Νομικά Πρόσωπα

Συνεδριάζει η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας, την Δευτέρα 19 Μαρτίου στις 11 π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                                 Αλεξάνδρεια, 13-03-2012 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                                        Αριθ. Πρωτ.: 16 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                             Αριθμ.Προσκλ.: 1/2012 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                                         ΠΡΟΣ: Μέλη Δ.Σ. Ταχ. Διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 42 Ταχ. Κώδικας: 593 00 Αλεξάνδρεια                        ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Πληροφορίες: Μοσχοτά Κρυστάλλω                      Δήμαρχο Αλεξάνδρειας Τηλέφωνο: 23333 50116...

Περισσότερα

Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Αλεξάνδρειας την Πέμπτη, 15 Μαρτίου στις 18:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 155-162, 234 και 240 του Ν.3463/2006 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 67, 266 και 267 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νομικού Προσώπου(Πλατεία...

Περισσότερα

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αλεξάνδρειας την Τρίτη, 13 Μαρτίου στις 14:30

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ     Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθ. 43254/31-07-2007 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 1492/17-08-2007), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας, που θα πραγματοποιηθεί στις 13...

Περισσότερα

Έκτακτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αλεξάνδρειας την Παρασκευή, 8 Μαρτίου (ώρα 15:00)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθ. 43254/31-07-2007 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 1492/17-08-2007), σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας, που θα πραγματοποιηθεί στις 8 ΜΑΡΤΙΟΥ...

Περισσότερα

Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αλεξάνδρειας την Τρίτη, 6 Μαρτίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΣύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθ. 43254/31-07-2007 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 1492/17-08-2007), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας, που θα πραγματοποιηθεί στις 6 ΜΑΡΤΙΟΥ, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ΩΡΑ 2.30...

Περισσότερα

Προκήρυξη πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Αλεξάνδρεια 23-02-2012ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                      ...

Περισσότερα

Οριστικά Αποτελέσματα της Προκήρυξης ΣΟΧ1/2012 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αλεξάνδρειας

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοινώνει τους Πίνακες Επιλεχθέντων (οριστικά αποτελέσματα) των παρακάτω προκηρύξεων: ΣΟΧ1/2012 (Γενικά Προγράμματα Άθλησης για όλους)ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 10 ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.11/23-01-2012/ΣΟΧ1/2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΜΕΓΑΛΗΣ...

Περισσότερα

Συνεδριάζει το Δ.Σ. του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας την Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου στις 18:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΣύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 155-162, 234 και 240 του Ν.3463/2006 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 67, 266 και 267 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νομικού Προσώπου(Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού) σε τακτική συνεδρίαση...

Περισσότερα

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αλεξάνδρειας την Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου στις 14:30

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθ. 43254/31-07-2007 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 1492/17-08-2007), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας, που θα πραγματοποιηθεί στις 21...

Περισσότερα

Προσωρινά αποτελέσματα Προκηρύξεων για την πρόσληψη Γυμναστών, Ψυχολόγου και Μουσικού από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Αλεξάνδρειας

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα από τις προκηρύξεις ΣΟΧ 1/2012, ΣΟΧ 2/2012, ΣΟΧ 5/2011 που αφορούν την πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη αναγκών της.Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα της Προκήρυξης ΣΟΧ 1/2012, που αφορά την πρόσληψη προσωπικού...

Περισσότερα

Μέγεθος γραμματοσειράς