Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Πρόχειρος Διαγωνισμός για τη μεταφορά Μαθητών σε Σχολεία με ΤΑΞΙ

 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΤΑΞΙ(αφορά συγκεκριμένα δρομολόγια) Γίνεται γνωστό ότι ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας, στα πλαίσια της αριθ. 123/10-10-2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, προκήρυξε πρόχειρο διαγωνισμό (με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά ανά δρομολόγιο), για...

Περισσότερα

Προκήρυξη πλήρωσης τριών (3) θέσεων προσωπικού στη Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας

Από την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας (Κ.Ε.Δ.Α.) εξεδόθη η αριθ. ΣΟΧ 2/2011 Ανακοίνωση (αριθ.πρωτ. 120/31-08-2011) για την πρόσληψη τριών (3) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ιατροκοινωνικό Κέντρο Φροντίδας για τσιγγάνους στην περιοχή "Αγίου Γεωργίου"’ Δήμου Αλεξάνδρειας» της πράξης...

Περισσότερα

Αποτελέσματα προκήρυξης ΣΟΧ 1/2011 για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

 Ανακοινώθηκαν από τον Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Αλεξάνδρειας τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ1-2011, για τις ειδικότητες Βρεφονηπιοκόμων, Βρεφοκόμων, Μαγείρων, Βοηθών Μαγείρων, Καθαριστών - Καθαριστριών.Αναλυτικά, τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:Αποτελέσματα ΣΟΧ1-2011 Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους...

Περισσότερα

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού του έργου «Αποπεράτωση ασφαλτόστρωσης οδού παραπλεύρως σιδηροδρομικής γραμμής στην τοπική κοινότητα Κεφαλοχωρίου»

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αλεξάνδρεια, 14-09-2011 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                                    Αριθ. Πρωτ. 36327 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Αποπεράτωση ασφαλτόστρωσης οδού παραπλεύρως σιδηροδρομικής γραμμής στην τοπική κοινότητα Κεφαλοχωρίου» με...

Περισσότερα

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου “ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΟΣΕ”, προϋπολογισμού 27.000€

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Αλεξάνδρεια, 02-08-2011           ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ              Αριθμ. Πρωτ.: 30427          ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                                              ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   1. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας Ημαθίας, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου...

Περισσότερα

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ”, προϋπολογισμού 60.000 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Αλεξάνδρεια    02/08/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                    Αριθ. Πρωτ.     30426 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                                                                   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   1. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας Ημαθίας, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση...

Περισσότερα

Προκήρυξη επιλογής Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Αλεξάνδρεια, 24 Ιανουαρίου 2011ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                                       Αριθ.Πρωτ. 2013  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Επιλογής Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Προκηρύσσει την πλήρωση της θέσης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’...

Περισσότερα

Περίληψη διακήρυξης “Λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων και δεδομένων του Δήμου Αλεξάνδρειας για την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης”

                                                                                                                                                                                           Αλεξάνδρεια, 13 – 09– 2010                                                                                                                                                                                                Αριθμ. Πρωτ.: 13742  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ανοικτού διαγωνισμού για την εργασία «Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, για την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προκηρύσσει...

Περισσότερα

Ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: “Ασφαλτοστρώσεις οδών στο Δήμο Αλεξάνδρειας”

                                                                                                                                   Αλεξάνδρεια, 16-8-2010                                                                                                                                                                                Αριθμ. Πρωτ.: 12133 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΟ Δήμαρχος Αλεξάνδρειας, Προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 390.705,00 €υρώ με Φ.Π.Α. Τα χρήματα θα διατεθούν από «ΣΑΤΑ». (περισσότερα…)

Περισσότερα

Μέγεθος γραμματοσειράς