Υπηρεσίες

Ανοικτός διαγωνισμός για την υπηρεσία: “Παροχή υπηρεσιών μεταφόρτωσης και μεταφοράς των αστικών απορριμμάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2015”

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Παροχή υπηρεσιών  μεταφόρτωσης και μεταφοράς των αστικών απορριμμάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2015  1. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών  μεταφόρτωσης και μεταφοράς...

Περισσότερα

“Συντήρηση Αντλιοστασίων Δ.Ε. Μελίκης” – Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή της υπηρεσίας έως τη Δευτέρα 2 Μαρτίου (15:00μ.μ.)

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δ.Ε. ΜΕΛΙΚΗΣ” Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣΠΡΟΣΚΑΛΕΙΌσους το επιθυμούν να καταθέσουν σε σφραγισμένο φάκελο οικονομική προσφορά (σε έντυπο της υπηρεσίας μας), για την παροχή υπηρεσίας “Συντήρηση αντλιοστασίων Δ.Ε. Μελίκης”, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 23.985,00 ευρώ...

Περισσότερα

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας “Ενεργειακός Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης πράξης Εξοικονομώ Δήμου Αλεξάνδρειας και έκδοση Ενεργειακών Πιστοποιητικών (ΚΕΝΑΚ)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    ΑΔΑ: Β4ΘΕΩΨΠ-Ε20ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                              Αλεξάνδρεια, 14-09-2012 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                                      Αριθ. Πρωτ. 34791 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά για την ανάθεση της υπηρεσίας «Ενεργειακός Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης...

Περισσότερα

Περίληψη προκήρυξης σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το Ν.3316/2005

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        ΑΔΑ: Β4ΩΗΩΨΠ-ΧΜ5 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                                    Αλεξάνδρεια, 09/04/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                                         Αριθ. Πρωτ.: 12663 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν.3316/05 (ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18) Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, προκηρύσσει την ανάθεση της...

Περισσότερα

Μέγεθος γραμματοσειράς