Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Διαγωνισμός για την προμήθεια δύο Γεωργικών ελκυστήρων για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ   Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές (σε έντυπα οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας) για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια γεωργικών ελκυστήρων», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από...

Περισσότερα

Περίληψη διακήρυξης για την “Επανακατασκευή δαπέδου Κλειστού Γυμναστηρίου 2ου Γυμνασίου – Λυκείου Αλεξάνδρειας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   «ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ  ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» 1. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» με προϋπολογισμό 85.064,52 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α....

Περισσότερα

(Νέο!) Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την Τεχνική Μελέτη με τίτλο «υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων (οικοδομικά & υδραυλικά υλικά)»

    ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΤμήμα ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ  Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την Τεχνική Μελέτη με τίτλο «Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων (οικοδομικά & υδραυλικά υλικά)  Σας πληροφορούμε ότι:Για το  υλικό που περιγράφεται στο άρθρο 14, Τσιμέντο Ποζολάνης...

Περισσότερα

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την Τεχνική Μελέτη με τίτλο «υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων (οικοδομικά & υδραυλικά υλικά)»

    Πρόσθετες πληροφορίεςσχετικές με την προμήθεια οικοδομικών & υδραυλικών υλικών Ο Δήμος Αλεξάνδρειας αναρτά Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την Τεχνική Μελέτη με τίτλο «υλικά συντήρησης και επισκευής  κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων (οικοδομικά & υδραυλικά υλικά)». Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να μεταβούν στα συνημμένα αρχεία:αρ....

Περισσότερα

(Νέο) – Παράταση προθεσμίας Υποβολής προσφορών για προμήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ και ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Παράτασης προθεσμίας της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για το συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ)» (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8896/26-04-2018 - ΑΔΑΜ: 18PROC003010244/2018-04-27).Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η...

Περισσότερα

Τη Δευτέρα 16 Απριλίου στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας θα τελεστούν Δημοπρασίες για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων ιδιοκτησίας του Δήμου

       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ  Ανακοινώνεται από το Δήμο Αλεξάνδρειας ότι στις 16-04-2018 θα διενεργηθούν δημοπρασίες για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας,της Τοπικής Κοινότητας Πρασινάδας και της Τοπικής Κοινότητας Πλατάνου. Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν στο συνημμένο φάκελο...

Περισσότερα

Διαγωνισμός για την προμήθεια Ανταλλακτικών Άρδευσης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές (σε έντυπα οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας) για την προμήθεια ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ, για τις ανάγκες...

Περισσότερα

Διαγωνισμός για την προμήθεια κάδων από το Δήμο Αλεξάνδρειας (φάκελος διαγωνισμού)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές (σε έντυπα οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας) για την προμήθεια ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ...

Περισσότερα

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για το έργο: “Κατασκευή Αποχετευτικού δικτύου Λυμάτων Οικισμού Μελίκης” προϋπολογισμού 5.972.942,38€

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  1. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας , προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΚΗΣ» με προϋπολογισμό 5.972.942,38 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. 24% και αναλύεται σε: Δαπάνη Εργασιών 3.549.660,30€ εκ των οποίων...

Περισσότερα

Πρόσκληση για συμμετοχή σε Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, της προκήρυξης για την προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την κάλυψη λακκουβών των οδών του Δήμου”

Πρόσκληση για συμμετοχή σε Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της προκήρυξης για την προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την κάλυψη λακκουβών των οδών του Δήμου” Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 30190/25-10-2017 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού...

Περισσότερα

Μέγεθος γραμματοσειράς