Πρακτικά Συλλογικών Οργάνων

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας αύριο Πέμπτη, 25 Ιουνίου στις 14:00

   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΕKΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΣύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010) και του άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής...

Περισσότερα

Νέα συνεδρίαση του Δ.Σ. του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Αλεξάνδρειας

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΣύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 155-162, 234 και 240 του Ν.3463/2006 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 67, 266 και 267 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νομικού Προσώπου(Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού)...

Περισσότερα

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου το Προεδρείο του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Αλεξάνδρειας στις 13:30 το μεσημέρι.

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΣύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 155-162, 234 και 240 του Ν.3463/2006 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 67, 266 και 267 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νομικού Προσώπου(Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού)...

Περισσότερα

Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Πρώτη συνεδρίαση του 2014 την Τρίτη, 21 Ιανουαρίου

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν.3463/2006 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας), σε τακτική...

Περισσότερα

Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης με θέμα: «1. Διατύπωση γνώμης και προτάσεων ενόψει κατάρτισης του προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Αλεξάνδρειας, έτους 2014»

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76, παρ. 2 και 3 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας καλούμε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, που...

Περισσότερα

Συνεδριάζει την Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 στις 14:00 το Διοικητικό συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν.3463/2006 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας), σε τακτική συνεδρίαση του...

Περισσότερα

2η τακτική συνεδρίαση- Αρ. απόφασης: 04/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθ. 2ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας Αριθμός απόφασης: 04/2011 ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας για το έργο: « Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών Οδών οικισμών Παλαιόχωρας ΤΔ Κορυφής και Λιανοβεργίου-Παλαιοχωρίου,...

Περισσότερα

Πρόσκληση για τη 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ      --------------------------------------ΓΡΑΦΕΙΟ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ-------------------------------------                                                                     Αλεξάνδρεια, 31/1/2011                                                                          Αριθ. Πρωτ. 2818  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας την...

Περισσότερα

Πρόσκληση συνεδριάσεως Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙAΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣΑλεξάνδρεια, 14-01-2011 Αριθ. Πρωτ. 1061Αριθ. Πρόσκλησης: 1/2011ΓΡΑΦΕΙΟ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                         Ταχ. Διεύθυνση:Εθνικής Αντίστασης 42 ΠΡΟΣ: 593 00 Αλεξάνδρεια Μέλη Επιτροπής Ποιότητας ΖωήςΠληροφορίες:Πάντου Βασιλική          (όπως Πίνακας Αποδεκτών)Τηλέφωνο:23333 50125  Fax:23333 23625  Email:Pantou@alexandria.gr       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της   Επιτροπής...

Περισσότερα

Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ      Αλεξάνδρεια, 12-01-2011            Αριθ. Πρωτ. 849               Αριθ. Πρόσκλησης:  1/2011ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                        Ταχ. Διεύθυνση:Εθνικής Αντίστασης 42 ΠΡΟΣ: 593 00 Αλεξάνδρεια Μέλη Οικονομικής ΕπιτροπήςΠληροφορίες:Πελαγία Δημητρίου (όπως Πίνακας Αποδεκτών)Τηλέφωνο:23333 50142  Fax:23333 23625  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής...

Περισσότερα

Μέγεθος γραμματοσειράς