Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εφαρμογή του Προγράμματος “Δι@ύγεια” στο Δήμο Αλεξάνδρειας


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Αλεξάνδρεια, 27-01-2011
Αριθ. Πρωτ. 2562

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΟΔΕ) 
ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, ενόψει της εφαρμογής, από 15-3-2011, του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις” από τους ΟΤΑ α’ βαθμού, απευθύνει πρόσκληση στους υπαλλήλους (μόνιμους και αορίστου χρόνου) του Δήμου Αλεξάνδρειας που επιθυμούν, εθελοντικά, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στην Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) με αντικείμενο την επιχειρησιακή, τεχνική και οργανωτική υποστήριξη της εφαρμογής του Προγράμματος “Διαύγεια” και της ανάρτησης στο διαδίκτυο όλων των πράξεων που εκδίδουν τα δημοτικά όργανα.  

Το “Πρόγραμμα Διαύγεια” στοχεύει μεταξύ άλλων στην επίτευξη της μέγιστης δημοσιότητας της διοικητικής δράσης των δημοτικών αρχών. Η ευρεία δημοσιότητα και η ανοικτή πρόσβαση των πολιτών στην πληροφορία που παρέχουν τα νέα μέσα διαδικτυακής επικοινωνίας, διασφαλίζουν τη διαφάνεια της δημοτικής δράσης και κατ’ αποτέλεσμα την υπευθυνότητα, την ευθύνη και τη λογοδοσία από την πλευρά των φορέων άσκησης της δημόσιας εξουσίας.

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, μετά και το αριθ. πρωτ. 2016/26-01-2011 έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προτίθεται να συγκροτήσει με απόφαση Δημάρχου, εντός του πρώτου δεκαημέρου του Φεβρουαρίου 2011, Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ), αποτελούμενη από υπαλλήλους του, για την υποστήριξη της διαδικασίας ανάρτησης στο διαδίκτυο όλων των πράξεων που θα εκδίδει.

Η ΟΔΕ που θα συγκροτηθεί θα έχει ως αντικείμενό της την επιχειρησιακή, τεχνική και οργανωτική υποστήριξη της ανάρτησης στο διαδίκτυο όλων των αποφάσεων που θα εκδίδουν τα μονομελή και συλλογικά αποφασιστικά όργανα του Δήμου (Δήμαρχος, Αντιδήμαρχοι, Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, κλπ). Ο ρόλος που καλείται να επιτελέσει η ομάδα διαχείρισης/διοίκησης έργου, έχει εξαιρετικά κρίσιμη σημασία για τη σωστή και ολοκληρωμένη εφαρμογή του Ν.3861/2010 στο Δήμο. Η συμμετοχή των υπαλλήλων σ’ αυτήν δεν συνεπάγεται καμία επιπλέον αμοιβή ή αποζημίωση.

Συγκεκριμένα, στα μέλη της Ομάδας Διοίκησης Έργου του Δήμου Αλεξάνδρειας θα ανατεθούν καθήκοντα:

  • Σχεδιασμού των κατάλληλων εσωτερικών διαδικασιών στη διοικητική οργάνωση του Δήμου (στα πλαίσια κατάρτισης του νέου ΟΕΥ του Δήμου), για την υποστήριξη του προγράμματος.
  • Καταχώρησης των πράξεων και αποφάσεων για τον Δήμο Αλεξάνδρειας στο διαδικτυακό τόπο ειδικού σκοπού αφού πρώτα τα μέλη της εκπαιδευθούν.
  • Μέριμνας για τη διασφάλιση της επιλογής και προσθήκης των κατάλληλων θεματικών ενοτήτων στο διαδικτυακό τόπο.
  • Συλλογής και αξιοποίησης των σχολίων, των ιδεών και των προτάσεων που θα καταθέτουν στελέχη του Δήμου και των εποπτευόμενων Φορέων του αλλά και Πολίτες, σχετικά με την εφαρμογή του νόμου από τον Δήμο.
  • Προετοιμασίας, μεταφοράς αποκτηθείσας εμπειρίας καθώς και συντονισμού για τη σύσταση αντίστοιχων ΟΔΕ στα εποπτευόμενα νέα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου (Κοινωφελή Επιχείρηση, ΔΕΥΑ, ΝΠΔΔ, Σχολικές Επιτροπές), που πρόκειται να συσταθούν-προέλθουν από τη συγχώνευση των υφιστάμενων.  

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε μόνιμους υπάλληλους καθώς και υπάλληλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας (με εξαίρεση όσους υπηρετούν στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου), που κρίνουν ότι διαθέτουν (ή έχουν την προθυμία να αποκτήσουν) τις κατάλληλες διοικητικές και τεχνικές γνώσεις, για την οργάνωση και την υποστήριξη της εφαρμογής του νόμου.

Για το σκοπό αυτό, σας καλούμε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον συμμετοχής στη στελέχωση της ΟΔΕ του Δήμου Αλεξάνδρειας υποβάλλοντας σχετική αίτηση, όπου θα αναφέρονται οι διοικητικές και τεχνικές γνώσεις σας, στο Γραφείο του αρμόδιου Αντιδημάρχου κ. Νικόλαου Γκαβαρδίνα, ή, εναλλακτικά, μέσω της Online Υπηρεσίας για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος συμμετοχής στις ΟΔΕ Υποστήριξης του Προγράμματος “Διαύγεια”, στον ιστοτόπο:
https://apps.gov.gr/oderegister/select_office.php?option=ode_ota  
επιλέγοντας, από τον πίνακα Δήμων, τον Δήμο Αλεξάνδρειας για να συνεχίσετε τη διαδικασία.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΒΑΡΔΙΝΑΣ

  

Κοινοποίηση