Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί – Προσλήψεις

Ανάδειξη μειοδότη για την Απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών αρτοποιείου από τον Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Αλεξάνδρειας

Ανακοίνωση ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ειδών αρτοποιείου. Σας ανακοινώνουμε ότι το Νομικό Πρόσωπο «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας» θα διενεργήσει με απευθείας ανάθεση την προμήθεια που περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν...

Περισσότερα

Ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια Υγρών καυσίμων από τον Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Αλεξάνδρειας

Ανακοίνωση   ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια καυσίμων. Σας ανακοινώνουμε ότι το Νομικό Πρόσωπο «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας» θα διενεργήσει με απευθείας ανάθεση την προμήθεια που περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν...

Περισσότερα

Διακήρυξη δημόσιου ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   ΑΔΑ: Β44ΝΩΨΠ-21Κ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                            Αλεξάνδρεια, 20-03-2012 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                    Αριθ. Πρωτ. 10086 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες: Κ. Γιάγκου Τηλέφωνο:2333350107 Fax: 2333350159 E-mail: giagkou@alexandria.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας διακηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ...

Περισσότερα

Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού του έργου “Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων-Απορριμματοφόρων του Δήμου Αλεξάνδρειας”

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, για την ανάθεση της προμήθειας «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων-Απορριμματοφόρων του Δήμου Αλεξάνδρειας», με προϋπολογισμό 116.747,97 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από...

Περισσότερα

Γνωστοποίηση-Πρόσκληση Δημάρχου για την πρόσληψη ενός Ειδικού Συνεργάτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         ΑΔΑ: Β44ΘΩΨΠ-342ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                   Αλεξάνδρεια, 12-03-2012 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                          Αριθ. Πρωτ. 8929 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥΤαχ. Διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 42 Ταχ. Κώδικας: 59300 Αλεξάνδρεια Πληροφορίες: Ευθυμία Κιρτικίδου Τηλέφωνο: 23333-50122 Fax: 23330-23625 Email: kirtikidou@alexandria.gr ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ...

Περισσότερα

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών Παντοπωλείου – Κρεοπωλείου – Οπωροπωλείου – Αρτοποιείου από τον Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Αλεξάνδρεια 24.02.2012ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ                         Αριθ. πρωτ.: 113ΑΓΩΓΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   ...

Περισσότερα

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εντύπων, Υλικών Μηχανογράφησης, Γραφικής Ύλης και λοιπών υλικών Γραφείων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               ΑΔΑ: ΒΟΖΓΩΨΠ-ΥΣ7 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                         Αλεξάνδρεια, 06/02/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                Αριθ. Πρωτ. 3923 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ – ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό...

Περισσότερα

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Μελανών Εκτυπωτών και Γραφίτη για Φαξ και Φωτοτυπικά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       ΑΔΑ: ΒΟΖ0ΩΨΠ-1ΚΤ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                 Αλεξάνδρεια 06/02/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                        Αριθ. Πρωτ. 3917 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΤΗ ΓΙΑ ΦΑΞ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια...

Περισσότερα

Κατάθεση προσφορών για την ασφάλιση των Οχημάτων-Μηχανημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣΔΙ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.Ο Δήμος Αλεξάνδρειας στα πλαίσια των αναγκών του, για την ασφάλιση των οχημάτων-μηχανημάτων του...

Περισσότερα

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια συστήματος Τηλεχειρισμού, Τελελέγχου και Παρακολούθησης Διαρροών του Πόσιμου νερού της ΔΕΥΑΑ Αλεξάνδρειας

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   Ο Δήμος Αλεξάνδρειας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση της «Προμήθειας και Εγκατάστασης Συστήματος Τηλεχειρισμού, Τηλελέγχου και Παρακολούθησης Διαρροών του πόσιμου νερού της ΔΕΥΑA Αλεξάνδρειας», με προϋπολογισμό 792.900€ πλέον ΦΠΑ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2333350160, FAX επικοινωνίας 2333023625, αρμόδια...

Περισσότερα

Μέγεθος γραμματοσειράς