Προσλήψεις

Ανακοίνωση πρόσληψης Ψυχολόγου και Οικιακών Βοηθών από τον Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ Α’6) και τις διατάξεις του άρθρου 207 του Ν. 4820/2021 (ΦΕΚ Α’ 130) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ....

Περισσότερα

Αναμορφωμένοι Πίνακες Κατάταξης για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σε εφαρμογή της υπ΄αριθ 55472/23-07-2021 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της Χώρας από...

Περισσότερα

Κατάρτιση Μητρώου Εκπαιδευτών για την πράξη: “Εκμάθηση Ελληνικής Γλώσσας και Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων για Ρομά του Δήμου Αλεξάνδρειας”

                                                  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (αριθ. πρωτ.: 7072 - 22/09/2021) ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΤΟ...

Περισσότερα

Προσωρινά αποτελέσματα για την Προκήρυξη ΣΟΧ 2/2021 για την πρόσληψη Προσωπικού καθαριότητας για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει τα αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ 2/2021 για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Αλεξάνδρειας. Οι πίνακες αποτελεσμάτων έχουν ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΜΕ...

Περισσότερα

Συμπληρωματικοί πίνακες Τελικών Επιτυχόντων Προσωπικού Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων Δήμου Αλεξάνδρειας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ α)ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ -ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 6,5 ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ) ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022 ΛΟΓΩ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΟΥΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ β) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ -ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ...

Περισσότερα

Ανακοινώθηκαν τα Τελικά αποτελέσματα για την Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες Καθαρισμού Σχολικών Μονάδων του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει τους Πίνακες με τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης για την πρόσληψη καθαριστών / καθαριστριών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την καθαριότητα των Σχολικών Μονάδων στο Δήμο Αλεξάνδρειας. Οι...

Περισσότερα

Πρόσληψη ενός ΤΕ Καθηγητή Χορωδίας από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Αλεξάνδρειας (αιτήσεις έως και την Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από ιδίους πόρους Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι Την πρόσληψη, με σύμβαση...

Περισσότερα

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες Καθαρισμού Σχολικών Μονάδων του Δήμου Αλεξάνδρειας (Προσωρινά Αποτελέσματα)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει τους Πίνακες με τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την καθαριότητα των Σχολικών Μονάδων στο Δήμο Αλεξάνδρειας. Οι Πίνακες έχουν ως εξής: α)...

Περισσότερα

Πρόσληψη 75 ατόμων για την καθαριότητα των Σχολικών μονάδων του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων Ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α’138 ) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 2. Τις...

Περισσότερα

Διαγωνισμός για την πρόσληψη Οδηγών και Συνοδών απορριμματοφόρων (Υποβολή αιτήσεων από 11 έως και 20 Αυγούστου)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 2/2021 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο...

Περισσότερα

Μέγεθος γραμματοσειράς