Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Ανοικτός Διαγωνισμός για την ανάθεση της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών μεταφόρτωσης και μεταφοράς των αστικών απορριμμάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας», με προϋπολογισμό 168.854,40 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Ημερομηνία διεξαγωγής, Παρασκευή 8 Μαρτίου 2013

 ΑΔΑ: ΒΕΤΠΩΨΠ-Α1Β  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών μεταφόρτωσης και μεταφοράς των αστικών απορριμμάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας», με προϋπολογισμό 168.854,40 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.2. Το αντικείμενο αφορά...

Περισσότερα

Επαναληπτικός ανοιχτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση της «Προμήθειας Εξοπλισμού ειδικών σχολείων Δήμου Αλεξάνδρειας», με προϋπολογισμό 75.599,00 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξάνδρεια, 03/10/2012  ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 37284 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, προκηρύσσει επαναληπτικό ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση της «Προμήθειας Εξοπλισμού ειδικών σχολείων Δήμου Αλεξάνδρειας», με...

Περισσότερα

Υποβολή προσφορών για τη μεταφορά των μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας για το Σχολικό Έτος 2012-2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΘΕΜΑ: «ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ -ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 »Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αλεξάνδρειας θα διενεργήσει με απευθείας ανάθεση -μετά από διαπραγμάτευση, την εργασία...

Περισσότερα

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει τα αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ1.2012.

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει τα αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ.1/2012, τα οποία και περιλαμβάνονται στο συνημμένο αρχείο.Επί των αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση εντός 10 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησής τους (έως και τις 20 Σεπτεμβρίου), περισσότερες πληροφορίες μπορούν...

Περισσότερα

Διακήρυξη διαγωνισμού για τη “Μεταφορά Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας για το Σχολικό Έτος 2012-2013”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Αλεξάνδρεια, 19/07/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                                 Αριθ. Πρωτ.: 26336 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, προκηρύσσει δημόσιο διεθνή ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας «Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας...

Περισσότερα

Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου “Αναβάθμιση Δικτύου Ύδρευσης (Πρώην) Δήμου Πλατέος Ημαθίας”

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΠΡΩΗΝ) ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΕΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ», προϋπολογισμού 3.080.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο 

Περισσότερα

Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού για Εκμίσθωση Σχολικού Κυλικείου από τη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας

     Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας, σύμφωνα με τη Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16-05-2008 (ΦΕΚ 1003 τ. Β΄30-5-2008)που αφορά τη «Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων», προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου της Σχολικής Κοινότητας...

Περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου για το Αρδευτικό δίκτυο του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ     Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ», με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται...

Περισσότερα

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών Παντοπωλείου – Κρεοπωλείου – Οπωροπωλείου – Αρτοποιείου από τον Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Αλεξάνδρεια 24.02.2012ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ                         Αριθ. πρωτ.: 113ΑΓΩΓΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   ...

Περισσότερα

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια συστήματος Τηλεχειρισμού, Τελελέγχου και Παρακολούθησης Διαρροών του Πόσιμου νερού της ΔΕΥΑΑ Αλεξάνδρειας

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   Ο Δήμος Αλεξάνδρειας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση της «Προμήθειας και Εγκατάστασης Συστήματος Τηλεχειρισμού, Τηλελέγχου και Παρακολούθησης Διαρροών του πόσιμου νερού της ΔΕΥΑA Αλεξάνδρειας», με προϋπολογισμό 792.900€ πλέον ΦΠΑ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2333350160, FAX επικοινωνίας 2333023625, αρμόδια...

Περισσότερα

Μέγεθος γραμματοσειράς