Οικονομικά Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού έως και τον μήνα Ιούλιο του έτους 2021

Μέγεθος γραμματοσειράς