Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ …………………………………………………………………….............. Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας   προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας  μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Αλεξάνδρειας, προϋπολογισμού...

Περισσότερα

(Ενημέρωση με διευκρινήσεις) Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια Πινακίδων ΚΟΚ από το Δήμο Αλεξάνδρειας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΟΚ Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας  πινακίδων ΚΟΚ Δήμου Αλεξάνδρειας, προϋπολογισμού  109.992,96 ευρώ με τον...

Περισσότερα

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Ασφαλτόστρωση υφιστάμενης αγροτικής οδού με στόχο την βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη Στην περιοχή του οικισμού Παλιού Προδρόμου, Δ.Ε. Μελίκης»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  Ασφαλτόστρωση υφιστάμενης αγροτικής οδού με στόχο την βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη Στην περιοχή του οικισμού Παλιού Προδρόμου, Δ.Ε. Μελίκης 1. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Ασφαλτόστρωση υφιστάμενης αγροτικής οδού...

Περισσότερα

Ανοικτός διαγωνισμός για την Ανάδειξη του Αναδόχου εκτέλεσης της Προμήθειας και τοποθέτησης Οργάνων 6 παιδικών χαρών του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας  και τοποθέτησης οργάνων έξι παιδικών χαρών, προϋπολογισμού  217.923,80...

Περισσότερα

(Ενημέρωση 13/-7/2018 – Διευκρινίσεις) Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια και τοποθέτηση Οργάνων Παιδικών χαρών προϋπολογισμού 246.536,80 ευρώ

(Ημερομηνία ενημέρωσης : 13/07/2018)  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ …………………………………........................………………………………… Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας   προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας  και τοποθέτησης οργάνων τεσσάρων παιδικών χαρών και αστικού...

Περισσότερα

Διαγωνισμός για την προμήθεια δύο Γεωργικών ελκυστήρων για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ   Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές (σε έντυπα οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας) για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια γεωργικών ελκυστήρων», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από...

Περισσότερα

Περίληψη διακήρυξης για την «Επανακατασκευή δαπέδου Κλειστού Γυμναστηρίου 2ου Γυμνασίου – Λυκείου Αλεξάνδρειας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   «ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ  ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» 1. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» με προϋπολογισμό 85.064,52 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α....

Περισσότερα

(Νέο!) Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την Τεχνική Μελέτη με τίτλο «υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων (οικοδομικά & υδραυλικά υλικά)»

    ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΤμήμα ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ  Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την Τεχνική Μελέτη με τίτλο «Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων (οικοδομικά & υδραυλικά υλικά)  Σας πληροφορούμε ότι:Για το  υλικό που περιγράφεται στο άρθρο 14, Τσιμέντο Ποζολάνης...

Περισσότερα

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την Τεχνική Μελέτη με τίτλο «υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων (οικοδομικά & υδραυλικά υλικά)»

    Πρόσθετες πληροφορίεςσχετικές με την προμήθεια οικοδομικών & υδραυλικών υλικών Ο Δήμος Αλεξάνδρειας αναρτά Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την Τεχνική Μελέτη με τίτλο «υλικά συντήρησης και επισκευής  κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων (οικοδομικά & υδραυλικά υλικά)». Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να μεταβούν στα συνημμένα αρχεία:αρ....

Περισσότερα

(Νέο) – Παράταση προθεσμίας Υποβολής προσφορών για προμήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ και ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Παράτασης προθεσμίας της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για το συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ)» (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8896/26-04-2018 - ΑΔΑΜ: 18PROC003010244/2018-04-27).Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η...

Περισσότερα

Μέγεθος γραμματοσειράς