Οικονομική Επιτροπή

Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 26 Μαΐου και ώρα 13.00 στο Δημοτικό Κατάστημα Αλεξάνδρειας.

   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής   που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 26η του μηνός Μαΐου του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 13.00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα...

Περισσότερα

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 13 Μαΐου και ώρα 13:00

    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 13η του μηνός Μαΐου του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ για τη συζήτηση και λήψη...

Περισσότερα

Κατάρτιση έκθεσης α΄τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014

 Ανακοίνωση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας  Κατάρτιση έκθεσης α΄τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014  Απόσπασμα από το Πρακτικό της υπ' αριθ. 11ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας (της Τρίτης, 15ης Απριλίου 2014), με θέμα την...

Περισσότερα

Οικονομική Επιτροπή: Συνεδριάζει την Τρίτη, 29 Απριλίου στις 13:00

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 29η του μηνός Απριλίου του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων...

Περισσότερα

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 15η του μηνός Απριλίου του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ για τη συζήτηση και λήψη...

Περισσότερα

Έκτακτη συνεδρίαση της Οικ. επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας σήμερα Παρασκευή, 4 Απριλίου στις 14:00

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (ενόψει της προσεχής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ.6 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 65 παρ....

Περισσότερα

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αλεξάνδρειας: 1η Απριλίου η επόμενη συνεδρίαση στις μία το μεσημέρι

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 1η  του μηνός Απριλίου του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ  για τη συζήτηση και λήψη...

Περισσότερα

Ανακοίνωση σχετικά με τις διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής οφειλών προς τον Δήμο Αλεξάνδρειας

 Ανακοίνωση σχετικά με τις διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής οφειλών προς τον Δήμο Αλεξάνδρειας Σύμφωνα με το άρθρο 170 του N. 3463/2006(ΦΕΚ Α 114/30.6.2006) προβλέπεται: 1. Στους οφειλέτες των Δήμων, των Κοινοτήτων και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου παρέχονται οι διευκολύνσεις...

Περισσότερα

Τετάρτη, 5 Μαρτίου: Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου στις 13:00

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 5η  του μηνός  Μαρτίου  του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ  για τη συζήτηση και λήψη...

Περισσότερα

Έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων και του δεύτερου (2ο) Απολογισμού Διαχείρισης του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου για το διάστημα από 1/4/2013 έως 30/09/2013

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δημοσιεύεται η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας σχετική με την έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων και του δεύτερου (2ο) Απολογισμού Διαχείρισης του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου για το διάστημα από 1/4/2013 έως 30/09/2013. Στη συνημμένη απόφαση θα βρείτε και την αναλυτική έκθεση εγκεκριμένη...

Περισσότερα

Μέγεθος γραμματοσειράς