Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Θέλω να μάθω για

Υγειονομική Κάλυψη Ανασφάλιστων & Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων
Διαγραφή βιβλιαρίου Ανασφαλίστων πολιτών
Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης
Το πρόγραμμα του Ταμείου Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής συνδρομής ΤΕΒΑ
Χορήγηση εφάπαξ οικονομικού βοηθήματος πληγέντων από θεομηνίες
Χορήγηση εφάπαξ Οικονομικού Βοηθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
Παροχή Εφάπαξ ειδικού βοηθήματος για την στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας εξαιτίας ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Επιδόματα Ατόμων με Αναπηρία
Το επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων
Εφαρμογή Κατασκηνωτικού Προγράμματος για παιδιά ΑΜΕΑ
Ψυχοκοινωνική στήριξη ατόμων και οικογενειών
Προγράμματα που αφορούν στην δημόσια υγεία (Τηλεϊατρική)
Διασύνδεση με δομές υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας
Τα δικαιώματα του παιδιού και την προστασία της παιδικής ηλικίας
Τις παροχές ειδών τροφίμων, ένδυσης και υπόδησης σε ευπαθείς ομάδες
Δωρεάν χορήγηση φαρμάκων
Θέματα προώθησης στην απασχόληση

 

 • Υγειονομική Κάλυψη Ανασφάλιστων & Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων

Σύμφωνα με τον Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21 /τ.Α΄/21-02-2016) ¨Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις”, και  ειδικότερα με το άρθρο 33 “Υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων”  παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε όλους τους ανασφάλιστους πολίτες με την επίδειξη του Α.Μ.Κ.Α. τους και μόνο.

Μετά από μία σειρά σχετικών εγκυκλίων για την πρόσβαση των ανασφαλίστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας (βλέπε ΚΥΑ Α3(γ)/Γ.Π.οικ. 25132/2016 (ΦΕΚ 908/τ.Β΄/04-04-2016), διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Η πιο θεμελιώδεις αλλαγή που εισάγει το ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο είναι η εξίσωση του δικαιώματος ασφαλισμένων, ανασφάλιστων και πρώην κατόχων Ατομικού Βιβλιαρίου Οικονομικά Αδύναμου ή Ανασφάλιστου ως προς την πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας. Η υγειονομική φροντίδα που εγγυάται το νέο πλαίσιο είναι πλήρης και περιλαμβάνει την νοσηλευτική, διαγνωστική και φαρμακευτική κάλυψή τους.

Σε ότι έχει σχέση με την Νοσηλεία των ανασφαλίστων σε Δημόσια Νοσοκομεία, ενημερώνονται από τα κατά τόπους Νοσοκομεία.

Όμως, σε ότι έχει σχέση με την δωρεάν φαρμακευτική τους κάλυψη, και με βάση το νέο σύστημα συνταγογράφησης οι οικονομικά αδύναμοι ανασφάλιστοι από 01/08/2016 δικαιούνται μηδενικής συμμετοχής στο κόστος της φαρμακευτικής αγωγής, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις και αρμόδιο, για την διαδικασία αυτή, είναι το Αυτοτελές  Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας και Πολιτισμού.

 Πληροφορίες, Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού
τηλ. 2333053071- 72, εσωτερικό 2

 

 • Διαγραφή βιβλιαρίου Ανασφαλίστων πολιτών

Για την διαγραφή βιβλιαρίου Υγείας απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση (χορηγείται από το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας και Πολιτισμού).
 2. Προσκόμιση του Βιβλιαρίου υγείας που έχει στα χέρια ο/η ανασφάλιστος/η πολίτης, για την ακύρωσή του και συγχρόνως εκδίδεται η σχετική βεβαίωση.
 3. Ταυτότητα του ενδιαφερόμενου.

Πληροφορίες, Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού
τηλ. 2333053071- 72, εσωτερικό 2

 

 • Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης    

Το πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και απευθύνεται σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. https://keaprogram.gr/ και επίσης τον ανάλογο σύνδεσμο για την Κοινή Υπουργική Απόφαση για το ΚΕΑ

Πληροφορίες, Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλεξάνδρειας με παράρτημα Ρομά, 
1τηλ. 2333053071- 72, εσωτερικό 3

 

 • Το πρόγραμμα του Ταμείου Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής συνδρομής ΤΕΒΑ

Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (TEBA/FEAD) υποστηρίζει Εθνικά Συστήματα μέσω των οποίων διανέμονται στους απόρους τρόφιμα ή/κ( Βασική Υλική Συνδρομή, καθώς επίσης και δραστηριότητες σχετικά με τη συλλογη μεταφορά, αποθήκευση και διανομή δωρεών τροφίμων. Στηρίζει επίσης Συνοδευτικ Μέτρα, συμπληρώνοντας την παροχή τροφίμων ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομή καθώς και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των απόρων, προάγει την κοινωνική  συνοχή, ενισχύει την κοινωνική ενσωμάτωση και, ως εκ τούτου, συνεισφέρει στον στόχο της εξάλειψης τη φτώχειας και συγκεκριμένα την μείωση του αριθμού των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικό αποκλεισμού. Το ΤΕΒΑ συμβάλλει στην επίτευξη του ειδικού στόχου για την ανακούφιση των χειρότερων μορφώ φτώχειας, παρέχοντας μη οικονομική βοήθεια στους απόρους με επισιτιστική ή/και βασική υλική συνδρομή, ή/κι δραστηριότητες που αποσκοπούν στην κοινωνική ενσωμάτωση των απόρων.

Ο Δήμος Αλεξανδρειας συμμετέχει ως εταίρος  της Κοινωνικής Σύμπραξης της Π.Ε. Ημαθίας που είναι επικεφαλής εταίρος,  για την υλοποίηση του Ε.Π. “Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ ΙΙ ) 2018-2019,  σύμφωνα με το νέο πλαίσιο υλοποίησης του νέου έργου ΤΕΒΑ.

Πληροφορίες, Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Αλεξάνδρειας
τηλ. 2333053071-72, εσωτερικό 4

 

 • Χορήγηση εφάπαξ οικονομικού βοηθήματος πληγέντων από θεομηνίες

Ο Δήμος σε περίπτωση θεομηνίας προβαίνει στην καταγραφή και εκτίμηση ζημιών που προκύπτουν λόγω φυσικών καταστροφών.

Οι ενέργειες του Δήμου (π.χ. σε περίπτωση πλημμύρας) αφορούν μόνο στις κύριες κατοικίες καθώς και στις οικοσυσκευές (εξοπλισμό κουζίνας χώρων υγιεινής, επίπλωση, ιματισμό κ.λ.π) και όχι σε κτίρια άλλης χρήσης  (π.χ. Βοηθητικούς χώρους, αποθήκες, ιματισμό κ.λ.π.).

Αρχικά, μετά την πλημμύρα, γίνεται γνωστό σε όλους τους κατοίκους του Δήμου, με σχετική έκδοση ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ, να προσέλθουν  στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου και να καταθέσουν σχετική αίτηση (η οποία χορηγείται από την υπηρεσία), μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας κατάθεσης αίτησης, η αρμόδια συγκροτηθείσα Τριμελής Επιτροπή του Δήμου  επισκέπτεται την κύρια κατοικία αυτών που κατέθεσαν αίτηση για να καταγράψει και να εκτιμήσει τις τυχόν ζημίες που έχει υποστεί στην κατοικία τους και στη συνέχεια να προβεί σε ενέργειες για έγκριση ή απόρριψη του αιτήματος .

Στη συνέχεια η ίδια Τριμελής Επιτροπή, συντάσσει σχετικές καταστάσεις:

 1.  Πληγέντων δικαιούμενων οικονομικής ενίσχυσης και
 2.  Πληγέντων που απορρίφθηκαν και τις στέλνει στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, για περαιτέρω σχετικές ενέργειες.

Τα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να καταθέσουν ο ενδιαφερόμενοι πληγέντες δημότες,  είναι τα παρακάτω:

 1. Αίτηση (χορηγείται από το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας και Πολιτισμού).
 2.  Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
 3.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 4.  Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης τρέχοντος φορολογικού έτους (έντυπο Ε1).
 5. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος τρέχοντος φορολογικού έτους.
 6.  Αντίγραφο Εντύπου Ε9.
 7.  Μισθωτήριο συμβόλαιο ή αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ (για ενοικιαζόμενη κατοικία).
 8.  Πόρισμα Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Πληροφορίες, Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού
τηλ. 2333053071-72, εσωτερικό 2

 

 • Χορήγηση εφάπαξ Οικονομικού Βοηθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

  Σύμφωνα με το άρθρο 94 του ν. 3852/10 πρόγραμμα Καλλικράτης οι αρμοδιότητες του άρθρου 75 του Ν. 3463/06 κεφ  ε) του Τομέα Κοινωνικής Πολιτικής εξακολουθούν να ασκούνται από τους Δήμους και σύμφωνα με το άρθρο 75 Ν.3463/06 Κ.Κ.Δ.Κ. ,κεφ  ε παρ  3.  Οι Δήμοι έχουν την ακόλουθη αρμοδιότητα  :

«Μεριμνούν  για την στήριξη αστέγων και οικονομικά αδυνάτων δημοτών,με την παροχή χρηματικών βοηθημάτων, ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε κατοίκους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης κατά τις προβλέψεις αυτού του κώδικα. Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας, όπως δημιουργία δημοτικών και κοινοτικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών»

Σύμφωνα με το άρθρο 202 Ν.3463/06 Κ.Κ.Δ.Κ., παρ  2.

«Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης επιτρέπεται να χορηγούνται στους οικονομικά αδύνατους κατοίκους και πολύτεκνους είδη διαβίωσης ή περίθαλψης, κυρίως φαρμακευτικής και νοσοκομειακής, με απόφαση του δημοτικού και κοινοτικού συμβουλίου. Με τους ίδιους όρους επιτρέπεται να χορηγούνται χρηματικά βοηθήματα.»

Επίσης σύμφωνα με το κεφ.Στ/άρθρο 26 παρ.11 του από 17 Μαϊου /15 Ιουνίου του 1959 Βασιλικού Διατάγματος  προβλέπεται η διαδικασία έκδοσης ενταλμάτων για την πληρωμή εξόδων κηδείας απόρων.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο Δήμος οφείλει να μεριμνά για τους άπορους άστεγους πολίτες ώστε, να εξασφαλίζει τα πλέον απαραίτητα για ανθρώπινη και αξιοπρεπή διαβίωση, μέρος της οποίας αποτελεί και η κήδευσή τους, σύμφωνα με τα θρησκευτικά και κοινωνικά επικρατούντα ήθη.

Πληροφορίες, Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού
τηλ. 2333053071- 72, εσωτερικό 2

 

 • Παροχή Εφάπαξ ειδικού βοηθήματος για την στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας εξαιτίας ληξιπρόθεσμων οφειλών.

(Σχετική η αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/08-02-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 474/ Β΄/14-2-2018), η οποία τροποποιήθηκε: α] με την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/43213/6382/05-07-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2752/Β΄/10-07-2018, β] με την αριθμ. ΗΛ/Γ/οικ. 179148/10-9-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4189/Β/24-09-2018) και γ] την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/1085/87/07-01-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 49/ Β΄/18-01-2019)

Σύμφωνα με την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/08-02-2018 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας “Καθορισμός λεπτομερειών για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 36 του ν. 4508/2017” (ΦΕΚ 474/ Β΄/14-2-2018), η οποία τροποποιήθηκε:

α] με την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/43213/6382/05-07-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2752/Β΄/10-07-2018,
β] με την αριθμ. ΗΛ/Γ/οικ. 179148/10-09-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4189/Β/24-09-2018)

και γ] την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/1085/87/07-01-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 49/ Β΄/18-01-2019), που αφορά στην  παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος, για τη στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας εξαιτίας ληξιπρόθεσμων οφειλών,Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ενημερώνει ότι για τη χορήγηση του ανωτέρω βοηθήματος, σύμφωνα πάντα με τις παραπάνω αναφερόμενες ΚΥΑ, θα υποβάλλονται αιτήσεις με συνημμένα   δικαιολογητικά, στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Αλεξάνδρειας, τα οποία θα εξετάζονται από τριμελή Επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 145/9701/09-05-2018 Απόφαση  του κ. Δημάρχου Αλεξάνδρειας Ν. Ημαθίας.

Σημαντική προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης, αποτελεί η αποσύνδεση να αφορά στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας και να έχει πραγματοποιηθεί πριν τις 31/10/18.

Οι Αιτήσεις υποβάλλονται στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

 1. Αίτηση -Υπεύθυνη Δήλωση (Χορηγείται από το Κέντρο Κοινότητας).
 2. .Δήλωση  εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.
 3. Δήλωση στοιχείων ακινήτων ( Ε9) όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής τους.
 4. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (Εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.
 5. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.
 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 7. Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας  από ΚΕ.Π.Α, για το νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία 67% και άνω.
 8. Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στη σύνθεση του νοικοκυριού.
 9. Φωτοαντίγραφο λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε εισοδηματικό ή περιουσιακό στοιχείο ή η σύνθεση του νοικοκυριού έχει μεταβληθεί κατά το φορολογικό έτος 2017, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού τεκμηρίωσης της μεταβολής (καταστάσεις μισθοδοσίας τελευταίου έτους όλων των μελών του νοικοκυριού, συμβόλαια πώλησης ή αγοράς, δωρεάς, παραχώρησης ή κατασχετήριο, πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κ.α.).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια ένταξης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μπορείτε να απευθύνεστε  στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Αλεξάνδρειας Πληροφορίες, Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού
τηλ.επικοινωνίας 2333053071-72, εσωτερικό 2

 

 • Επιδόματα Ατόμων με Αναπηρία

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλεξάνδρειας με Παράρτημα Ρομά ενημερώνει πως στα Κέντρα Κοινότητας των Δήμων όλης της χώρας και στις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ, υποβάλλονται ηλεκτρονικά από  28 Ιανουαρίου νέες αιτήσεις για προνοιακά αναπηρικά επιδόματα όπως και αιτήσεις παράτασης χορήγησης επιδομάτων.

Στο Δήμο Αλεξάνδρειας οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αλεξάνδρειας με Παράρτημα Ρομά και συγκεκριμένα για:

 • αιτήσεις που υποβάλλονται για πρώτη φορά και αφορούν σε αρχική χορήγηση προνοιακών αναπηρικών επιδομάτων.
 • αιτήσεις που αφορούν σε παράταση χορήγησης προνοιακών παροχών για όσους έχουν γνωμάτευση ορισμένου χρόνου από υγειονομική Επιτροπή ΚΕΠΑ η οποία έχει λήξει ή λήγει εντός του επόμενου τριμήνου (έχουν ενημερωθεί για τη λήξη της από τους Δήμους).
 • αιτήσεις που αφορούν σε δικαιούχους οι οποίοι έχουν γνωμάτευση σε ισχύ από Υγειονομική Επιτροπή ΚΕΠΑ και δεν έχουν υποβάλλει αίτηση είτε για αρχική χορήγηση είτε για παράταση.

Επισημαίνεται πως δεν τίθεται θέμα απώλειας δικαιωμάτων, ούτε για τις νέες αιτήσεις ούτε και για τις παρατάσεις. Σε περίπτωση λήξης γνωμάτευσης ΚΕΠΑ, ο δικαιούχος έχει χρονικό περιθώριο 6 μηνών μετά την λήξη για να υποβάλλει αίτηση επανάκρισης ώστε η καταβολή του επιδόματος να ξεκινήσει από την επόμενη ημέρα της λήξης της γνωμάτευσης. Επίσης για όλες τις νέες αιτήσεις, η καταβολή του επιδόματος ξεκινάει από την 1η του επόμενου μήνα της αίτησης.

Για την υποβολή της αίτησης ο δικαιούχος πρέπει :

 1.  να προσκομίζει έγγραφο απόδοσης ΑΜΚΑ.
 2. να προσκομίζει το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (ή Διαβατήριο)
 3. να προσκομίζει φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου καταθετικού λογαριασμού τράπεζας ή ΕΛΤΑ από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός IBAN. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο δικαιούχος της προνοιακής παροχής να εμφανίζεται ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος του λογαριασμού.
 4. αν είναι αλλοδαπός, εκτός των ανωτέρω, πρέπει να προσκομίσει άδεια διαμονής
 5. αν υποβάλλει την αίτηση τρίτο πρόσωπο (γονέας, εκπρόσωπος, δικαστικός συμπαραστάτης κλπ) πρέπει να προσκομίζει εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης σε περίπτωση ανηλίκων τέκνων.
 6. Αν υπάρχει παλαιά γνωμάτευση του ΚΕΠΑ ή νέα προκειμένου για παράταση.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλεξάνδρειας και συγκεκριμένα στα τηλέφωνα 2333053072/71 εσωτ. 3 και στο Παράρτημα Ρομά 2333023114, Πλατεία Παπαντωνίου, ώρες λειτουργίας 8:00 π.μ. – 4:00 μ.μ.  

 

 • Το επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

Προσεχώς……

 

 • Εφαρμογή Κατασκηνωτικού Προγράμματος για παιδιά ΑΜΕΑ

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας κάθε χρόνο υλοποιεί  το πρόγραμμα κατασκήνωσης Παιδιών Α.Μ.Ε.Α.

Τα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να καταθέσει ο ενδιαφερόμενος γονέας του παιδιού ΑΜΕΑ, είναι τα παρακάτω:

 1. Αίτηση (χορηγείται από το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας και Πολιτισμού).
 2. Βεβαίωση από ΚΕΠΑ ή (ιατρική γνωμάτευση).
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 4. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ΔΟΥ τρέχοντος φορολογικού έτους.
 5. Ένας (1) συνοδός με παιδί/ιά
 6. Αποδεικτικό κατοικίας (ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΔΕΥΑΑΛ ή Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας σε ηλεκτρονική μορφή).

Πληροφορίες, Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού
τηλ. 2333053071-72, εσωτερικό 2

 

 • Ψυχοκοινωνική στήριξη ατόμων και οικογενειών

Το αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αλεξάνδρειας με Παράρτημα Ρομά, προτάσσοντας την ψυχική υγεία των δημοτών, παρέχει δωρεάν ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη ατόμων και οικογενειών.

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να απευθύνονται καθημερινά στο εξειδικευμένο προσωπικό του τμήματος, είτε με μια πρώτη δια ζώσης επίσκεψη, είτε κλείνοντας τηλεφωνικά ραντεβού στο τηλ. 2333053071-72

 

 • Προγράμματα που αφορούν στην δημόσια υγεία (Τηλεϊατρική)

  Two businesswomen discussing their ideas at break

Το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής υλοποιείται σε συνεργασία με το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών.
Στο Δήμο Αλεξάνδρειας λειτουργεί το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής της Vodafone, με στόχο την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας στον τόπο μας. Το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής καλύπτει τους ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, αλλά και όλους όσους επιθυμούν να ελέγξουν άμεσα και εύκολα την κατάσταση της υγείας τους. Οι εξετάσεις που πραγματοποιούνται δωρεάν στο πλαίσιο του Προγράμματος Τηλεϊατρικής Vodafone, περιλαμβάνουν ηλεκτροκαρδιογράφημα, έλεγχο της αναπνευστικής λειτουργίας για την πιθανότητα άσθματος, μέτρηση των επιπέδων γλυκόζης, μέτρηση πίεσης, μέτρηση του κορεσμού του αίματος σε οξυγόνο, μέτρησης ολικής χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων.
Οι εξετάσεις αυτές, εφόσον ο Γενικός Ιατρός το κρίνει απαραίτητο, μεταφέρονται αυτόματα στους καρδιολόγους/πνευμονολόγους του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, οι οποίοι αποστέλλουν τη συμβουλευτική τους γνωμάτευση με τον ίδιο αυτόματο τρόπο.
Το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής της Vodafone, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και συμμετέχουν επιπλέον σε αυτό το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής της Υγείας και η εταιρεία Vidavo.
Το συντονισμό για την υλοποίηση του Προγράμματος Τηλεϊατρικής από πλευράς Δήμου έχει το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας.

Πληροφορίες, Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλεξάνδρειας με παράρτημα Ρομά
τηλ. 2333023114

 

 • Διασύνδεση με Δομές Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας

Το  Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλεξάνδρειας με Παράρτημα Ρομά  διαθέτει νοσηλεύτρια, όπου σχεδιάζει & αναπτύσσει δράσεις για την προαγωγή της υγείας των ωφελουμένων, και ειδικότερα:

 1. Παρακολουθεί τη φαρμακευτική αγωγή σε άτομα που κρίνει ότι είναι απαραίτητο
 2. Παρέχει νοσηλευτικές συμβουλές για την καλύτερη και ταχύτερη αποθεραπεία των ατόμων
 3. Συμμετέχει σε προγράμματα αγωγής υγείας καθώς και σε θέματα ευαισθητοποίησης για τον πληθυσμό στόχο
 4. Συμμετέχει στην καταγραφή της υγειονομικής κατάστασης των ωφελουμένων
 5. Ενημερώνει κατ’ άτομο/ομαδικά (π.χ γυναίκες)/μαζικά για θέματα υγείας
 6. Προγραμματίζει ραντεβού υγείας σε νοσοκομεία, ΙΚΑ κτλ
 7. Ενημερώνει τις γυναίκες για θέματα πρόληψης και σχετικές ενέργειες ή εξετάσεις (π.χ. οικογενειακός προγραμματισμός/αντισύλληψη, τεστ Παπ, κλπ), τις υποστηρίζει για την επίσκεψή τους σε νοσοκομεία, ιατρούς, διαγνωστικά κέντρα, κλπ)
 8. Πραγματοποιεί ενημερωτικές επισκέψεις κατ’ οίκον (σε νεογέννητα, νέες μητέρες, συγγενείς ηλικιωμένων, κτλ)
 9. Συνοδεύει σε μονάδες υγείας (όπου χρειάζεται)
 10. Πραγματοποιεί προληπτικές εξετάσεις (μέτρηση αρτηριακής πίεσης, σακχάρου, χοληστερίνης, κλπ)
 11. Συνεργάζεται με προγράμματα όπως το «Βοήθεια στο Σπίτι», «Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων», Νοσοκομεία, Κέντρο Υγείας κλπ, για ειδικά περιστατικά

Πληροφορίες, Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλεξάνδρειας με παράρτημα Ρομά
τηλ. 2333023114

 

 • Τα δικαιώματα του παιδιού και την προστασία της παιδικής ηλικίας

Στο Δήμο Αλεξάνδρειας λειτουργεί Ομάδα Προστασίας Ανηλίκων, η οποία αποτελείται  από ειδικευμένο προσωπικό (ψυχολόγους- κοινωνικούς λειτουργούς) του Αυτοτελούς Τμήματος  Κοινωνικής Προστασίας.

Με το άρθρο 12 του ν. 3860/2010 συστάθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το «Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της θυματοποίησης και της εγκληματικότητας των ανηλίκων» (Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α.), με σκοπό την αντιμετώπιση της θυματοποίησης και της εγκληματικότητας των ανηλίκων.

Ειδικότερα, το ανωτέρω Συμβούλιο συντονίζει και οργανώνει δράσεις, εισηγείται προτάσεις και γνωμοδοτεί στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης της θυματοποίησης και της εγκληματικότητας των ανηλίκων.

Στο πλαίσιο αυτό, από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν.3961/2011, προβλέπεται η σύσταση από το Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α. Δικτύου, στο οποίο εντάσσονται και διασυνδέονται ηλεκτρονικά όλες οι υπηρεσίες αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που παρέχουν κοινωνική μέριμνα, φροντίδα, αλληλεγγύη και προστασία στους ανήλικους σε κίνδυνο και στους ανήλικους παραβάτες.

Στο ίδιο Δίκτυο υπηρεσιών εντάσσονται και οι Ομάδες Προστασίας Ανηλίκων, οι οποίες, σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις και την με αριθμ.οικ.49540/4-5-2011 ΚΥΑ «Συντονισμός δράσεων και υπηρεσιών παιδικής προστασίας» (ΦΕΚ 877/Β΄) συγκροτούνται από το Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α. σε κάθε δήμο, σε συνεργασία με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ βαθμού, και αποτελούνται από κοινωνικούς λειτουργούς των οικείων Ο.Τ.Α.

Κάθε Ομάδα Προστασίας Ανηλίκων είναι αρμόδια για την πραγματοποίηση των κοινωνικών ερευνών για θέματα κακοποίησης ανηλίκων, όταν (α) δέχεται σχετική ειδοποίηση από την εθνική γραμμή παιδικής προστασίας (1107), (β) δέχεται καταγγελία, έστω και ανώνυμη, για κακοποίηση ανηλίκου στα όρια του Δήμου ή (γ) λαμβάνει εισαγγελική εντολή για τη διεξαγωγή σχετικής έρευνας.

Πληροφορίες, Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού
τηλ. 2333053071- 72, εσωτερικό 2

 

 • Τις παροχές ειδών τροφίμων, ένδυσης και υπόδησης σε ευπαθείς ομάδες

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας παρέχει σε μηνιαία βάση είδη πρώτης ανάγκης στις ευπαθείς ομάδες, μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2013. Από το 2016 έως σήμερα, λειτουργεί  με την υπ’ αρίθμ. 416/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο πλαίσιο της πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αλεξάνδρειας» (κωδ. ΟΠΣ 5001643) που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 με την υπ’ αριθμ. 6866/10/10/2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και υπάγεται στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού.

Σκοπός του προγράμματος είναι η καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού, η ευαισθητοποίηση ατόμων και ομάδων πληθυσμού, καθώς και επιχειρήσεων με στόχο τη συμμετοχή τους σε προγράμματα στήριξης των οικονομικά αδύναμων πολιτών.

Δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος είναι άτομα και νοικοκυριά που διαμένουν στο Δήμο Αλεξάνδρειας, ευάλωτες οικονομικά και κοινωνικά ομάδες πολιτών, ΑμεΑ, Ρομά, άποροι, άνεργοι, μετανάστες, και γενικά άτομα που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Αλεξάνδρειας, διανέμει σταθερά, σε μηνιαία βάση σε περίπου 200 ωφελούμενα νοικοκυριά:

συσκευασμένα τρόφιμα και είδη παντοπωλείου, είδη ατομικής υγιεινής και κατεψυγμένα προϊόντα, είδη ένδυσης  και υπόδησης, είδη οικιακού εξοπλισμού καθώς επίσης είδη ψυχαγωγίας όπως βιβλία,cd – dvd,  παιχνίδια κλπ.

Τα παρεχόμενα είδη προέρχονται από δωρεές και χορηγίες και διανέμονται εντελώς δωρεάν στους δικαιούχους, με τρόπο που να εξασφαλίζεται η ισονομία και η αξιοπρέπεια τους.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο στεγάζεται στην πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού στην Αλεξάνδρεια και τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ. Η δομή στελεχώνεται από Κοινωνικό Λειτουργό και Βοηθητικό- διοικητικό στέλεχος.

Πληροφορίες, Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Αλεξάνδρειας
τηλ. 2333053071-72, εσωτερικό 4

 

 • Δωρεάν χορήγηση φαρμάκων

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας παρέχει στους Δημότες του, Κοινωνικό Φαρμακείο για δωρεάν  χορήγηση  φαρμάκων.

Στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης ο Δήμος Αλεξάνδρειας αναπτύσσει και εκπονεί δράσεις ενίσχυσης των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Στο πλαίσιο αυτό θεσμοθετείται η σύσταση και λειτουργία του «Κοινωνικού Φαρμακείου».

Το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Αλεξάνδρειας, ιδρύθηκε με την υπ’ αρίθμ. 416/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου), στο πλαίσιο της πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αλεξάνδρειας» (κωδ. ΟΠΣ 5001643) που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 με την υπ’ αριθμ. 6866/10.10.2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας.

Σκοπός του είναι η δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη απόρων, αναξιοπαθούντων που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας. Στο πλαίσιο αυτό το Κοινωνικό Φαρμακείο παρέχει δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα, τα οποία εξασφαλίζει μέσω συγκεκριμένων συνεργασιών με φαρμακοβιομηχανίες και τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους, καθώς και από τη συμμετοχή και κινητοποίηση συλλογικών φορέων, ΜΚΟ,  επιχειρήσεων και πολιτών κτλ.

Το Κοινωνικό Φαρμακείο δεν διαθέτει τις κατηγορίες φαρμάκων που υπάγονται στο Νόμο 3549/2006 (φάρμακα ειδικής συνταγογράφησης).Η Χορήγηση των φαρμάκων και των παραφαρμακευτικών προιόντων  γίνεται σύμφωνα με την υπάρχουσα διαθεσιμότητα.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το «Κοινωνικό Φαρμακείο» είναι απολύτως δωρεάν και αφορούν όλους όσους διαμένουν στον Δήμο Αλεξάνδρειας, είναι σε πλήρη ένδεια και πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Δυνητικοί Δικαιούχοι των υπηρεσιών που παρέχει το Κοινωνικό Φαρμακείο είναι άτομα που διαμένουν στον Δήμο Αλεξάνδρειας, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, τα οποία βάσει κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια (π.χ. ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης και του ΤΕΒΑ) ή στερούνται ασφαλιστικής κάλυψης, καθώς και οι δικαιούχοι/αιτούντες διεθνούς προστασίας.

Το Κοινωνικό Φαρμακείο στελεχώνεται από το απαιτούμενο προσωπικό, ως αυτό περιγράφεται στο κεφ. 4.4 του ισχύοντος Οδηγού Εφαρμογής & Λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών της ΕΥΣΕΚΤ, ήτοι:

 1. Βοηθό Φαρμακείου (ΔΕ Βοηθού Φαρμακείου με άδεια άσκησης επαγγέλματος), ως συντονιστή.
 2. Φαρμακοποιό (ΠΕ)

Το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου εδρεύει στην πόλη της Αλεξάνδρειας επί της  οδού Δημοτικής Αγοράς 64, με ΤΚ 59300.

Λειτουργεί με σταθερό ωράριο, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8:00π.μ.–16:00μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση μπορείτε να καλείτε στο 2333041456 και στη σελίδα του facebook “Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αλεξάνδρειας”.

 

 • Θέματα προώθησης στην απασχόληση

Το  Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλεξάνδρειας με παράστημα Ρομά, διαθέτει Σύμβουλο Απασχόλησης, ειδικό σε  θέματα προώθησης στην απασχόληση  

 1. Ενημερώνει για πιθανά σεμινάρια, θέσεις εργασίας, επιδοτούμενα προγράμματα του ΟΑΕΔ,  κτλ
 2. Συνεργάζεται με άλλα στελέχη του κέντρου στην ανίχνευση αναγκών που παρουσιάζονται (π.χ. ταχύρρυθμη εκπαίδευση στην γλώσσα, διαδικασίες δημιουργίας επιχείρησης, έκδοση αδειών οδήγησης κτλ)
 3. Αναπτύσσει και διατηρεί επαφή με εργοδότες και την αγορά εργασίας εν γένει με στόχο την ένταξη των ανέργων ατόμων σε αυτή
 4. Υποστηρίζει και κατευθύνει τα ωφελούμενα άτομα στη προσπάθειά τους να εισέλθουν/επαναεισέλθουν στην αγορά εργασίας και παρακολουθεί την πρόοδό τους (ενδεικτικά: αναζήτηση εργασίας, σύνταξη και αποστολή βιογραφικού και συνοδευτικής επιστολής, συνέντευξη με δυνητικό εργοδότη, κλπ)

Πληροφορίες, Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλεξάνδρειας με παράρτημα Ρομά
τηλ. 2333053071- 72, 3