Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας την Τρίτη, 9 Απριλίου 2019 (13:00)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 9η του μηνός Απριλίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
1.Κατάρτιση σχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Αλεξάνδρειας και Νομικών Προσώπων του έτους 2019 (σχετική η αριθ. 04/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αλεξάνδρειας).
2. Λήψη απόφασης για α) παροχή γνωμοδότησης, περί άσκησης ή μη προσφυγής ενώπιον  της  Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006, της με αριθμό πρωτ. 700/28-2-2019 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, β) ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου.
3.Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου παράστασης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αλεξάνδρειας (αφορά αγωγή των Μαρίκας Τασιοπούλου……Χρύσας-Μαρίας Ταβανλή του Κωνσταντίνου).
4.Έγκριση ή μη του αριθ. πρωτ. 6075/03-04-2019  πρακτικού (3ο πρακτικό) της Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ  ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ».
5.Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων ή μη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου που βρίσκεται στη Δ.Κ. Πλατέος του Δήμου Αλεξάνδρειας.
6. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων ή μη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου που βρίσκεται στη Τ.Κ. Κλειδίου του Δήμου Αλεξάνδρειας.
7. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων ή μη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου που βρίσκεται στη Τ.Κ.Πρασινάδας του Δήμου Αλεξάνδρειας.
8. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων ή μη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου που βρίσκεται στη Τ.Κ. Κεφαλοχωρίου του Δήμου Αλεξάνδρειας.
9. Λήψη απόφασης
Α.για την έγκριση ή μη της Έκθεσης τεχνικών προδιαγραφών με Α.Μ. 67/2016 με τίτλο «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεχειρισμού, τηλεελέγχου και παρακολούθησης διαρροών του πόσιμου νερού στις Δ.Ε. Αντιγονιδών, Μελίκης και Πλατέος του Δήμου Αλεξάνδρειας»
Β.τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας
Γ.την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης και
Δ.τον ορισμό τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών
10. Έγκριση ή μη του αριθ. πρωτ. 6281/04-04-2019  πρακτικού (1ο πρακτικό) της Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ».
11. Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης δικηγόρου (αφορά την 21-03-2019 αίτηση του Παναγιώτη Γ.Γκυρίνη) β) τον ορισμό δικηγόρου για τις περαιτέρω ενέργειες (εφόσον απαιτηθεί)
Ο
Πρόεδρος της 
Οικονομικής Επιτροπής
 
 
Γκυρίνης Παναγιώτης

Κοινοποίηση