Λαϊκές Αγορές

Ονομαστική κατάσταση συμμετεχόντων στην Λαϊκή Αγορά της Μελίκης για την Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ονομαστική κατάσταση συμμετεχόντων στην Λαϊκή Αγορά Μελίκης του Δήμου Αλεξάνδρειας Σύμφωνα με τον ΦΕΚ 4709/τ.β'/23-10-2020(Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.67924) κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊου COVID-19, αναφέρεται: α) Σε κάθε λαϊκή αγορά...

Περισσότερα

Ανακοινώθηκαν οι πωλητές που θα συμμετέχουν στην Λαϊκή Αγορά της πόλης της Αλεξάνδρειας το Σάββατο, 23 Οκτωβρίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ονομαστική κατάσταση συμμετεχόντων στην Λαϊκή Αγορά της πόλης της Αλεξάνδρειας Σύμφωνα με τον ΦΕΚ 4484/τ.β'/11-10-2020(Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.64450) κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, αναφέρεται: α) Σε κάθε λαϊκή αγορά...

Περισσότερα

Λαϊκή Αγορά Αλεξάνδρειας: Ανακοινώθηκαν οι Πωλητές, Παραγωγοί και Βιοτέχνες που θα συμμετέχουν αύριο Σάββατο, 17 Οκτωβρίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ονομαστική κατάσταση συμμετεχόντων στην Λαϊκή Αγορά Αλεξάνδρειας του Δήμου Αλεξάνδρειας Σύμφωνα με τον ΦΕΚ 4484/τ.β'/11-10-2020(Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.64450) κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, αναφέρεται: α) Σε κάθε λαϊκή αγορά...

Περισσότερα

Ονομαστική κατάσταση συμμετεχόντων στην Λαϊκή Αγορά Μελίκης της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ονομαστική κατάσταση συμμετεχόντων στην Λαϊκή Αγορά Μελίκης του Δήμου Αλεξάνδρειας Σύμφωνα με τον ΦΕΚ 4484/τ.β'/11-10-2020(Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.64450) κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας προς περιορισμό της διασποράς του μκορωνοϊου COVID-19, αναφέρεται: α) Σε κάθε λαϊκή αγορά...

Περισσότερα

Ονομαστική κατάσταση συμμετεχόντων στην Λαϊκή Αγορά Αλεξάνδρειας του Δήμου Αλεξάνδρειας της 10ης Οκτωβρίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Στο ΦΕΚ 4325/τ.β'/02-10-2020(Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.61939) επιβολή των μέτρων της προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και ειδικότερων μέτρων σε συγκεκριμένες περιοχές της Χώρας από 03.10.2020 έως και 12.10.2020, προς περιορισμό της διασποράς...

Περισσότερα

Ανακοινώθηκε η Ονομαστική κατάσταση συμμετεχόντων στην Λαϊκή Αγορά της Μελίκης για αύριο Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Στο ΦΕΚ 4325/τ.β'/02-10-2020(Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.61939) επιβολή των μέτρων της προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και ειδικότερων μέτρων σε συγκεκριμένες περιοχές της Χώρας από 03.10.2020 έως και 12.10.2020, προς περιορισμό της διασποράς...

Περισσότερα

Ονομαστική κατάσταση συμμετεχόντων στην Λαϊκή Αγορά της πόλης της Αλεξάνδρειας του Σαββάτου, 3 Οκτωβρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ονομαστική κατάσταση συμμετεχόντων στην Λαϊκή Αγορά Αλεξάνδρειας του Δήμου Αλεξάνδρειας. Στο ΦΕΚ 4135/τ.β'/25-09-2020(Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.59628) αναφέρεται: α) Σε κάθε λαϊκή αγορά από τους πωλητές (παραγωγοί και επαγγελματίες) που δραστηριοποιούνται σε αυτήν,σύμφωνα με την άδειά τους, συμμετέχουν πωλητές σε ποσοστό πενήντα τοις...

Περισσότερα

Ανακοινώθηκαν οι συμμετέχοντες στη Λαϊκή Αγορά της Μελίκης για αύριο Πέμπτη, 1η Οκτωβρίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ονομαστική κατάσταση συμμετεχόντων στην Λαϊκή Αγορά Μελίκης του Δήμου Αλεξάνδρειας Στο ΦΕΚ 4135/τ.β'/25-09-2020(Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.59628) αναφέρεται: α) Σε κάθε λαϊκή αγορά από τους πωλητές (παραγωγοί και επαγγελματίες) που δραστηριοποιούνται σε αυτήν,σύμφωνα με την άδειά τους, συμμετέχουν πωλητές σε ποσοστό πενήντα τοις...

Περισσότερα

Νέα Ονομαστική κατάσταση συμμετεχόντων στην Λαϊκή Αγορά Αλεξάνδρειας του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Στο ΦΕΚ 3927/τ.β'/14-09-2020 (Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.56418) επιβολή των μέτρων της προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και ειδικότερων μέτρων σε συγκεκριμένες περιοχές της Χώρας από 15.9.2020 έως και 30.9.2020, προς περιορισμό της...

Περισσότερα

Σε ισχύ ο Νέος Κανονισμός Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δήμος Αλεξάνδρειας με την υπ. αρίθ. 97/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ενέκρινε τον Κανονισμό λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών του Δήμου Αλεξάνδρειας, κατόπιν και της σχετικής απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει τις προϋποθέσεις οργάνωσης, λειτουργίας,...

Περισσότερα

Μέγεθος γραμματοσειράς