Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Συνεδριάζει σήμερα στις 13:00 εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας

 
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
EKTAKTHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 31η του μηνός Αυγούστου του έτους 2017, ημέρα Tρίτη και ώρα 13:00  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
Λήψη απόφασης επί των από 18/08/2017 προδικαστικών προσφυγών των εταιρειών  «ΚΑΤΙΟΥ Π. & ΣΙΑ ΕΕ», «ΜΑΛΙΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ» και «Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ» που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης του διαγωνισμού για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017- 2018» (σχετική η αριθ. πρωτ. 23224/30-08-2017 γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων)
Η  συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι:
Στις 13 Ιουλίου 2017 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας η Επιτροπή Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων δημοσίων συμβάσεων (προμηθειών και υπηρεσιών) στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) για να διενεργήσει το διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017- 2018». Η επιτροπή αφού εξέτασε τους φακέλους των διαγωνιζομένων, συνέταξε το υπ αρ. πρωτ. 21065/02.08.2017 πρακτικό, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ΄αρ. 309/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Αλεξάνδρειας.
Στη συνέχεια οι διαγωνιζόμενοι «ΚΑΤΙΟΥ Π. & ΣΙΑ ΕΕ», «ΜΑΛΙΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ» και «Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ» υπέβαλαν στις 18/08/2017 προδικαστικές προσφυγές κατά της  υπ΄αρ. 309/2017 απόφασης. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν3886/10  παρ. 4, όπως ισχύει σήμερα,  «4. Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να αποφανθεί αιτιολογημένα, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και, αν την κρίνει βάσιμη, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί πάντως να δεχθεί εν όλω ή εν μέρει την προδικαστική προσφυγή και μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, έως την προτεραία της συζήτησης της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, στην περίπτωση δε αυτή καταργείται αντιστοίχως η δίκη επί της εν λόγω αίτησης κατά το μέρος για το οποίο έγινε αποδεκτή η προδικαστική προσφυγή του αιτούντος. H αρχή δύναται επίσης να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής, η οποία πρέπει να περιέλθει στο δικαστήριο το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την, αρχική ή μετ’ αναβολή, δικάσιμο της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων. Η καθυστερημένη περιέλευση του σχετικού εγγράφου δεν υποχρεώνει το δικαστήριο σε αναβολή.». Η Επιτροπή Αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (προμηθειών και υπηρεσιών), τα μέλη της οποίας ορίστηκαν σύμφωνα με την υπ’ αριθ.17/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας, έλαβε γνώση επί των προαναφερόμενων προσφυγών στις 28/08/2017 και στη συνέχεια συνεδρίασε και συνέταξε την υπ΄ αρ. πρωτ. 23224/30.08.2017  γνωμοδότηση  βάσει του άρθρου 221 Ν.4412/16.
Συνεπώς η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας θα πρέπει να συνεδριάσει εκτάκτως για να αποφασίσει εγκαίρως επί των προαναφερόμενων προδικαστικών προσφυγών.
Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής


Παναγιώτης Γκυρίνης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση