Δημοτικό Συμβούλιο

Ορισμός Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1) Την υπ’ αριθμόν 23/ΕΠ/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των αρχικών και επαναληπτικών Δημοτικών και Κοινοτικών Εκλογών της 26ης Μαίου 2019 και της 02ης Ιουνίου 2019 Δήμου...

Περισσότερα

Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και των μελών της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής. Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου...

Περισσότερα

Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας την Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των...

Περισσότερα

Τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των...

Περισσότερα

Διπλή συνεδρίαση (ειδική και τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας την Τετάρτη, 17 Νοεμβρίου

(Α) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων...

Περισσότερα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας την Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των...

Περισσότερα

Aποδοχή παραίτησης του συμβούλου της τ.κ. Κοινότητας Παλαιού Σκυλιτσίου, κου Μουρτζίλα Κωνσταντίνου του Νικολάου

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.Την από 01-10-2021 έγγραφη δήλωση –υποβολή παραίτησης του κ. Κωνσταντίνου Μουρτζίλα του Νικολάου, συμβούλου Κοινότητας Παλαιού Σκυλιτσίου του Συνδυασμού «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ » που καταχωρίστηκε στο γενικό πρωτόκολλο με αριθμό 18470/01-10-2021 2.Τις υπ’ αριθ....

Περισσότερα

Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου: Νέα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των...

Περισσότερα

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου δια τηλεδιάσκεψης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των...

Περισσότερα

Ορισμός Νέων Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Δημάρχου

"Ορισµός Αντιδηµάρχων Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων του ∆ηµάρχου στους Αντιδηµάρχους και Περιοχές Ευθύνης" Ανακοινώνεται από το Γραφείο Δημάρχου του Δήμου Αλεξάνδρειας ότι με σημερινή απόφαση του Δημάρχου Παναγιώτη Γκυρίνη, με αρ. πρωτ. 16630/07-09-2021, ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Αλεξάνδρειας. Τα ονόματα...

Περισσότερα

Μέγεθος γραμματοσειράς