Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Ο.Δ.Ε. για την εφαρμογή του Προγράμματος “Διαύγεια” σε Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                                                          Αλεξάνδρεια, 08-06-2011
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,                               Αριθ. Πρωτ. 22284
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ                                            Αριθ. Απόφασης: 93/2011
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντίστασης 42 ΤΚ 59300 Αλεξάνδρεια
Πληροφορίες: Θεόδωρος Μαμουδέλης
Τηλέφωνο: 2333350129
Fax: 2333023625
Email: theomam@alexandria.gr

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδων Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) για την εφαρμογή του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» σε Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 και του άρθρου 10 του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 112, 13-07-2010). 
 2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010). 
 3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ.16752/22-07-2010 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια”». 
 4. Την υπ’ αριθ. 20868/29-09-2010 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Συμπληρωματική εγκύκλιος για την ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια”». 
 5. Το υπ’ αριθ. 2016/26-01-2011 έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των αυτοδιοικητικών οργάνων και των εποπτευόμενων φορέων τους στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια”». 
 6. Την υπ’ αριθ. 1/2/03-01-2011 απόφασή μας «Ορισμός Αντιδημάρχων, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου στους Αντιδημάρχους και εξουσιοδότηση υπογραφής». 
 7. Το γεγονός ότι τα ίδια Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας» και «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας» δεν διαθέτουν προσωπικό που να υπηρετεί σε αυτά, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. 
 8. Την ανάγκη διοικητικής υποστήριξης των Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας» και «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας», για την εφαρμογή του Προγράμματος «Διαύγεια». 
 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας, δεδομένου ότι οι συνιστώμενες Ομάδες Διοίκησης Έργου θα εκτελέσουν το έργο της χωρίς αποζημίωση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 1. Συγκροτούμε Ομάδες Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) για την διοικητική και τεχνική υποστήριξη των ιδίων Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Αλεξάνδρειας, «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας» (ΦΕΚ Β’ 1056, 30-5-2011) και «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας» (ΦΕΚ Β’ 1098, 02-6-2011), για την εφαρμογή του Προγράμματος «Διαύγεια». 
 2. Ορίζουμε Ο.Δ.Ε. για το Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας» την Μοσχοτά Κρυστάλλω του Πουλημένου, μόνιμο υπάλληλο του Δήμου, του κλάδου ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, ως Συντονίστρια με στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο 23333-50116, email: mosxota@alexandria.gr με αναπληρωτή τον Μαμουδέλη Θεόδωρο του Ιωακείμ, υπάλληλο ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δήμου, του κλάδου ΔΕ38 Προσωπικού Η/Υ, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο 23333-50129, e-mail: theomam@alexandria.gr, καθώς και τον Καπετάνο Γρηγόριο του Ιωάννη, υπάλληλο ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δήμου, του κλάδου ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου, ως Μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο 2333350122, email: kapetanos@alexandria.gr
 3. Ορίζουμε Ο.Δ.Ε. για το Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας» τον Μαμουδέλη Θεόδωρο του Ιωακείμ, υπάλληλο ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δήμου, του κλάδου ΔΕ38 Προσωπικού Η/Υ, ως Συντονιστή, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο 23333-50129, e-mail: theomam@alexandria.gr, με αναπληρωτή την Μοσχοτά Κρυστάλλω του Πουλημένου, μόνιμο υπάλληλο του Δήμου, του κλάδου ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο 23333-50116, email: mosxota@alexandria.gr, καθώς και τον Καπετάνο Γρηγόριο του Ιωάννη, υπάλληλο ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δήμου, του κλάδου ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου, ως Μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο 2333350122, email: kapetanos@alexandria.gr
 4. Έργο των Ο.Δ.Ε. είναι: α) Η ρύθμιση των τεχνικών λεπτομερειών της ανάρτησης στο δικτυακό τόπο της οικείας υπηρεσίας που κατά το Ν.3861/2010 είναι υπόχρεη σε ανάρτηση, β) Η ίδρυση και λειτουργία του δικτυακού τόπου στον οποίο λαμβάνει χώρα η κεντρική ανάρτηση, γ) Η δημιουργία και τήρηση κεντρικού αρχείου καθώς επίσης και η διαβίβαση στο Εθνικό Τυπογραφείο όλων των αναγκαίων στοιχείων για την ανάρτηση των σχετικών πράξεων στον κεντρικό δικτυακό του τόπο, και δ) Η τήρηση αρχείου όλων των πράξεων και αποφάσεων του φορέα με τρόπο προσιτό σε κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς και στα άτομα με αναπηρία, και με όλα τα αναγκαία τεχνικά, διαδικαστικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των κειμένων που αναρτώνται. 
 5. Οι Ο.Δ.Ε. θα λειτουργούν εντός και εκτός του ωραρίου εργασίας και σύμφωνα με τις διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.  

(Μ.Ε.Δ.)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΒΑΡΔΙΝΑΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Οριζόμενους Υπαλλήλους.
2. Πρόεδρο Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας».
3. Πρόεδρο Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας».

Εσωτερική Διανομή:
1. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου.
2. Φάκελος Αποφάσεων Δημάρχου-Αντιδημάρχων.
3. Γραφείο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
4. Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής.

 

Κοινοποίηση