Έκτακτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας

 
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθ. 43254/31-07-2007 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 1492/17-08-2007), σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας, που θα πραγματοποιηθεί στις 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ΩΡΑ 15.00 στα γραφεία της επιχείρησης , για συζήτηση και λήψη απόφασης  επί των  παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
 
1. Λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού σύμφωνα με την αριθ. 2038/30-09-2014 – ΣΟΧ  3/2014  προκήρυξη της επιχείρησης και έγκριση του αριθ.1/2014 πρακτικού της επιτροπής πρόσληψης προσωπικού. 
2. Λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού σύμφωνα με την αριθ.πρωτ.2005/23-09-2014 – ΣΟΧ  2/2014 προκήρυξη της επιχείρησης και έγκριση του αριθ. 2/2014, πρακτικού της επιτροπής πρόσληψης προσωπικού.
3. Λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού μέσω προγράμματος του Ο.Α.Ε.Δ.
4. Λήψη απόφασης για την παράταση σύμβασης μετά την 31-12-2014 που αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της Κ.Ε.Δ.Α.
5. Λήψη απόφασης για την ανατροπή υπολοίπου δέσμευσης των υπ΄αριθ.207/2014 & ΕΑΔ 164/2014. 
6. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων παραχώρησης των τραπεζοκαθισμάτων της Κ.Ε.Δ.Α.
 
 
 
 O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς