Δημοτικό Συμβούλιο

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας την επόμενη Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου με δύο (2) Θέματα ημερησίας διάταξης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των...

Περισσότερα

Νέα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας με δεκαεπτά (17) θέματα, την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 19:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των...

Περισσότερα

Ορκωμοσία της Αναπληρωματικής συμβούλου Δημ. Κοινότητας Αλεξάνδρειας, κας Γαλάνη Πουλχερίας

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αλεξάνδρειας προσήλθε σήμερα 15/09/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 π.μ., κατόπιν της αριθ. 13716/14-09-2020 πρόσκλησης του Δημάρχου κ. Παναγιώτη Γκυρίνη, η Σύμβουλος Κοινότητας Αλεξάνδρειας, κα. Γαλάνη Πουλχερία του Γεωργίου σύμφωνα...

Περισσότερα

Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας με 8 θέματα προς συζήτηση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των...

Περισσότερα

Παροχή εξουσιοδότησης – ανάθεσης υπογραφής “Με εντολή Δημάρχου” στους Αντιδημάρχους του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α’/2010). Το άρθρο 88 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». Το γεγονός ότι ο Δήμος Αλεξάνδρειας έχει τέσσερις...

Περισσότερα

Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Δημάρχου

«Ορισµός Αντιδηµάρχων Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων του ∆ηµάρχου στους Αντιδηµάρχους και Περιοχές Ευθύνης Ανακοινώνεται από το Γραφείο Δημάρχου του Δήμου Αλεξάνδρειας ότι με σημερινή απόφαση του Δημάρχου Παναγιώτη Γκυρίνη, με αρ. πρωτ. 13115/04-09-2020, ορίζονται οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Αλεξάνδρειας, με θητεία...

Περισσότερα

Aποδοχή παραίτησης του Συμβούλου Κοινότητας Αλεξάνδρειας Σωτηρίου Παπαδόπουλου του Θωμά

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.Την από 27-08-2020 έγγραφη δήλωση –υποβολή παραίτησης του κ.Σωτηρίου Παπαδόπουλου του Θωμά, συμβούλου Κοινότητας Αλεξάνδρειας του Συνδυασμού «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ» που καταχωρίστηκε στο γενικό πρωτόκολλο με αριθμό 12648/27-08-2020 2.Τις υπ’ αριθ. 21/ΕΠ/2019 και 22/ΕΠ/2019 και...

Περισσότερα

Συντονιστείτε απόψε στις 20:00 στο Κανάλι του Δήμου Αλεξάνδρειας στο Youtube για τη ζωντανή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόψε Ζωντανή η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παρακολουθήστε σήμερα Δευτέρα 31 Αυγούστου , στις 20:00, ζωντανά από το κανάλι του Δήμου Αλεξάνδρειας στο Youtube, την αποψινή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Πατήστε εδώ για να δείτε τη συνεδρίαση. Και εδώ για...

Περισσότερα

Συνεδριάζει την Δευτέρα, 31 Αυγούστου το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των...

Περισσότερα

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξάνδρειας για την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε Τζαμί και τη συνεχιζόμενη Τουρκική προκλητικότητα

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλεξάνδρειας για την μετατροπή της Αγίας Σοφίας από μνημείο πολιτισμού σε εν ενεργεία χώρο Μωαμεθανικής λατρείας Το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας, καταγγέλλει και καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την απαράδεκτη και προκλητική απόφαση της Τουρκικής Κυβέρνησης,...

Περισσότερα

Μέγεθος γραμματοσειράς