Νομικά Πρόσωπα

Προκήρυξη πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Αλεξάνδρεια 23-02-2012ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                      ...

Περισσότερα

Οριστικά Αποτελέσματα της Προκήρυξης ΣΟΧ1/2012 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αλεξάνδρειας

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοινώνει τους Πίνακες Επιλεχθέντων (οριστικά αποτελέσματα) των παρακάτω προκηρύξεων: ΣΟΧ1/2012 (Γενικά Προγράμματα Άθλησης για όλους)ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 10 ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.11/23-01-2012/ΣΟΧ1/2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΜΕΓΑΛΗΣ...

Περισσότερα

Συνεδριάζει το Δ.Σ. του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας την Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου στις 18:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΣύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 155-162, 234 και 240 του Ν.3463/2006 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 67, 266 και 267 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νομικού Προσώπου(Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού) σε τακτική συνεδρίαση...

Περισσότερα

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αλεξάνδρειας την Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου στις 14:30

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθ. 43254/31-07-2007 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 1492/17-08-2007), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας, που θα πραγματοποιηθεί στις 21...

Περισσότερα

Προσωρινά αποτελέσματα Προκηρύξεων για την πρόσληψη Γυμναστών, Ψυχολόγου και Μουσικού από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Αλεξάνδρειας

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα από τις προκηρύξεις ΣΟΧ 1/2012, ΣΟΧ 2/2012, ΣΟΧ 5/2011 που αφορούν την πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη αναγκών της.Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα της Προκήρυξης ΣΟΧ 1/2012, που αφορά την πρόσληψη προσωπικού...

Περισσότερα

Έκτακτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αλεξάνδρειας την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου κι ώρα 14:30

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΣύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθ. 43254/31-07-2007 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 1492/17-08-2007), σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας, που θα πραγματοποιηθεί στις 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και...

Περισσότερα

Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου η Τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινοφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αλεξάνδρειας (Ενημέρωση)

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθ. 43254/31-07-2007 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 1492/17-08-2007), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας, που θα πραγματοποιηθεί στις 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ημέρα...

Περισσότερα

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Αλεξάνδρειας την Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 155-162, 234 και 240 του Ν.3463/2006 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 67, 266 και 267 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νομικού Προσώπου(Πλατεία...

Περισσότερα

Πρόσληψη Μουσικού Π.Ε. από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Αλεξάνδρειας

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αλεξάνδρειας Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου – Ειδικότητας Μουσικού Π.Ε.  Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στο παρακάτω αρχείο:Μουσικός Π.Ε. Η κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών για συμμετοχή των υποψηφίων, μπορεί να...

Περισσότερα

Τακτική Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Κοινοφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αλεξάνδρειας την Τρίτη, 24 Ιανουαρίου στις 14:30

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθ. 43254/31-07-2007 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 1492/17-08-2007), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας, που θα πραγματοποιηθεί στις 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ...

Περισσότερα

Μέγεθος γραμματοσειράς