Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί – Προσλήψεις

(Ενημερωμένο) – Προμήθεια ανταλλακτικών Άρδευσης για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές (σε έντυπα οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας) για την προμήθεια ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ, για τις...

Περισσότερα

Διαγωνισμός για την Προμήθεια συστημάτων Έξυπνης πόλης και Βιώσιμης κινητικότητας από το Δήμο Αλεξάνδρειας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Ο Δήμος Αλεξάνδρειας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» Για τις ανάγκες του Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου του δήμου Αλεξάνδρειας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ...

Περισσότερα

Νέος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας έτους 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας έτους 2021”, προϋπολογισμού 102.643,97 ευρώ με το Φ.Π.Α....

Περισσότερα

Διαγωνισμός για την “Παροχή υπηρεσιών αποκομιδής και μεταφοράς των Αστικών απορριμμάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας”

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ”, προϋπολογισμού 458.800,00 ευρώ....

Περισσότερα

Ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση Σταθμών Κοινόχρηστων Ποδηλάτων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Ο Δήμος Αλεξάνδρειας Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ» Για τις ανάγκες του Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου του δήμου Αλεξάνδρειας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 91.536,80...

Περισσότερα

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Αλεξάνδρειας

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας ύστερα από την υπ’ αριθ. 30/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με ΑΔΑ:9ΒΕΔΟΛΣΓ-ΒΔΥ ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού...

Περισσότερα

Διαγωνισμός για την προμήθεια Κινητού συστήματος μεταφόρτωσης απορριμμάτων για τις ανάγκες του Σταθμού Μεταφόρτωσης Αλεξάνδρειας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας κινητού συστήματος μεταφόρτωσης απορριμμάτων για τις ανάγκες του Σταθμού Μεταφόρτωσης Αλεξάνδρειας, προϋπολογισμού 297.600,00 ευρώ...

Περισσότερα

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την εγκατάσταση οργάνων Παιδικών χαρών και αστικού εξοπλισμού στην πλατεία Παπαντωνίου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ --------------------------------------------------------------------------- Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας και τοποθέτησης οργάνων παιδικών χαρών και αστικού εξοπλισμού στην πλατεία ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ για την...

Περισσότερα

Ανοικτός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου κατασκευής για το έργο “Ολοκλήρωση αποκατάστασης ΧΑΔΑ Αλεξάνδρειας”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» με προϋπολογισμό 2.100.000,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. 24%, Κωδικοί CPV: 45112350-3: «Αποκατάσταση χώρου απόθεσης απορριμμάτων», και αναλύεται σε: Δαπάνη Εργασιών:...

Περισσότερα

Κλήρωση για την επιλογή μελών της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Ολοκλήρωση Αποκατάστασης του Χ.Α.Δ.Α. Αλεξάνδρειας»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο Δήμος Αλεξανδρείας κατ’ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ/466/04-12-2017(ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ.Β΄) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης...

Περισσότερα

Μέγεθος γραμματοσειράς