Home Δελτία Τύπου
E-mail Print PDF
There are no translations available.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 205, 206 παρ. 1, 3 και 207 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ειδικότερα προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών των ΟΤΑ.

  2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων).

  3. Την περιπτ. ιε της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3812/2009.

  4. Την υπ’ αριθ. 127/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα πρόσληψης του προσωπικού.

  5. Τη με αριθμ. πρωτ. 3225/06-06-2012 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

  6. Την εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2012 του Δήμου.

  7. Την υπ’ αριθ. 336/19-03-2012 απόφαση δέσμευσης πίστωσης.

  8. Την με αριθμ. πρωτ. 19536/07-06-2012 Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

  9. Το υπ΄αριθ. οικ.21762/30-05-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Εξαίρεση προσλήψεων ειδικών κατηγοριών προσωπικού των ΟΤΑ από την αναστολή των διαδικασιών προσλήψεων λόγω βουλευτικών εκλογών».

  10. Τις υποβληθείσες αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την πρόσληψη των κάτωθι:

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

2

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

3

ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

4

ΣΠΑΝΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

5

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

6

ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ)

7

ΑΛΕΞΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)

8

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΡΓΥΡΙΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)

9

ΠΙΠΙΛΙΑΡΙΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)

10

ΚΟΥΡΟΥ

ΦΑΪΚ

ΧΙΛΜΗ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)

11

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)

12

ΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ

ΜΑΤΘΑΙΟΣ

ΔΙΟΓΕΝΗΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)

13

ΤΡΙΠΤΣΗΣ

ΗΛΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)

14

ΖΑΡΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)

15

ΤΣΙΛΙΔΗΣ

ΜΠΟΡΙΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)

16

ΧΑΡΙΣΟΥΔΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)

17

ΝΟΥΡΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)

18

ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

19

ΣΤΑΘΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΦΩΤΙΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

 Χρονικό Διάστημα Απασχόλησης: 2 Μήνες (από 21-06-2012 έως και 20-08-2012)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ


 
E-mail Print PDF
There are no translations available.

Οι γενικές βουλευτικές εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012 θα διενεργηθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών, ενώ αρμόδιος για την οργάνωση και τη διενέργεια των εκλογών σε κάθε εκλογική περιφέρεια (νομό) είναι ο αντιπεριφερειάρχης της περιφερειακής ενότητας της έδρας του.

Με αποφάσεις του αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, κ. Κώστα Καραπαναγιωτίδη, καθορίστηκαν-γνωστοποιήθηκαν:

O Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει το Πρόγραμμα της ψηφοφορίας, στο οποίο αναφέρονται: α) η ημέρα της ψηφοφορίας, β) οι ώρες έναρξης και λήξης της και γ) τα ονόματα των υποψηφίων. 

Κάθε τοπική κοινότητα Δήμου αποτελεί ξεχωριστό εκλογικό τμήμα. Κατά κανόνα, στις περιπτώσεις που ο αριθμός των εκλογέων αυτής υπερβαίνει τους εξακόσιους (600) και προκειμένου να μη σημειωθούν καθυστερήσεις στην ψηφοφορία, οι αντίστοιχες τοπικές κοινότητες πρέπει να υποδιαιρεθούν σε περισσότερα εκλογικά τμήματα, έτσι ώστε σε κάθε ένα από αυτά να αναλογούν έως εξακόσιοι (600) περίπου ψηφοφόροι. Για κάθε εκλογικό τμήμα ορίζεται ξεχωριστό κατάστημα ψηφοφορίας. Τα εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας προσδιορίζονται με απόφαση των Αντιπεριφερειαρχών της περιφερειακής ενότητας της έδρας κάθε νομού. Στην εκλογική περιφέρεια του Δήμου Αλεξάνδρειας ορίστηκαν συνολικά ενενήντα (90) καταστήματα ψηφοφορίας (σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), σε όλα τα εκλογικά διαμερίσματα (δημοτικές και τοπικές κοινότητες) του Δήμου.

 
E-mail Print PDF
There are no translations available.

Δελτίο Τύπου

«Πρόσκληση Εθελοντών για την Καλοκαιρινή Εκστρατεία

Ανάγνωσης, Δημιουργικότητας και Καινοτομίας
με τίτλο Διαδρομές με Πυξίδα τη βιβλιοθήκη»

 Tο Future Library στηρίζει τις Δημόσιες και Δημοτικές βιβλιοθήκες της Ελλάδας και σας θέλουμε κοντά μας!

Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο διοργανώνουμε, σε συνεργασία με 66 βιβλιοθήκες από όλη τη χώρα, και με τη συμμετοχή μικρών και μεγάλων, Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης, Δημιουργικότητας και Καινοτομίας, με τίτλο Διαδρομές με Πυξίδα τη Βιβλιοθήκη.

Αυτό το καλοκαίρι, γίνετε εθελοντές στην Εκστρατεία μας. Ελάτε μαζί μας, στις βιβλιοθήκες της περιοχής σας, για να παίξουμε, να φτιάξουμε τις δικές μας διαδρομές, να μοιραστούμε ιστορίες, ιδέες, το όραμά μας για καινοτομία και τη χαρά της ανακάλυψης!

Διοχετεύστε τη φαντασία, τις ικανότητες και το κέφι σας στις βιβλιοθήκες και τις δράσεις τους, ώστε να γίνουν καταφύγια δημιουργικότητας και μάθησης που αντηχούν παιδικά γέλια, θεατρικά παιχνίδια, εικαστικές δραστηριότητες, ταξίδια μέσα στην πόλη, βόλτες μέσα στα βιβλία, περιπάτους στην ιστορία της περιοχής και καινούργιους φίλους. Ας κοιτάξουμε τις βιβλιοθήκες μέσα από τα μάτια των παιδιών και ας κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα για να ανάψουμε όλοι μαζί μια σπίθα ανανέωσης που θα φωτίσει το δρόμο προς την Ελλάδα του μέλλοντος. Εμείς προσφέρουμε την εκπαίδευση των ανθρώπων των βιβλιοθηκών, την οργάνωση και την υποδομή της εκστρατείας. Περιμένουμε ενθουσιώδεις και δημιουργικούς εθελοντές να προσφέρουν την καλή τους διάθεση και τις δεξιότητές τους. Να γίνουν φίλοι μας και μέλη της παρέας μας.

Όχι μόνο πολύτιμοι συνεργάτες, αλλά συμμέτοχοι!

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι μόνο η θέληση για νέες εμπειρίες και ανιδιοτελή προσφορά, στα παιδιά και την κοινότητα. Όλες οι δεξιότητες είναι ευπρόσδεκτες, καθώς υπάρχουν πολλοί τομείς στους οποίους όλοι μπορούν να φανούν χρήσιμοι, ανάλογα με τις ανάγκες. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 15 Ιουνίου.

Το καλοκαίρι που μας έρχεται, ελάτε κοντά στην κοινότητα του Future Library, για να δημιουργήσουμε μαζί μια υπέροχη εμπειρία διάδρασης ανθρώπων και ιδεών, με πυξίδα - τι άλλο; - την κοντινή μας βιβλιοθήκη.

Στην καλοκαιρινή εκστρατεία συμμετέχουν από την περιοχή της Μακεδονίας 10 βιβλιοθήκες με 23 παραρτήματα. 

Tην αίτηση εθελοντισμού καθώς και σχετικές πληροφορίες θα βρείτε στo www.futurelibrary.gr

Εναλλακτικά μπορείτε να απευθυνθείτε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξάνδρειας
στο τηλέφωνο: 23330.26806, όπου θα μιλήσετε με την κ. Ποράβου Ελισάβετ 
και στο email: biblalex@otenet.gr . 

 

 
E-mail Print PDF
There are no translations available.

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

 

Αλεξάνδρεια, 07 Ιουνίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

   Ο Δήμος Αλεξάνδρειας και η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας, στο πλαίσιο ανάπτυξης δράσεων επιμορφωτικού και ενημερωτικού χαρακτήρα, διοργανώνουν, την Κυριακή 10 Ιουνίου και ώρα 20.30, ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Η Στρατηγική της ΑΟΖ».

   Επίσημος προσκεκλημένος και ομιλητής είναι ο κ. Νίκος Λυγερός, Στρατηγικός Σύμβουλος και Καθηγητής Γεωστρατηγικής και Τοποστρατηγικής στην Αστυνομική Ακαδημία, στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, στη σχολή Στρατολογικού, στη Σχολή Πολεμικής Αεροπορίας και στη Σχολή Εθνικής Άμυνας, στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών – Στελεχών στην Ελλάδα, κάθως και στο Κέντρο Διπλωματικών και Στρατηγικών Μελετών (CEDS).

   «Η έννοια της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης υπάρχει από το 1982 και το πλαίσιο της θέσπισης είναι ξεκάθαρο. Εδώ και χρόνια παλεύουμε όλοι μας για να γίνει γνωστό το θέμα της ΑΟΖ, έτσι ώστε ο ελληνικός λαός ν’ αντιληφθεί ότι πρόκειται για μια στρατηγική κίνηση που προσφέρει μία οικονομική λύση..» ισχυρίζεται ο κύριος Νίκος Λυγερός.

   Σύμφωνα με τη Διεθνή Συνθήκη του ΟΗΕ περί Ναυτικού Δικαίου (1982), η αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) θεωρείται η θαλάσσια έκταση, εντός της οποίας ένα κράτος έχει δικαίωμα έρευνας ή άλλης εκμετάλλευσης των θαλασσίων πόρων, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής ενέργειας από το νερό και τον άνεμο. Εκτείνεται πέραν των εθνικών υδάτων μιας χώρας (συνήθως 12 ναυτικά μίλια) στα 200 ναυτικά μίλια από την ακτογραμμή. Η συνήθης χρήση του όρου η ΑΟΖ περιλαμβάνει τόσο τα εθνικά ύδατα, όσο και την υφαλοκρηπίδα πέραν του ορίου των 200 μιλίων. Η Ελλάδα δεν έχει ορίσει ΑΟΖ με καμία γείτονα χώρα, αν και έχει το δικαίωμα να το πράξει σύμφωνα με το Διεθνές Ναυτικό Δίκαιο του ΟΗΕ και τη διεθνή νομοθεσία.

   Με την πραγματοποίηση της ημερίδας αυτής, ο Δήμος Αλεξάνδρειας κάνει μια συγκροτημένη προσπάθεια για να αναπτυχθεί ο δημόσιος διάλογος και να ενημερωθούν επαρκώς οι πολίτες του Δήμου μας για ένα εθνικά κρίσιμο θέμα. Η Ημερίδα είναι ανοιχτή για το κοινό και θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου του Δημαρχείου Αλεξάνδρειας.

Με τιμή,

Φώτιος Δημητριάδης

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

 

 
E-mail Print PDF
There are no translations available.

 
Page 5 of 11

History-Tradition

Πόσοι είναι online

We have 262 guests online

 Υπεύθυνοι Ενημέρωσης Περιεχομένων: 
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Γραφείο Ειδικών Συνεργατών


Search

diavgeia all logo

Πολιτική Προστασία

Minors & Alcoholo