Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ανακοινώνεται η πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων στα πλαίσια του προγράμματος “Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ

 Πρόσληψη προσωπικού Πράξης
“Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα
 σε 34 Δήμους, για 7.180 θέσεις πλήρους απασχόλησης (Β΄ Κύκλος)”
 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 παρ. 1(δ) , 254 παρ. 1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α.87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 
2. Την υπ’ αριθ. Νο 16/2017 Δημόσια Πρόσκληση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού σε εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του πίνακα κατάταξης ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 34 Δήμους , για 7.180 θέσεις πλήρους απασχόλησης (Β΄ Κύκλος)»
 
3. Τον Οριστικό Πίνακα με τα Τελικά Αποτελέσματα Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 34 Δήμους, για 7.180 θέσεις πλήρους απασχόλησης (Β΄ Κύκλος)»
 
4. Τα συστατικά σημειώματα θέσεων εργασίας των επιτυχόντων ωφελουμένων που τοποθετούνται στο Δήμο Αλεξάνδρειας.
 
5. Τον έλεγχο των προβλεπόμενων δικαιολογητικών της Πρόσκλησης, όπως αυτά προβλέπονται στην υπ’ αριθ. Νο 16/2017 Δημόσια Πρόσκληση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.
 
6. Την υπ’ αριθ. 64/6632/22-03-2018 Απόφαση Δημάρχου με θέμα «Πρόσληψη προσωπικού Πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 34 Δήμους, για 7.180 θέσεις πλήρους απασχόλησης (Β΄ Κύκλος)»
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την πρόσληψη και τοποθέτηση των κάτωθι:
 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

1

ΤΣΙΑΜΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 03-04-2018

Έως 02-12-2018

2

ΜΗΤΡΑΚΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 03-04-2018

Έως 02-12-2018

3

ΚΑΡΚΑΤΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 03-04-2018

Έως 02-12-2018

4

ΤΣΟΛΑΚΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΠΑΣΧΑΛΗΣ

ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 03-04-2018

Έως 02-12-2018

 
 
 
Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 
 
 
 
 
Συνημμένα:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση