Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2012 (ώρα 14:00)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Αλεξάνδρεια, 03-01-2012
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                                              Αριθ. Πρωτ. : 179
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                                                    Αριθ. Πρόσκλησης: 01/2012 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                   ΠΡΟΣ:
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                               Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 42
Πληροφορίες: Λάχανη Όλγα
Τηλέφωνο: 23333 50111
Fax: 23333 23625
Email: laxani@alexandria.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 11η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Ψήφιση (διάθεση) πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, εκτός αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 158, παρ. 3, παρ. 4 & παρ. 5 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ). 
  2. Ψήφιση (διάθεση) πιστώσεων υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2012 (ομάδα 02.80.81).
  3. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη καταρτισμού όρων ανοικτού διαγωνισμού της υπηρεσίας «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (VACUUM ) ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΠΛΑΤΕΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΕΟΣ» (Α.Μ. 84/2011). 
  4. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (VACUUM) ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΠΛΑΤΕΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΕΟΣ» προϋπολογισμού 9.328.094,00 € με Φ.Π.Α.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Φώτιος Δημητριάδης

Κοινοποίηση