Περισσότερα

Τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής τη Δευτέρα, 1η Απριλίου (11:00)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας καλούμε να προσέλθετε στο χώρο συνεδριάσεων του...

Περισσότερα

Δήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Αλεξάνδρειας για τη διετία 2017-2019

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 2017-2019   Ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παρ. 1 του άρθρου 73 Ν3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης...

Περισσότερα

Απόφαση Δημάρχου για ορισμό υπαλλήλων με τους αναπληρωτές τους υπεύθυνων για την παραλαβή – διακίνηση και τον χαρακτηρισμό-χρέωση των εισερχόμενων εγγράφων-αλληλογραφίας στο Δήμο Αλεξάνδρειας

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄)”Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης “ 2) Τον ισχύοντα ΟΕΥ (Οργανισμό Εσωτερικών υπηρεσιών)του Δήμου Αλεξάνδρειας ΦΕΚ 3901/τεύχος Β΄/05-12-2016 3) Τις διατάξεις...

Περισσότερα

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για την Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου (14:00)

Πρόσκληση Τακτικής συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση  της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλεξάνδρειας, την...

Περισσότερα

Απόφαση Δημάρχου για ανάθεση υπογραφής εγγράφων και πιστοποιητικών στην Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                                   ΑΔΑ: Β4ΘΔΩΨΠ-2Ξ4 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                                           Αλεξάνδρεια, 14.09.2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                      Αριθ. Πρωτ. 34641 Ταχ. Διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 42                      Αριθ. Απόφασης: 160/2012 Ταχ. Κώδικας: 59300 Αλεξάνδρεια Πληροφορίες: Παπαδοπούλου Ευαγγελία Τηλέφωνο: 23333-50124 Fax: 23330-23625 Email: papadeva@alexandria.gr ΘΕΜΑ...

Περισσότερα

Σύσταση διαρκούς συντονιστικής Επιτροπής ΚΟ.Σ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                             ΑΔΑ: 4Α1ΨΩΨΠ-3 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                                 Αλεξάνδρεια, 03-03-2011 Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντίστασης 42                 Αριθ. Πρωτ. 5971 TK 59300 Αλεξάνδρεια                                      Αριθ. Απόφασης: 41/2011 Πληροφορίες: Παπαδημητρίου Αναστασία Τηλέφωνο: 23333-51301 Fax: 23330-53103 Email: polalex@imathia.gr ΘΕΜΑ: Σύσταση διαρκούς συντονιστικής Επιτροπής με...

Περισσότερα

Μέγεθος γραμματοσειράς