Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων εξοικονόμησης ενέργειας τύπου LED έως τις 21 Νοεμβρίου 2013

Αλεξάνδρεια, 13/11/2013 
 Αριθ Πρωτ:   48364 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕYΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ LED 


 

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αλεξάνδρειας  παρατείνει τον χρόνο υποβολής των προσφορών  για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων τύπου LED έως τις 21/11/2013 και ώρα 10.00π.μ., προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να έχουν τον απαραίτητο χρόνο συγκέντρωσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών όπως ακριβώς αναφέρονται στην αριθ 47409/07-11-2013 ανακοίνωση του Δήμου και στην αριθ 33739/13-08-2013 διακήρυξη του Δημάρχου Αλεξάνδρειας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 

 

Συν.: Η αρχική ανακοίνωση

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς