Διοικητικές Πράξεις

Τροποποίηση απόφασης Δημάρχου “Ορισμός Αντιδημάρχων, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου στους Αντιδημάρχους και εξουσιοδότηση υπογραφής“

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 54 παρ.4, 58 αρθ. 1 παρ. γ, 59 και 282 παρ. 16 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’...

Περισσότερα

Τροποποίηση απόφασης Δημάρχου περί συγκρότησης-ορισμού μελών Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                ΑΔΑ: Β4ΩΖΩΨΠ-Τ2ΩΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                                  Αλεξάνδρεια, 26-04-2012 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,                      Αριθ. Πρωτ. 14125 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                     Αριθ. Απόφασης: 82/2012 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣΤαχ. Δ/νση: Εθνικής Αντίστασης 42 Ταχ. Κώδικας: 59300 Αλεξάνδρεια Πληροφορίες:...

Περισσότερα

Απόφαση Δημάρχου: Αποδοχή παραίτησης Δημοτικού Συμβούλου Κοριτίδη Ζαχαρία-Γεωργίου του Ιωάννη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                              ΑΔΑ: Β44ΥΩΨΠ-Φ3Α ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                                     Αλεξάνδρεια, 12-03-2012  Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                      Αριθ. Πρωτ. 8828 Ταχ. Διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 42           Αριθ. Απόφασης: 57/2012 Ταχ. Κώδικας: 59300 Αλεξάνδρεια Πληροφορίες: Ευαγγελία Παπαδοπούλου Τηλέφωνο: 2333350124Fax: 2333023625 Θέμα: Αποδοχή παραίτησης Δημοτικού Συμβούλου...

Περισσότερα

Σύσταση και λειτουργία Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αλεξάνδρειας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    ΑΔΑ: 4Α8ΗΩΨΠ-ΥΔΞΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                                        Αλεξάνδρεια, 21-09-2011 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                           Αριθ. Πρωτ. 37372 Ταχ. Διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 42              Αριθ. Απόφασης: 145/2011 Ταχ. Κώδικας: 593 00 Αλεξάνδρεια Πληροφορίες: Αναστάσιος Καλταβερίδης Τηλέφωνο: 23333-50153 Fax: 23330-23625 Email: texyp@alexandria.gr ΘΕΜΑ: Σύσταση και...

Περισσότερα

Τροποποίηση της αριθ. 79/18650/24-05-2011 Απόφασης Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           ΑΔΑ: 4Α8ΞΩΨΠ-31ΠΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                     Αλεξάνδρεια, 21-09-2011 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                            Αριθ. Πρωτ. 37425 ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                 Αριθ. Απόφασης: 146/2011 Ταχ. Δ/νση : Εθνικής Αντίστασης 42 Ταχ. Κώδικας : 59300 Αλεξάνδρεια Πληροφορίες : Τρύφων Τοπαλίδης Τηλέφωνο : 23333-50104 Fax : 23330-23625 Email...

Περισσότερα

Συνεδριάζει το Δ.Σ. του Συνδέσμου Ύδρευσης την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου στις 2 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                                 Αλεξάνδρεια 19-09-2011 «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ                             Αριθ. Πρωτ. 28 ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                                 Αριθ. Πρόσκλησης: 2/2011 ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ»  Ταχ. Διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 42              ΠΡΟΣ:Ταχ. Κώδικας: 59300 Αλεξάνδρεια                        Μέλη Δ.Σ. Συνδέσμου Πληροφορίες: Ευθυμία Κιρτικίδου                          (Ως Πίνακα Αποδεκτών)Τηλέφωνο: 23333...

Περισσότερα

Συγκρότηση-ορισμός μελών, αρμοδιότητες και λειτουργία Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Αλεξάνδρειας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΑΔΑ: 4Α8ΠΩΨΠ-ΧΟ5ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                                             Αλεξάνδρεια, 07-09-2011ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                   Αριθ. Πρωτ. 35093 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                  Αριθ. Απόφασης: 140/2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντίστασης 42 Ταχ. Κώδικας: 593 00 Αλεξάνδρεια Πληροφορίες: Μοσχοτά...

Περισσότερα

Συγκρότηση και ορισμός μελών Γνωμοδοτικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας & Υγιεινής Δήμου Αλεξάνδρειας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                ΑΔΑ: 4ΑΧΧΩΨΠ-ΡΛΜΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                                                 Αλεξάνδρεια, 05-09-2011ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ             Αριθ. Πρωτ. οικ. 34605 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ                        Αριθ. Απόφασης: 139/2011 ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Εθνικής Αντίστασης 42 ΤΚ 593 00 Αλεξάνδρεια Πληροφορίες...

Περισσότερα

Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό και την τοποθέτηση Αναπληρωτή Προϊσταμένου στη Διεύθυνση Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                                            ΑΔΑ: 4ΑΧ5ΩΨΠ-5ΜΡ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                                                   Αλεξάνδρεια, 01-09-2011  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                            Αριθ. Πρωτ. οικ. 34273 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ                                  Αριθ. Απόφασης: 137/2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥΤαχ. Δ/νση : Εθνικής Αντίστασης 42 593 00 Αλεξάνδρεια Πληροφορίες : Ευθυμία Κιρτικίδου...

Περισσότερα

Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό και την τοποθέτηση Αναπληρωτή Προϊσταμένου στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                                   ΑΔΑ: 4ΑΧ5ΩΨΠ-2ΑΑΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                                          Αλεξάνδρεια, 01-09-2011   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                   Αριθ. Πρωτ. οικ. 34272 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ                         Αριθ. Απόφασης: 136/2011ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Εθνικής Αντίστασης 42 593 00 Αλεξάνδρεια Πληροφορίες : Ευθυμία Κιρτικίδου...

Περισσότερα

Μέγεθος γραμματοσειράς