Επιτροπές

Δηλώσεις συμμετοχής στα Προγράμματα δια βίου Μάθησης του Δήμου Αλεξάνδρειας (συνημμένα η αίτηση συμμετοχής κι ο πίνακας των Προγραμμάτων)

  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Αλεξάνδρειας και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος...

Περισσότερα

Νέα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Αλεξάνδρειας την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου (13:00μμ)

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 6η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ για τη συζήτηση και λήψη...

Περισσότερα

Ψηφίσθηκε από την Οικ. Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας η έκθεση Γ’ Τριμήνου εκτέλεσης του Προϋπολογισμού έτους 2013

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Ψηφίσθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας, κατά τη συνεδρίασή της 15ης Οκτωβρίου 2013, η έκθεση εκτέλεσης Γ' Τριμήνου του Προϋπολογισμού του έτους 2013. Αναλυτικά, το κείμενο της απόφασης, θα το βρείτε εδώ. 

Περισσότερα

Την Τρίτη, 15 Οκτωβρίου συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας με 9 θέματα ημερήσιας διάταξης

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 15η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ για τη συζήτηση και λήψη...

Περισσότερα

Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης την Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΣύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν.3463/2006 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας), σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της...

Περισσότερα

Τρίτη 1η Οκτωβρίου 2013: Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 1η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων...

Περισσότερα

Προκήρυξη 42 θέσεων καθαριστών/τριών με σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών των Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας

 Προκήρυξη θέσεων καθαριστριών των σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Αλεξάνδρειας  με σύμβαση Μίσθωσης έργου για το σχολικό έτος 2013-14  Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας, με την υπ' αρίθμ. 30/23-09-2013 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου,  προκηρύσσει σαράντα δύο (42) θέσεις καθαριστών/τριών, με...

Περισσότερα

Νέα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας, τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2013 ώρα 13:00

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια  τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 9η του μηνός  Σεπτεμβρίου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 13:00 μ.μ  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας...

Περισσότερα

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του 2ου-6ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξάνδρειας

   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (για Εκμίσθωση Σχολικού Κυλικείου) Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμό 64321/Δ4/16-05-2008 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1003/Β/30-05-2008) «Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων», προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείο του...

Περισσότερα

Παρασκευή, 30 Αυγούστου: Συνεδριάζει η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΣύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν.3463/2006 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  N.3852/2010,  σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας), σε  τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της...

Περισσότερα

Μέγεθος γραμματοσειράς