Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Τρίτη 29 Αυγούστου η επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας (09:00)

 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 29η του μηνός Αυγούστου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
1. Αποδοχή δωρεάς.
2. Λήψη απόφασης για την διάθεση πίστωσης για την δαπάνη της προμήθειας με τίτλο : « Προμήθεια επίπλων για τις υπηρεσίες των κοινωνικών δομών του Δήμου ».
3. Λήψη απόφασης για την διάθεση πίστωσης για την δαπάνη της προμήθειας με τίτλο : « Προμήθεια εργαλείων εργασίας των ηλεκτρολόγων του Δήμου ». 
4. Λήψη απόφασης για την διάθεση πίστωσης για την δαπάνη της Υπηρεσίας τεχνικού ελέγχου οχημάτων του Δήμου από ΚΤΕΟ και έκδοση καρτών καυσαερίων για το 2017.
5. Λήψη απόφασης για την διάθεση πίστωσης για την δαπάνη της Υπηρεσίας παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού Πράσινων Σημείων Δήμου Αλεξάνδρειας.
6. Λήψη απόφασης για την διάθεση πίστωσης για την δαπάνη της Εγγραφή του Δήμου, ως συνδρομητή στην Τράπεζα Πληροφοριών «ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» για το έτος 2017.
7. Λήψη απόφασης για την διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας ”Υπηρεσίες σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας για τα συστήματα συναγερμού των αντλιοστασίων στην Δ.Ε. Μελίκης”.
8. Ψήφιση (διάθεση) πίστωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
9. Λήψη απόφασης για α) ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου δικηγόρου (αφορά υπόθεση Καλλιόπης Δημητρίου), β) τη διάθεση πίστωσης.
10. Λήψη απόφασης για α) παροχή γνωμοδότησης άσκησης ή μη ενδίκων μέσων μετά την με αριθμό 1446/2017 απόφαση του Δ’ Τμήματος Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, β) υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος για τη κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης, γ) ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης, δ) τη διάθεση πίστωσης. 
11. Λήψη απόφασης για α) παροχή γνωμοδότησης άσκησης ή μη ενδίκων μέσων μετά την με αριθμό 1402/2017 Απόφαση του Τμήματος Γ’ του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης και περαιτέρω ενεργειών του Δήμου , β) υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος για τη κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης, γ) ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης, δ) τη διάθεση πίστωσης. 
12. Λήψη απόφασης
Α. για την έγκριση ή μη της μελέτης (τεχνικών προδιαγραφών) υπ’ αριθμόν 29/2017 με τίτλο «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών και εξοπλισμού για την αναβάθμιση και ασφάλεια παιδικών χαρών»
Β. τον καθορισμό του τρόπου διενέργειας της προμήθειας
Γ. την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης
13. Kατάρτιση σχεδίου 10ης αναμόρφωσης προυπολογισμού οικονομικού έτους 2017
14. Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού (αρ.πρωτ. 22789/25.08.2017) της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Δημοσίων Συμβάσεων (προμηθειών και υπηρεσιών) για  τη «Σύναψη συμφωνίας –πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών για την επισκευή και συντήρηση των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας»».
15. Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού (αρ.πρωτ. 22805/25.08.2017) της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Δημοσίων Συμβάσεων (προμηθειών και υπηρεσιών) για  τη «Σύναψη συμφωνίας –πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών για την επισκευή και συντήρηση των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας»».
Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής


Παναγιώτης Γκυρίνης

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση