Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί – Προσλήψεις

Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας Έτους 2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές (σε έντυπα οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας) για την προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019, για τις ανάγκες των υπαλλήλων των υπηρεσιών του Δήμου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική...

Περισσότερα

Πρόσληψη υπαλλήλων μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Κέντρα Υποδοχής και Δομές προσωρινής υποδοχής ή φιλοξενίας

Πρόσληψη προσωπικού Πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Κέντρα Υποδοχής και ταυτοποίησης ΤΟΣΚΕΔΠ και Δομές προσωρινής υποδοχής ή φιλοξενίας μέσω Δήμων, Περιφερειών κσι της υπηρεσίας υποδοχής και ταυτοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής -Γ΄Κύκλος για 2082 θέσεις πλήρους...

Περισσότερα

Ανοικτός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού από το Δήμο Αλεξάνδρειας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Αλεξάνδρειας, προϋπολογισμού  99.200,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ...

Περισσότερα

(Ενημερωμένο) Διαγωνισμός για την Προμήθεια Ανταλλακτικών Άρδευσης και Ανταλλακτικών Μηχανημάτων – Συστημάτων Άρδευσης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές (σε έντυπα οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας) για την προμήθεια ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ, για τις ανάγκες...

Περισσότερα

Ανοικτός διαγωνισμός για την Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για το Δήμο Αλεξάνδρειας και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο  “Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για το Δήμο Αλεξάνδρειας και τα Νομικά...

Περισσότερα

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου του έργου «Διαμόρφωση Χώρου Παιδικών Χαρών Δήμου Αλεξάνδρειας»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» με προϋπολογισμό 223.159,91 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. 24% και αναλύεται σε: Δαπάνη Εργασιών 132.253,25 € Γενικά έξοδα και...

Περισσότερα

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Κατασκευή Κτιρίου Τουαλετών στο Δημοτικό Σχολείο Σταυρού»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ» με προϋπολογισμό 60.000,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. 24% και αναλύεται σε: Δαπάνη Εργασιών 35.292,96€ Γενικά έξοδα και Όφελος...

Περισσότερα

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας και τοποθέτησης οργάνων έξι παιδικών χαρών, προϋπολογισμού 217.923,80 ευρώ με τον Φ.Π.Α. 24% και CPV: 37535200-9. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι...

Περισσότερα

Ασφαλτόστρωση υφιστάμενης αγροτικής οδού με στόχο την βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη στην περιοχή του οικισμού Παλιού Προδρόμου, Δ.Ε. Μελίκης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Ασφαλτόστρωση υφιστάμενης αγροτικής οδού με στόχο την βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη στην περιοχή του οικισμού Παλιού Προδρόμου, Δ.Ε. Μελίκης» με προϋπολογισμό 267.000,00 ΕΥΡΩ...

Περισσότερα

(Ενημέρωση 26-09-2017) – Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Αγωγών αρδευτικού δικτύου αξίας 66.097,60€

(Δείτε το συνημμένο φάκελο για νέες εκδόσεις των αρχείων) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές (σε έντυπα οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας) για την προμήθεια ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ,...

Περισσότερα

Μέγεθος γραμματοσειράς