Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Την Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου θα συνεδριάσει ξανά η Εκτελεστική επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας καλούμε να προσέλθετε στο χώρο συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Αλεξάνδρειας, σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, που θα γίνει στις 05 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής για ορισμό υπαλλήλων του Δήμου για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου (άρθρο 84 Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 86 του Ν.4555/2018).

 

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

 

 

Κοινοποίηση