Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Στο πρόγραμμα “Εξοικονομώ” εντάχθηκαν και οι δύο προτάσεις του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αλεξάνδρεια, 10 Ιανουαρίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» Ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Θα διατεθούν 1.394.035,46 ευρώ σε έργα εξοικονόμησης ενέργειας

Την υλοποίηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας και αναβάθμισης δημοτικών κτηρίων, πλατειών και δημοτικού φωτισμού, συνολικού προϋπολογισμού 1.394.035,46 ευρώ, εξασφάλισε ο δήμος Αλεξάνδρειας από το πρόγραμμα «Εξοικονομώ». Τα έργα πρόκειται να εκτελεστούν στις δημοτικές ενότητες Αλεξάνδρειας και Πλατέος, μετά την έγκριση των προτάσεων που είχαν καταθέσει το 2009 οι «Καποδιστριακοί» δήμοι Αλεξάνδρειας και Πλατέος.

Με απόφαση του υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Ιωάννη Μανιάτη, που υπεγράφη στις 9 Ιανουαρίου 2012 εγκρίθηκαν τα αποτελέσματα αξιολόγησης των φακέλων των δήμων. Σύμφωνα με την απόφαση, από το σύνολο των 191 δήμων που υπέβαλαν πρόταση στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ», εγκρίθηκαν και χρηματοδοτούνται οι προτάσεις 104 δήμων – μεταξύ αυτών της Αλεξάνδρειας (694.035,46 ευρώ), του Πλατέος (700.000,00 ευρώ) και της Βέροιας (682.468,30 ευρώ).

Στο πρόγραμμα είχαν τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων δήμοι με πληθυσμό πάνω από 10.000 κατοίκους, υπό τον όρο ότι, σε περίπτωση έγκρισης των προτάσεων τους, δεσμεύονται να καταβάλουν από ίδιους πόρους το 30% του προϋπολογισμού. Το υπόλοιπο 70% καλύπτεται από συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς πόρους, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

Στόχος του προγράμματος «Εξοικονομώ», που σχεδιάστηκε το 2009 από το υπουργείο Ανάπτυξης ειδικά για τους ΟΤΑ, είναι η βελτίωση των όρων ενεργειακής αποδοτικότητας σε τοπικό επίπεδο, η προώθηση δράσεων επίδειξης, με άμεσα εφαρμόσιμα αποτελέσματα, και η ευαισθητοποίηση των πολιτών και των στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε ζητήματα εξοικονόμησης ενέργειας, προστασίας και βιώσιμης διαχείρισης του αστικού περιβάλλοντος. Στις επιλέξιμες δράσεις του προγράμματος περιλαμβάνονται έργα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης υφιστάμενων δημοτικών κτηρίων, παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους (δρόμοι, πλατείες, πάρκα), πιλοτικές παρεμβάσεις στις αστικές μεταφορές (βελτίωση ενεργειακής απόδοσης οχημάτων των ΟΤΑ, ανάπτυξη σχεδίων αστικής κινητικότητας και υλοποίηση συγκοινωνιακών μελετών), παρεμβάσεις σε άλλες δημοτικές υποδομές, όπως η βελτίωση ενεργειακής απόδοσης αντλιοστασίων, βιολογικών καθαρισμών, καθώς και σε ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

Δήλωση Δημάρχου Αλεξάνδρειας

Με τη γνωστοποίηση της απόφασης του ΥΠΕΚΑ για την ένταξη δήμων στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ», ο δήμαρχος Αλεξάνδρειας, κ. Φώτης Δημητριάδης, ανέφερε τα εξής:

«Η θετική αξιολόγηση και των δύο προτάσεων, όσον αφορά τον δήμο μας, αποτελεί πολύ μεγάλη επιτυχία, δεδομένου ότι από το πρόγραμμα «Εξοικονομώ» εξασφαλίζουμε χρηματοδότηση 1 εκατ. ευρώ περίπου, που είναι η μεγαλύτερη πανελλαδικά, στο σύνολο των ενταγμένων δήμων, μετά τους δήμους Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου και Λαρισσαίων. Όπως έχω τονίσει κατ’ επανάληψη, η απορρόφηση πόρων από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, με σκοπό την εκτέλεση μεγάλων έργων στο δήμο Αλεξάνδρειας, αποτελεί τον κύριο στόχο της διοίκησής μας. Με τα έργα που εξασφαλίσαμε από το πρόγραμμα «Εξοικονομώ», προβλέπεται να γίνουν σημαντικές και ουσιαστικές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε δημοτικά κτήρια και κοινόχρηστες υποδομές, στην πόλη της Αλεξάνδρειας και στη δημοτική ενότητα Πλατέος. Θα αναβαθμιστούν, κυρίως το κτήριο του δημαρχείου, καθώς και άλλα δημοτικά κτήρια που θα χρησιμοποιηθούν για τη στέγαση διαφόρων υπηρεσιών και, παράλληλα, θα διατίθενται σε τοπικούς φορείς για κοινωφελείς σκοπούς. Όσον αφορά την κάλυψη του 30% της δαπάνης των έργων αυτών από τον δήμο, που αντιστοιχεί σε ποσό 418.000 ευρώ περίπου, και με το δεδομένο της κάκιστης οικονομικής κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει το σύνολο των δήμων, πληροφορούμαστε ότι το υπουργείο Εσωτερικών προγραμματίζει να συνάψει ειδικό δάνειο, με πολύ ευνοϊκούς όρους, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες όλων των δήμων που εντάχθηκαν στο «Εξοικονομώ». Εάν τελικά πραγματοποιηθεί αυτός ο δανεισμός, ενδέχεται να αξιοποιήσουμε αυτή τη δυνατότητα προκειμένου να καλύψουμε το ποσοστό της ιδίας συμμετοχής.»

Τα έργα του δήμου Αλεξάνδρειας που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ»

Τα έργα και οι παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και βελτίωσης δημοτικών υποδομών που θα εκτελεστούν στο δήμο Αλεξάνδρειας (αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του 2012 και να ολοκληρωθούν το 2014), περιλαμβάνουν:

Στην πόλη της Αλεξάνδρειας, τα κτήρια του δημαρχείου και του 1ου Λυκείου, το δημοτικό φωτισμό της οδού Βετσοπούλου, εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού και βιοκλιματικής ανάπλασης στην πλατεία Ελευθερίας και προμήθεια συστημάτων τηλεδιαχείρισης του δημοτικού φωτισμού σε κοινόχρηστους χώρους. Οι ενεργειακές παρεμβάσεις στα κτήρια αφορούν προσθήκη θερμομόνωσης, αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων παραθύρων και θυρών, εγκατάσταση εξωτερικών σκιάστρων, φυσικό και νυχτερινό αερισμό, ενεργειακή αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και συστημάτων κεντρικής θέρμανσης και κλιματισμού, υβριδικό αερισμό με ανεμιστήρες οροφής, τεχνητό φωτισμό και σύστημα ενεργειακής διαχείρισης του φωτισμού. Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων στο κτήριο του δημαρχείου εκτιμάται ότι θα εξοικονομηθεί ενέργεια (κατά 60% περίπου στη θέρμανση και στο δροσισμό), θα μειωθούν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 55 τόνους ανά έτος και θα βελτιωθεί η ποιότητα του εσωτερικού αέρα και το μικροκλίμα του κτηρίου. Ανάλογες παρεμβάσεις προβλέπεται να γίνουν και στο κτήριο του 1ου Λυκείου Αλεξάνδρειας, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας κατά 38% στη θέρμανση και 47% στο δροσισμό, μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 28 τόνους ανά έτος και βελτίωση του μικροκλίματος. Όσον αφορά το δημοτικό φωτισμό της Βετσοπούλου, στόχος είναι η εξοικονόμηση ενέργειας κατά 45%. Το σύνολο των παραπάνω έργων και παρεμβάσεων έχει προϋπολογισμό 694.035,46 ευρώ, εκ των οποίων το 70% (485.824,82 ευρώ) καλύπτεται από το πρόγραμμα «Εξοικονομώ» και το 30% (208.210,64 ευρώ) αποτελεί τη συμμετοχή του Δήμου.

Όσον αφορά τη δημοτική ενότητα Πλατέος, προβλέπονται αρχιτεκτονικές και βιοκλιματικές παρεμβάσεις στα δημοτικά κτήρια του Πλατέος, της Κορυφής και των Τρικάλων, καθώς και ανάπλαση, με εφαρμογές βιοκλιματικού σχεδιασμού, της πλατείας «Αγίου Αρσενίου» Πλατέος. Στα δημοτικά κτήρια τα έργα περιλαμβάνουν διάφορες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας, όπως αντικατάσταση κουφωμάτων, προσθήκη μονώσεων, διπλούς υαλοπίνακες, αεροσυλλέκτες, πέργκολες, περσίδες, τέντες για ηλιοπροστασία και δροσισμό, καθώς και παρεμβάσεις για την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ (ράμπες εισόδου, αναβατόρια κλίμακας). Το σύνολο των παραπάνω έργων και παρεμβάσεων έχει προϋπολογισμό 700.000,00 ευρώ, εκ των οποίων το 70% (490.000,00 ευρώ) καλύπτεται από το πρόγραμμα «Εξοικονομώ» και το 30% (210.000,00 ευρώ) αποτελεί τη συμμετοχή του Δήμου.

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο εκτέλεσης των έργων, έχουν προβλεφθεί δράσεις δημοσιότητας, ενημέρωσης και διάδοσης των αποτελεσμάτων τους, που περιλαμβάνουν ημερίδες ενημέρωσης των πολιτών, διοργάνωση εκπαιδευτικού σεμιναρίου για τους δημοτικούς υπαλλήλους, συνεντεύξεις τύπου, παραγωγή και διανομή έντυπου υλικού με προτάσεις για την ορθολογική χρήση των χώρων, την αποδοτική χρήση της ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος, τοποθέτηση μόνιμων ψηφιακών οθονών που θα δίνουν πληροφορίες σχετικά με ενεργειακές καταναλώσεις χώρων του δήμου, κλπ., ενώ το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) προβλέπεται να παράσχουν οριζόντια τεχνική και επιστημονική υποστήριξη στους δήμους που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ».

 

Κοινοποίηση