Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ανακοινώνεται η πρόσληψη (11) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 3Κ/2018

  
 
 
 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ
 
 
 Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
με τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 3Κ/2018
 
 
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 
 
Έχοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις τoυ άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α.87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 
2. Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 170 του ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του Π.Δ. 410/1988 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».
 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 20 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης».
 
5. Το Κεφαλαίο Δ΄ της προκήρυξης 3Κ/2018 (ΦΕΚ 4/τ.ΑΣΕΠ/02-02-2018), σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) μη ανανεούμενης, από τους προσωρινούς πίνακες για την κάλυψη κατεπειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.
 
6. Την έκδοση και ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων των εκπαιδευτικών βαθμίδων ΔΕ και ΥΕ στην επίσημη ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) στις 31-03-2018.
 
7. Το υπ’ αριθ. 9873/02-04-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δ/νση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, σχετικά με τη δυνατότητα πρόσληψης βάσει των προσωρινών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων της προκήρυξης 3Κ/2018.
 
8. Τις Υπεύθυνες Δηλώσεις των κάτωθι υποψηφίων περί αποδοχής της θέσης εργασίας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) πλήρους απασχόλησης χρονικής διάρκειας από 16 Απριλίου 2018 έως και την ανάληψη των καθηκόντων κάθε υποψηφίου μετά τη δημοσίευση της ατομικής πράξης διορισμού του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και με την απαγόρευση της υπέρβασης της διάρκειας των οκτώ (8) μηνών, των κάτωθι υποψηφίων που προτάσσονται στους πίνακες κατάταξης:  
 
 

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1.

ΚΟΥΤΟΥΛΗΣ

ΠΑΣΧΑΛΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

2.

ΓΑΛΙΩΝΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

3.

ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

4.

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

ΒΙΚΤΩΡ

ΑΛΕΞΕΪ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

5.

ΑΒΕΤΙΔΟΥ

ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

6.

ΠΙΠΙΛΙΑΡΙΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

7.

ΚΑΝΔΕΡΙΤΣΚΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

8.

ΠΙΠΙΛΙΑΡΙΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

9.

ΜΠΕΚΤΑΣΗΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

10.

ΧΩΡΟΠΑΝΙΤΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

11.

ΜΑΤΖΑΡΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Στον προϋπολογισμό του έτους 2018 υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στους Κ.Α. 20/6041 & 20/6054.01 για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας και εργοδοτικών εισφορών του ανωτέρω προσωπικού. 
 
 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση