Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια συστήματος Τηλεχειρισμού, Τελελέγχου και Παρακολούθησης Διαρροών του Πόσιμου νερού της ΔΕΥΑΑ Αλεξάνδρειας

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
Ο Δήμος Αλεξάνδρειας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση της «Προμήθειας και Εγκατάστασης Συστήματος Τηλεχειρισμού, Τηλελέγχου και Παρακολούθησης Διαρροών του πόσιμου νερού της ΔΕΥΑA Αλεξάνδρειας», με προϋπολογισμό 792.900€ πλέον ΦΠΑ.
 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2333350160, FAX επικοινωνίας 2333023625, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία: Κα Κωταΐδου Σ.
 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς