Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί – Προσλήψεις

Ανακοίνωση πρόθεσης για την πρόσληψη ενός Ειδικού συνεργάτη από το Δήμο Αλεξάνδρειας

ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ “Για την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου” Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης...

Περισσότερα

Διαγωνισμός για την Προμήθεια υγειονομικού υλικού για την αντιμετώπιση του Κορωνοϊού

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές (σε έντυπα οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ,...

Περισσότερα

Ανακοινώνονται από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Αλεξάνδρειας τα αποτελέσματα για την πρόσληψη δύο ατόμων (ΠΕ Παιδαγωγών και ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων)

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΩΝ & ΑΠΟΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 2 ΘΈΣΕΩΝ "ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ & ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ'' ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΟΧ1/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕΔΑ Ανακοινώθηκαν οι Πίνακες Βαθμολογίας για την πρόσληψη ενός ατόμου ειδικότητας ΠΕ Παιδαγωγών και ενός ΔΕ...

Περισσότερα

Την πρόσληψη 11 πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής ανακοίνωσε η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αλεξάνδρειας (αιτήσεις, προθεσμία)

  Ανακοίνωση Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αλεξάνδρειας για την υλοποίηση Γενικών και Ειδικών Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.), μεγάλης διάρκειας - περιόδου 2020-2021, με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, Α ν α κ ο ι ν ώ ν...

Περισσότερα

Διαγωνισμός για την υπηρεσία «Τεχνικός Σύμβουλος για την υποστήριξη του Δήμου Αλεξάνδρειας κατά τη Δημοπρασία και Κατασκευή του Υποέργου 2» της κατασκευής Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων του οικισμού Μελίκης Δήμου Αλεξάνδρειας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας προκηρύσσει Δημόσιο Διαγωνισμό με συνοπτική διαδικασία με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας «Τεχνικός Σύμβουλος για την υποστήριξη του Δήμου Αλεξάνδρειας κατά τη Δημοπρασία και Κατασκευή του Υποέργου 2», εκτιμώμενης...

Περισσότερα

Προκήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Νωπών Κρεάτων και Πουλερικών για την Ι Μεραρχία Πεζικού “Σμύρνη”

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σας γνωρίζουμε ότι, η Ι Μεραρχία Πεζικού (Ι ΜΠ) θα προβεί στη διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια νωπών κρεάτων και πουλερικών για την κάλυψη των αναγκών σίτισης των Μονάδων – Ανεξ. Υπομονάδων της, που εδρεύουν στη...

Περισσότερα

Ανοικτός διαγωνισμός για το έργο: “Ανάπλαση πλατείας Αμπελοτοπίων στη Δημοτική Κοινότητα Αλεξάνδρειας του Δήμου Αλεξάνδρειας”

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΜΠΕΛΟΤΟΠΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» 1. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΜΠΕΛΟΤΟΠΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ...

Περισσότερα

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου δύο (2) ατόμων ανακοίνωσε η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αλεξάνδρειας Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας, που εδρεύει στην Αλεξάνδρεια Νομού Ημαθίας,...

Περισσότερα

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια και θέση σε πλήρη Λειτουργία Κινητής Βιβλιοθήκης από το Δήμο Αλεξάνδρειας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της πράξης: «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ » Ο Δικαιούχος Δήμος Αλεξάνδρειας διακηρύττει ότι την 19η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00...

Περισσότερα

Έκτη Ανακοίνωση Συμπληρωματικού πίνακα Τελικών προσληπτέων Προσωπικού καθαριότητας Σχολικών Μονάδων λόγω οικειοθελούς αποχώρησης

  Ανακοίνωση Σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 12184/20-08-2020 ανακοίνωση του Δήμου Αλεξάνδρειας: “Προσληφθέντες που αποχωρούν πριν από την λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους...

Περισσότερα

Μέγεθος γραμματοσειράς