Προμήθειες

Προκήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Νωπών Κρεάτων και Πουλερικών για την Ι Μεραρχία Πεζικού “Σμύρνη”

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σας γνωρίζουμε ότι, η Ι Μεραρχία Πεζικού (Ι ΜΠ) θα προβεί στη διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια νωπών κρεάτων και πουλερικών για την κάλυψη των αναγκών σίτισης των Μονάδων – Ανεξ. Υπομονάδων της, που εδρεύουν στη...

Περισσότερα

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια και θέση σε πλήρη Λειτουργία Κινητής Βιβλιοθήκης από το Δήμο Αλεξάνδρειας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της πράξης: «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ » Ο Δικαιούχος Δήμος Αλεξάνδρειας διακηρύττει ότι την 19η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00...

Περισσότερα

Επαναληπτικός διαγωνισμός για την Προμήθεια και τη Μεταφορά χωμάτων και χαλικιών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΛΙΚΙΩΝ ” Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Με βάση την αριθμ. 292/08-09-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, Διακηρύσσει συνοπτικό επαναληπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές (σε έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας)...

Περισσότερα

Νέος διαγωνισμός για την Προμήθεια ειδών Καθαριότητας από το Δήμο Αλεξάνδρειας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας και των Νομικών Προσώπων αυτού, για ένα...

Περισσότερα

Διαγωνισμός για την Προμήθεια και τη μεταφορά Χωμάτων και Χαλικιών για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΛΙΚΙΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές (σε έντυπα οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας) για την προμήθεια και μεταφορά χωμάτων και χαλικιών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη...

Περισσότερα

Ανοικτός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Αλεξάνδρειας και των Νομικών του Προσώπων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου Δήμου Αλεξάνδρειας και των Νομικών του Προσώπων, για ένα...

Περισσότερα

Νέος συνοπτικός διαγωνισμός για την Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για την Δ.Ε. Αλεξάνδρειας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ειδών ηλεκτροφωτισμού, εορταστικού διάκοσμου, φωτιστικών σωμάτων κλπ) ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές (σε έντυπα οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας) για την προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ...

Περισσότερα

Διαγωνισμός για την προμήθεια Αποριμματοφόρου οχήματος πλάγιας φόρτωσης για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας καινούριου απορριμματοφόρου οχήματος πλάγιας φόρτωσης για την αποκομιδή απορριμμάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας, προϋπολογισμού 319.920,00...

Περισσότερα

(Ενημερωμένο) Ανοικτός Διαγωνισμός για την προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Αλεξάνδρειας και των Νομικών του Προσώπων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ …………………………………………………………………… Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Αλεξάνδρειας και των Νομικών του Προσώπων για τα...

Περισσότερα

Διαγωνισμός για την προμήθεια Ανταλλακτικών Άρδευσης για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Αλεξάνδρειας

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές (σε έντυπα οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας) για την προμήθεια ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή....

Περισσότερα

Μέγεθος γραμματοσειράς