Πρακτικά Συλλογικών Οργάνων

Έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας αύριο Τετάρτη, 11 Απριλίου (14:00)

    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΣύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 155-162, 234 και 240 του Ν.3463/2006 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 67, 266 και 267 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νομικού Προσώπου(Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού)...

Περισσότερα

Πρόσκληση για την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Μεγάλη Τετάρτη, 4 Απριλίου στις 10:00

     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Καλείστε να προσέλθετε σε  δημόσια τακτική  συνεδρίαση της   Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 4η   του μηνός Απριλίου του έτους 2018, ημέρα Μ.Τετάρτη και ώρα 10.00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα...

Περισσότερα

Εκτελεστική Επιτροπή Δήμου Αλεξάνδρειας: Συνεδριάζει τη Δευτέρα, 19 Μαρτίου στις 11:00

  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ ΗΣύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας καλούμε να προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του...

Περισσότερα

Παρασκευή, 16 Μαρτίου η επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας (14:00)

     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΣύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 155-162, 234 και 240 του Ν.3463/2006 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 67, 266 και 267 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νομικού Προσώπου(Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού)...

Περισσότερα

Επαναληπτική τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας στις 12 Φεβρουαρίου 2018 (13:30)

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΣύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν.3463/2006 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας), σε επαναληπτική τακτική...

Περισσότερα

Τη Δευτέρα, 5 Φεβρουαρίου στις 14:00 η επόμενη συνεδρίαση του Διοικ. Συμβουλίου του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας

     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΣύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 155-162, 234 και 240 του Ν.3463/2006 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 67, 266 και 267 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νομικού Προσώπου(Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού)...

Περισσότερα

Συνεδριάζει για δεύτερη φορά μέσα στο 2018 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλεξάνδρειας την Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου

        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Καλείστε να προσέλθετε σε  δημόσια τακτική  συνεδρίαση της   Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 31η   του μηνός Ιανουαρίου  του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα...

Περισσότερα

Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου η νέα συνεδρίαση της επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αλεξάνδρειας

     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣΈχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, καλείστε να προσέλθετε σε  δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 06η του μηνός Δεκεμβρίου του  έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και...

Περισσότερα

Τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας την Δευτέρα, 6 Νοεμβρίου στις 14:00

   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΣύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 155-162, 234 και 240 του Ν.3463/2006 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 67, 266 και 267 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νομικού Προσώπου(Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού)...

Περισσότερα

Νέα τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας τη Δευτέρα, 6 Νοεμβρίου στις 11 το πρωί

    Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ ΗΣύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας καλούμε να προσέλθετε στο χώρο συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, του...

Περισσότερα

Μέγεθος γραμματοσειράς