Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Πρόσκληση για την Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας την επόμενη Τρίτη, 2 Απριλίου στις 13:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 2η του μηνός Απριλίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
1. Έγκριση ή του αριθ. πρωτ. 3985/04-03-2019 (1ο πρακτικό) και του αριθ. πρωτ.5441/22-03-2019 (2ο πρακτικό) της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων ανοικτών διαγωνισμών για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΟΚ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ»
2. Έγκριση ή του αριθ. πρωτ. 5638/27-03-2019 (3ο πρακτικό) της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων ανοικτών διαγωνισμών για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΞΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»
3. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη αιτήματος της εταιρείας « ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ» (σχετική η αριθ. πρωτ. 5440/22-03-2019 γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων ανοικτών διαγωνισμών)
4. ‘Εγκριση έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανων επέκτασης δικτύου Φ.Ο.Π.
5. Κατάρτιση σχεδίου 5ης Αναμόρφωσης Προυπολογισμού οικονομικού έτους 2019
6. Ανάκληση της με αριθμό 84/2019 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής  και λήψη  εκ νέου απόφασης για παροχή γνωμοδότησης, ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου (επί αιτήσεως του  κ. Παναγιώτη Γκυρίνη του Γεωργίου).
7. Τροποποίηση της αριθ. 451/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων για το έτος 2019»-Αντικατάσταση μέλους.
8. Έγκριση ή του αριθ. πρωτ. 5753/29-03-2019 (3ο πρακτικό) της Επιτροπής  Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ».
 
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
 
 
Γκυρίνης Παναγιώτης

Κοινοποίηση