Προμήθειες

Διαγωνισμός για την προμήθεια Ρυμουλκούμενου Κλαδοτεμαχιστή από το Δήμο Αλεξάνδρειας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Ο Δήμος Αλεξάνδρειας Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου-ων εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ » με συνολικό προϋπολογισμό 71.920,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α 1 ....

Περισσότερα

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την Συντήρηση και Επισκευή οχημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας “Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας και προμήθεια ανταλλακτικών” για ένα (1)...

Περισσότερα

Ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Ειδών καθαριότητας και Ευπρεπισμού για το Δήμο Αλεξάνδρειας και τα Νομικά του Πρόσωπα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΥΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη την υπ΄αριθμ.358/19-10-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα...

Περισσότερα

Διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Αλεξάνδρειας και των Νομικών του Προσώπων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ …………………………………………………………………… Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου Δήμου Αλεξάνδρειας και των Νομικών του Προσώπων, για...

Περισσότερα

Ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Μηχανημάτων έργου (Σαρώθρου και Φορτωτή εκσκαφέα) από το Δήμο Αλεξάνδρειας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας δύο (2) μηχανημάτων έργου (σαρώθρου & φορτωτή εκσκαφέα) του Δήμου Αλεξάνδρειας, προϋπολογισμού 276.520,00ευρώ με...

Περισσότερα

(Νέο) – Διαγωνισμός για την προμήθεια Υγειονομικού Υλικού για την αποφυγή της διάδοσης του Covid 19 σε Οικισμούς και Καταυλισμούς Ρομά έτους 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ-COVID 19 ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥΣ ΡΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2021” Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές (σε έντυπα οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας)...

Περισσότερα

Διαγωνισμός για την Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού από το Δήμο Αλεξάνδρειας

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού του Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2021, προϋπολογισμού 148.399,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν...

Περισσότερα

(Ενημερωμένο) – Προμήθεια ανταλλακτικών Άρδευσης για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές (σε έντυπα οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας) για την προμήθεια ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ, για τις...

Περισσότερα

Διαγωνισμός για την Προμήθεια συστημάτων Έξυπνης πόλης και Βιώσιμης κινητικότητας από το Δήμο Αλεξάνδρειας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Ο Δήμος Αλεξάνδρειας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» Για τις ανάγκες του Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου του δήμου Αλεξάνδρειας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ...

Περισσότερα

Νέος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας έτους 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας έτους 2021”, προϋπολογισμού 102.643,97 ευρώ με το Φ.Π.Α....

Περισσότερα

Μέγεθος γραμματοσειράς