Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης με θέμα: “1. Διατύπωση γνώμης και προτάσεων ενόψει κατάρτισης του προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Αλεξάνδρειας, έτους 2014”

Πρόσκληση
τακτικής συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης


 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76, παρ. 2 και 3 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας καλούμε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλεξάνδρειας, στις 20 Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:30, με τα ακόλουθο προς συζήτηση θέμα:
1. Διατύπωση γνώμης και προτάσεων ενόψει κατάρτισης του προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Αλεξάνδρειας, έτους 2014.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 
ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
 
 
Σε περίπτωση αδυναμίας πρόσβασης σε ηλεκτρονικό υπολογιστή μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω του τηλεφώνου που αναγράφεται στην πρόσκληση, για να σας χορηγηθούν τα ως άνω στοιχεία σε έντυπη μορφή.

Κοινοποίηση