Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

11η Ιουλίου η επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας (13:00)

 
 
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 
 
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 11η του μηνός Iουλίου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
1. Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού (αρ.πρωτ.18743/06.07.2017) της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Δημοσίων Συμβάσεων (προμηθειών και υπηρεσιών) για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ».
2. Έγκριση ή μη του 3ου πρακτικού (αρ.πρωτ. 18425/04.07.2017) της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Δημοσίων Συμβάσεων (προμηθειών και υπηρεσιών) για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ)»
3. Ανάκληση δεσμεύσεων πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
4. Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των φωτοτυπικών, εκτυπωτών & φαξ του Δήμου.
5. Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης για την προμήθεια «Ηλεκτρονικού Διαδικτυακού Συστήματος καταγραφής & παρακολούθησης ζητημάτων Δημοσίου Ενδιαφέροντος και Αιτημάτων Πολιτών του Δήμου Αλεξάνδρειας»
6. Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ενσύρματων τηλεφωνικών συσκευών για το Δήμο Αλεξάνδρειας.
7. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης πολυετούς δαπάνης παροχής υπηρεσίας σχεδιασμού και λειτουργίας ηλεκτρονικού δημοτικού παρατηρητηρίου απασχόλησης και θυρίδας επιχειρηματικότητας Δήμου Αλεξάνδρειας.
8. Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών κι εξοπλισμού για την αναβάθμιση και ασφάλεια των παιδικών χαρών»
9. Λήψη απόφασης περί υποβολής τεκμηριωμένου αιτήματος για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων Δ.Ε. Αλεξάνδρειας».
10. Λήψη απόφασης για την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος, προς την Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας, για την προμήθεια με τίτλο : “Λοιπός εξοπλισμός- Προμήθεια συστημάτων ψύξης & θέρμανσης”.
11. Λήψη απόφασης για α) την έγκριση της διενέργειας προμήθειας με συνοπτικό διαγωνισμό, β) των τεχνικών προδιαγραφών, γ) τη διάθεση της πίστωσης και δ) τον καθορισμό των όρων της διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια και μεταφορά χωμάτων και χαλικιών”.
12. Λήψη απόφασης για τη διάθεση της πίστωσης, την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και τον καθορισμό των όρων του διαγωνισμού για τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου» Δήμου Αλεξάνδρειας και των Νομικών του Προσώπων. 
13. Λήψη απόφασης για α) αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης δικηγόρου (αφορά την με αριθμό 22/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αλεξάνδρειας), β) υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος στην προϊσταμένη Διοικητικής & Οικονομικής Υπηρεσίας για τη κάλυψη της δαπάνης (εφ’ όσον απαιτηθεί), γ) τη διάθεση πίστωσης, δ) τον ορισμό δικηγόρου για τις περαιτέρω ενέργειες.
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής


Παναγιώτης Γκυρίνης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση