Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Τρίτη 28 Νοεμβρίου: Συνεδριάζει η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας καλούμε να προσέλθετε στο χώρο συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Αλεξάνδρειας, σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, που θα γίνει στις 28 Νοεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Κατάρτιση και Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής για το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλεξάνδρειας έτους 2024.

Θέμα 2ο: Εισήγηση για ορισμό υπαλλήλων για γραμματειακή εξυπηρέτηση των συμβούλων των Κοινοτήτων.

Ο Πρόεδρος
της Εκτελεστικής Επιτροπής

Γκυρίνης Παναγιώτης

 

 

 

Κοινοποίηση