Πρακτικά Συλλογικών Οργάνων

Τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας την 1η Φεβρουαρίου 2016

   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ ΗΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ   Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας καλούμε να προσέλθετε στο χώρο...

Περισσότερα

Νέα συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας την Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου

   Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν.3463/2006 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε επαναληπτική συνεδρίαση (λόγω μη ύπαρξης απαρτίας...

Περισσότερα

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας αύριο Πέμπτη, 25 Ιουνίου στις 14:00

   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΕKΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΣύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010) και του άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής...

Περισσότερα

Νέα συνεδρίαση του Δ.Σ. του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Αλεξάνδρειας

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΣύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 155-162, 234 και 240 του Ν.3463/2006 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 67, 266 και 267 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νομικού Προσώπου(Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού)...

Περισσότερα

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου το Προεδρείο του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Αλεξάνδρειας στις 13:30 το μεσημέρι.

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΣύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 155-162, 234 και 240 του Ν.3463/2006 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 67, 266 και 267 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νομικού Προσώπου(Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού)...

Περισσότερα

Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Πρώτη συνεδρίαση του 2014 την Τρίτη, 21 Ιανουαρίου

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν.3463/2006 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας), σε τακτική...

Περισσότερα

Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης με θέμα: “1. Διατύπωση γνώμης και προτάσεων ενόψει κατάρτισης του προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Αλεξάνδρειας, έτους 2014”

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76, παρ. 2 και 3 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας καλούμε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, που...

Περισσότερα

Συνεδριάζει την Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 στις 14:00 το Διοικητικό συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν.3463/2006 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας), σε τακτική συνεδρίαση του...

Περισσότερα

2η τακτική συνεδρίαση- Αρ. απόφασης: 04/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθ. 2ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας Αριθμός απόφασης: 04/2011 ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας για το έργο: « Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών Οδών οικισμών Παλαιόχωρας ΤΔ Κορυφής και Λιανοβεργίου-Παλαιοχωρίου,...

Περισσότερα

Πρόσκληση για τη 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ      --------------------------------------ΓΡΑΦΕΙΟ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ-------------------------------------                                                                     Αλεξάνδρεια, 31/1/2011                                                                          Αριθ. Πρωτ. 2818  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας την...

Περισσότερα

Μέγεθος γραμματοσειράς