Προμήθειες

Διαγωνισμός για την προμήθεια Κινητού συστήματος μεταφόρτωσης απορριμμάτων για τις ανάγκες του Σταθμού Μεταφόρτωσης Αλεξάνδρειας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας κινητού συστήματος μεταφόρτωσης απορριμμάτων για τις ανάγκες του Σταθμού Μεταφόρτωσης Αλεξάνδρειας, προϋπολογισμού 297.600,00 ευρώ...

Περισσότερα

Ανοικτός Διαγωνισμός: “Προμήθεια Εξοπλισμού Διαχείρισης Βιοαποβλήτων Δήμου Αλεξάνδρειας”

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Ο Δήμος Αλεξάνδρειας Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου-ων εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» με συνολικό προϋπολογισμό 257.300,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α Αντικείμενο της σύμβασης είναι...

Περισσότερα

Διαγωνισμός για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Αλεξάνδρειας και των Νομικών του Προσώπων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές (σε έντυπα οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας) για την προμήθεια υγρών καυσίμων...

Περισσότερα

Ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια δύο Απορριμματοφόρων από το Δήμο Αλεξάνδρειας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας δύο καινούριων απορριμματοφόρων οχημάτων 16m³ και 22m³ για τις ανάγκες του Δήμου Αλεξάνδρειας, προϋπολογισμού...

Περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την προμήθεια Κάδων απορριμμάτων από τον Δήμο Αλεξάνδρειας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ   Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2021, προϋπολογισμού...

Περισσότερα

Επαναληπτικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Αλεξάνδρειας και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2021-2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας προκηρύσσει δεύτερο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Αλεξάνδρειας και των Νομικών του Προσώπων...

Περισσότερα

Διαγωνισμός για την προμήθεια Απορριμματοφόρου πλάγιας φόρτωσης από το Δήμο Αλεξάνδρειας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ………….....................………………………………………………………… Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας καινούριου απορριμματοφόρου οχήματος πλάγιας φόρτωσης για την αποκομιδή απορριμμάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας, προϋπολογισμού...

Περισσότερα

Επαναληπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Καυσίμων από το Δήμο Αλεξάνδρειας και τα Νομικά του Πρόσωπα.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ …………………………………………………………………… Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας προκηρύσσει ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Αλεξάνδρειας και των Νομικών του Προσώπων...

Περισσότερα

Διαγωνισμός για την Προμήθεια υγειονομικού υλικού για την αντιμετώπιση του Κορωνοϊού

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές (σε έντυπα οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ,...

Περισσότερα

Προκήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Νωπών Κρεάτων και Πουλερικών για την Ι Μεραρχία Πεζικού “Σμύρνη”

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σας γνωρίζουμε ότι, η Ι Μεραρχία Πεζικού (Ι ΜΠ) θα προβεί στη διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια νωπών κρεάτων και πουλερικών για την κάλυψη των αναγκών σίτισης των Μονάδων – Ανεξ. Υπομονάδων της, που εδρεύουν στη...

Περισσότερα

Μέγεθος γραμματοσειράς