Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Θέλω βοήθεια από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, μέσω των Κοινωνικών δομών του, δίνει τη δυνατότητα στο Δημότη να συμμετέχει στα παρακάτω προγράμματα:

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Πρόγραμμα του Ταμείου Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής συνδρομής ΤΕΒΑ
Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κοινωνικό Φαρμακείο

 

 

 

 

 

 • Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)

Όσοι δημότες επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης  απευθύνονται στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλεξάνδρειας με παράρτημα Ρομά  τηλ. 2333053071, εσωτερικό 3.

Οι βασικές πληροφορίες και τα δικαιολογητικά που όλοι οι αιτούντες θα πρέπει να συλλέξουν  πριν ξεκινήσουν τη διαδικασία υποβολής της αίτησης είναι:

 1. Δελτίου αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο αυτού που υποβάλλει την αίτηση και όλων των ενήλικων μελών του νοικοκυριού. Για αλλοδαπούς άδεια διαμονής(όλων των μελών του νοικοκυριού και των φιλοξενουμένων).
 2. Έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης του τρέχοντος φορολογικού έτους (όλων των μελών του νοικοκυριού και των φιλοξενουμένων).
 3. Το Εκκαθαριστικό σημείωμα του τρέχοντος φορολογικού έτους (όλων των μελών του νοικοκυριού και των φιλοξενουμένων).
 4. Έντυπο Ε9 (όλων των μελών του νοικοκυριού και των φιλοξενουμένων).
 5. Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ του τρέχοντος φορολογικού έτους (όλων των μελών του νοικοκυριού και των φιλοξενουμένων).
 6. Ο αριθμός IBAN τραπεζικού λογαριασμού του αιτούντος-δυνητικά δικαιούχου του Προγράμματος.
 7. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αιτούντος.
 8. Ο αριθμός παροχής ΔΕΗ.
 9. ΔΕΗ ή οποιαδήποτε άλλη ΔΕΚΟ στο όνομα του αιτούντος.
 10. Αριθμός κινητού τηλεφώνου
 11. Κάρτα ανεργίας ή βεβαίωση ανανέωσής της.

Σε περίπτωση νοικοκυριού με ανήλικα τέκνα τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις φοίτησης στην υποχρεωτική εκπαίδευση, απαιτείται βεβαίωση εγγραφής/φοίτησης στο σχολείο, προκειμένου τα εν λόγω νοικοκυριά να υποβάλουν αίτηση στο Κ.Ε.Α. Για κάθε επόμενη υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα, απαιτείται βεβαίωση φοίτησης των ανήλικων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Για μονογονεϊκες οικογένειες απαιτείται επιπλέον πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Σχετικά με τη διαμονή:

 1. Για διαμονή σε ιδιόκτητη κατοικία συμβόλαιο σπιτιού (ή αν δεν είναι εφικτό το ακίνητο πρέπει να περιγράφεται στο Ε9 του αιτούντος) και απαραιτήτως λογαριασμό ΔΕΚΟ στο όνομα του αιτούντος
 2.  Για διαμονή σε ενοικιαζόμενη κατοικία η προσκόμιση αντιγράφου ηλεκτρονικού μισθωτηρίου που τεκμηριώνει την διαμονή σε ενοικιαζόμενη κατοικία για τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από το μήνα υποβολής της αίτησης και  απαραιτήτως λογαριασμού ΔΕΚΟ στο όνομα του αιτούντος
 3.  Για διαμονή σε δωρεάν παραχωρημένη κατοικία, να έχει δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και η προσκόμιση απαραιτήτως λογαριασμού ΔΕΚΟ στο όνομα του αιτούντος
 4. Στην περίπτωση των αστέγων, απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης χρήσης των υπηρεσιών από Υπνωτήριο ή βεβαίωση από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου ή το Κέντρο Κοινότητας.

Πληροφορίες για τα εισοδήματα όλων των μελών του νοικοκυριού και των φιλοξενούμενων για το εξάμηνο αναφοράς:

 1. Για μισθωτούς βεβαίωση αποδοχών ανά μήνα στην οποία θα αναγράφεται το καθαρό πληρωτεό ποσό
 2. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες αναλυτικές καταστάσεις ανα μήνα στις οποίες θα αναγράφονται τα ακαθάριστα έσοδα και έγγραφο που αποδεικνύει το μηνιαίο ποσό των ασφαλιστικών εισφορών
 3. Για τους εργάτες γής τα εργόσημα
 4. Για κατ΄επάγγελμα αγρότες αναλυτικές καταστάσεις ανα μήνα στις οποίες θα αναγράφονται τα ακαθάριστα έσοδα και έγγραφο που αποδεικνύει το μηνιαίο ποσό των ασφαλιστικών εισφορών καθώς και τις επιδοτήσεις (ΟΠΕΚΕΠΕ)

Για τους αγρότες ειδικού καθεστώτος το συνολικό ετήσιο εισόδημα και το μηνιαίο ποσό των ασφαλιστικών εισφορών

‘Όλα τα έντυπα πρέπει να είναι σε ευκρινή φωτοαντίγραφα


 

 • Κοινωνικό Φροντιστήριο

Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας, σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας συνεχίζει για 4η συνεχή χρονιά, τη λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου, προκειμένου να υποστηρίξει μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου του Δήμου μας και να παρέχει ίσες ευκαιρίες στη γνώση για όλους τους μαθητές .

Τα κριτήρια ένταξης στο Κοινωνικό Φροντιστηρίου είναι:

 • το χαμηλό οικογενειακό εισόδημα (7.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί) και
 • η ανεργία του ενός ή και των δύο γονέων

Απαραίτητη κατά την εγγραφή είναι η παρουσία του μαθητή και του κηδεμόνα, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για ένταξη στο Κοινωνικό Φροντιστήριο (διατίθεται από το Κέντρο Κοινότητας)
 2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας / Διαβατηρίου γονέα.
 3. Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού Σημειώματος , έντυπο Ε1 και έντυπο Ε9(φορ/κού έτους 2017)
 4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 5. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ

Πληροφορίες, Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλεξάνδρειας με παράρτημα Ρομά
τηλ. 2333053071- 72, εσωτερικό 3


 

 • Πρόγραμμα του Ταμείου Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής συνδρομής ΤΕΒΑ

 

Όσοι δημότες επιθυμούν να ενημερωθούν για την ένταξη τους στο  ΤΕΒΑ απευθύνονται στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Πληροφορίες, Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Αλεξάνδρειας
τηλ. 2333053071-72, εσωτερικό 4


 

 • Κοινωνικό Παντοπωλείο

Δυνητικοί Δικαιούχοι των υπηρεσιών που παρέχει το Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι νοικοκυριά που διαμένουν στον Δήμο Αλεξάνδρειας, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, τα οποία βάσει κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια (π.χ. ανασφάλιστα άτομα με πολύ χαμηλό ετήσιο εισόδημα κλπ., καθώς και οι δικαιούχοι/αιτούντες διεθνούς προστασίας).

Εξαιρούνται οι ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης και του ΤΕΒΑ. Οι ωφελούμενοι του προγράμματος ΤΕΒΑ μπορούν να παραλάβουν από το Κοινωνικό Παντοπωλείο τα αγαθά που τους αναλογούν στο πλαίσιο του εν λόγω Προγράμματος ΤΕΒΑ. Διευκρινίζεται ότι οι ωφελούμενοι του Προγράμματος ΤΕΒΑ δικαιούνται διανομή βασικών αγαθών που καλύπτονται ΜΟΝΟ από το ΤΕΒΑ, συνεπώς δεν δικαιούνται αγαθά που διαθέτει η δομή στο πλαίσιο της συγχρηματοδότησης από το ΕΚΤ.

Δικαιολογητικά εγγραφής

Τα δικαιολογητικά που εξετάζονται για την ένταξη στο πρόγραμμα του Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι:

(Ι) Υποχρεωτικά δικαιολογητικά, για όλους τους υποψηφίους δυνητικούς δικαιούχους:

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τυποποιημένο υπόδειγμα αίτησης που χορηγεί η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
 2.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 3.  Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και άδειας παραμονής σε ισχύ.
 4.  Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο ή αντίγραφο λογαριασμού δημόσιας επιχείρησης κοινής ωφελείας ή αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου, από το οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας.
 5.  Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) και αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φυσικών προσώπων και σε περίπτωση μη υπάρξεως αυτών υπεύθυνη δήλωση περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
 6.  Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) ή υπεύθυνη δήλωση περί μη κατοχής ακίνητης περιουσίας όλων των προστατευόμενων μελών.
 7.  Μία μικρή φωτογραφία τύπου διαβατηρίου του αιτούντος.

(ΙΙ) Δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, ανάλογα με την κατάσταση του υποψηφίου-δυνητικού δικαιούχου:

 1.  Κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για άνεργο (των αιτούντων ή και προστατευόμενων μελών).
 2.  Επίσημη Ιατρική Γνωμάτευση, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας (των αιτούντων ή και προστατευόμενων μελών).
 3.  Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), εφόσον πρόκειται για Άτομαμε Ειδικές Ανάγκες (των αιτούντων ή και προστατευόμενων μελών).
 4.  Αντίγραφο εξατομικευμένης έκθεσης κοινωνικής έρευνας από αρμόδια δημόσια ή δημοτική υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, με την οποία μπορεί να διαπιστωθεί η κοινωνική κατάσταση, οι συνθήκες και οι δυσχέρειες διαβίωσης του ατόμου ή της οικογένειας (διάσταση, μονογονεϊκότητα, πολυτεκνία, αδυναμία εξυπηρέτησης, κλπ).
 5.  Βεβαίωση δανείου πρώτης κατοικίας.
  − Εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης)
  − Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο να ζητηθεί κατά περίπτωση.

Πληροφορίες, Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Αλεξάνδρειας
τηλ. 2333053071-72, εσωτερικό 4


 

 • Κοινωνικό Φαρμακείο

Δυνητικοί Δικαιούχοι των υπηρεσιών που παρέχει το Κοινωνικό Φαρμακείο είναι άτομα που διαμένουν στον Δήμο Αλεξάνδρειας, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, τα οποία βάσει κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια (π.χ. ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης και του ΤΕΒΑ) ή στερούνται ασφαλιστικής κάλυψης, καθώς και οι δικαιούχοι/αιτούντες διεθνούς προστασίας.

Πληροφορίες, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αλεξάνδρειας
τηλ. 2333041456