Οικονομική Επιτροπή

Οικονομική Επιτροπή: Συνεδριάζει την Τρίτη, 29 Απριλίου στις 13:00

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 29η του μηνός Απριλίου του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων...

Περισσότερα

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 15η του μηνός Απριλίου του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ για τη συζήτηση και λήψη...

Περισσότερα

Έκτακτη συνεδρίαση της Οικ. επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας σήμερα Παρασκευή, 4 Απριλίου στις 14:00

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (ενόψει της προσεχής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ.6 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 65 παρ....

Περισσότερα

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αλεξάνδρειας: 1η Απριλίου η επόμενη συνεδρίαση στις μία το μεσημέρι

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 1η  του μηνός Απριλίου του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ  για τη συζήτηση και λήψη...

Περισσότερα

Ανακοίνωση σχετικά με τις διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής οφειλών προς τον Δήμο Αλεξάνδρειας

 Ανακοίνωση σχετικά με τις διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής οφειλών προς τον Δήμο Αλεξάνδρειας Σύμφωνα με το άρθρο 170 του N. 3463/2006(ΦΕΚ Α 114/30.6.2006) προβλέπεται: 1. Στους οφειλέτες των Δήμων, των Κοινοτήτων και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου παρέχονται οι διευκολύνσεις...

Περισσότερα

Τετάρτη, 5 Μαρτίου: Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου στις 13:00

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 5η  του μηνός  Μαρτίου  του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ  για τη συζήτηση και λήψη...

Περισσότερα

Έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων και του δεύτερου (2ο) Απολογισμού Διαχείρισης του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου για το διάστημα από 1/4/2013 έως 30/09/2013

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δημοσιεύεται η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας σχετική με την έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων και του δεύτερου (2ο) Απολογισμού Διαχείρισης του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου για το διάστημα από 1/4/2013 έως 30/09/2013. Στη συνημμένη απόφαση θα βρείτε και την αναλυτική έκθεση εγκεκριμένη...

Περισσότερα

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας τη Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2014, ώρα 13:00μ.μ.

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 17η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ για τη συζήτηση και λήψη...

Περισσότερα

Απόφαση υπ’ αρίθμ. 21/2014 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας με θέμα: “Σύνταξη έκθεσης δ΄τριμήνου 2013 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ  Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας κατά τη συνεδρίασή της, της Παρασκευής, 17ης Ιανουαρίου 2014 έλαβε την απόφαση υπ' αρίθμ. 21/2014 με θέμα τη "Σύνταξη έκθεσης δ΄τριμήνου 2013 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους...

Περισσότερα

Τρίτη, 28 Ιανουαρίου: Νέα τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας στις 13:00μ.μ.

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 28η  του μηνός  Ιανουαρίου  του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ  για τη συζήτηση και λήψη...

Περισσότερα

Μέγεθος γραμματοσειράς