Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας την Τρίτη 21 Οκτωβρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθ. 43254/31-07-2007 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 1492/17-08-2007), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας, που θα πραγματοποιηθεί στις 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ημέρα ΤΡΙΤΗ και ΩΡΑ 15.00 στα γραφεία της επιχείρησης , για συζήτηση και λήψη απόφασης  επί των  παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης: 
 
1. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 201/2014 απόφασης του Δ.Σ της Επιχείρησης,  για την προέγκριση ή μη Ισολογισμού της 31-12-2013 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας.
2. Λήψη απόφασης για τον ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την άσκηση των απαραίτητων ενδίκων μέσων κατά της υπ΄αριθ.131/2014 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αλεξάνδρειας.
3. Λήψη  απόφασης για την παροχή ή μη υπηρεσιών μυοκτονίας χώρου Δημοτικού Κολυμβητηρίου-  Έγκριση διάθεσης πίστωσης.
4. Λήψη απόφασης για την παροχή ή μη υπηρεσιών για την αντικατάσταση πίνακα συναγερμού στο Κέντρο Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων – Έγκριση διάθεσης πίστωσης
5. Λήψη απόφασης για την προμήθεια ή μη στολών για τα μέλη της Δημοτικής Φιλαρμονικής –  Έγκριση διάθεσης πίστωσης.
6. Λήψη απόφασης για την προμήθεια ή μη ανταλλακτικών – αναλώσιμων ειδών των μουσικών οργάνων της Δημοτικής Φιλαρμονικής –  Έγκριση διάθεσης πίστωσης.
7. Λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση ή μη της πολιτιστικής εκδήλωσης ‘’Η εξέλιξη της κλασικής – προγραμματικής μουσικής από το μπαρόκ μέχρι τον 20ο αιώνα’’ –  Έγκριση διάθεσης πίστωσης.
8. Λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση ή μη της παιδικής θεατρικής παράστασης ‘’ Η ΧΡΥΣΑΦΕΝΙΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ’’.
 
 
  O ΠΡΟΕΔΡΟΣΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς