Νομικά Πρόσωπα

Τακτική Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Κοινοφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αλεξάνδρειας την Τρίτη, 24 Ιανουαρίου στις 14:30

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθ. 43254/31-07-2007 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 1492/17-08-2007), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας, που θα πραγματοποιηθεί στις 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ...

Περισσότερα

Ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ. του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Αλεξάνδρειας την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2011, κι ώρα 19:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο κτίριο του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής...

Περισσότερα

Συνεδριάζει το Δ.Σ. του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Αλεξάνδρειας την Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο κτίριο του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής...

Περισσότερα

Συνεδριάζει το ΔΣ της Κοινωφελούς Επιχείρησης την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου (ώρα 14:30)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΣύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθ. 43254/31-07-2007 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 1492/17-08-2007), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας, που θα πραγματοποιηθεί στις 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ημέρα...

Περισσότερα

Πρόσκληση για τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Κοινοφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αλεξάνδρειας στις 20 Δεκεμβρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθ. 43254/31-07-2007 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 1492/17-08-2007), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας, που θα πραγματοποιηθεί στις 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ...

Περισσότερα

Ανακοίνωση-Πρόσκληση Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας προς δυνητικά ωφελούμενους της δράσης “Κέντρα Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                   ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Αλεξάνδρεια, 28-11-2011Αριθ. Πρωτ. 491ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝΗ Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας (ΚΕΔΑ), στο πλαίσιο πρόσκλησης που εξέδωσε η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) για την...

Περισσότερα

Ανακοίνωση διενέργειας Διαγωνισμού με υποβολή προσφορών για την Προμήθεια Καυσίμων του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                                          Αλεξάνδρεια 08.11.2011Αριθ. πρωτ.   768Ανακοίνωση  ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια καυσίμων.  Σας ανακοινώνουμε ότι το Νομικό Πρόσωπο «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας» θα διενεργήσει με απευθείας ανάθεση την προμήθεια...

Περισσότερα

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Αλεξάνδρειας (07/11/2011)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ   Αλεξάνδρεια,02-11-2011 Αριθ. Πρωτ.    740    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 155-162, 234 και 240 του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των...

Περισσότερα

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης, τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου (ώρα 14:30)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Αλεξάνδρεια 03-11-2011 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                             Αριθ. Πρωτ. 401 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                               Αριθ. Πρόσκλησης 12/2011 ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθ. 43254/31-07-2007 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 1492/17-08-2007), σας καλούμε σε...

Περισσότερα

Έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης, την Τρίτη 1 Νοεμβρίου (ώρα 14:30)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                     Αλεξάνδρεια 31-10-2011 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                       Αριθ. Πρωτ. 383 ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                            Αριθ. Πρόσκλησης 11/2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθ. 43254/31-07-2007 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 1492/17-08-2007), σας καλούμε σε...

Περισσότερα

Μέγεθος γραμματοσειράς