Προσλήψεις

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της αριθ. 33274/25-08-2011 Ανακοίνωσης Πρόσληψης Προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας Δύο (2) Μηνών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                                                Αλεξάνδρεια, 01-09-2011 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                                                     Αριθ. Πρωτ. 34057 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                           Αριθ. Απόφασης: 134/2011 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΑΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 42 ΤΚ 593 00 Αλεξάνδρεια Πληροφορίες: Κιρτικίδου Ευθυμία Τηλέφωνο: 23333 50122 Fax: 23330 23625 Email:...

Περισσότερα

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού 37 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών

Γνωστοποιείται ότι, ο Δήμος Αλεξάνδρειας μετά και το υπ' αριθ. 19619/20-04-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης "Οδηγίες για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα", επαναφέρει σε ισχύ την υπ' αριθ. ΣΟΧ...

Περισσότερα

Πρόσληψη προσωπικού 24 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 2 μηνών

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   Αλεξάνδρεια, 08-04-2011 Αριθ. Πρωτ.  10945Αριθ. Απόφασης:  50/2011Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                        Ταχ. Διεύθυνση:Εθνικής Αντίστασης 42   593 00 Αλεξάνδρεια  Πληροφορίες:Κιρτικίδου Ευθυμία  Τηλέφωνο:23333 50122  Fax:23330 23625  Email:kirtikidou@alexandria.gr  ΘΕΜΑ: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων...

Περισσότερα

Μέγεθος γραμματοσειράς